Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa najmu mieszkania. Jak sporządzić umowę najmu mieszkania?

0
Podziel się:

Gdy zechcemy wynająć mieszkanie, musimy sporządzić umowę najmu mieszkania, w której jasno określimy jej charakter i cechy. Umowa taka powinna być spisana pisemnie i wyszczególniać, jakie są jej warunki.

Umowa najmu mieszkania stanowi zabezpieczenie zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy
Umowa najmu mieszkania stanowi zabezpieczenie zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy (Piotr Adamowicz)

Czym jest umowa najmu mieszkania?

Umowa najmu mieszkania zawiera w sobie orzeczenie, gdzie osoba wynajmująca zobowiązuje się na wyznaczony okres oddać przedmiot najmu do użytkowania najemcy w zamian za płacony przez najemcę czynsz. Umowa najmu regulowana jest prawem Kodeksu Cywilnego.

Jak sporządzić umowę najmu? Jakie są jej cechy?

Umowę najmu mieszkania należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W każdym egzemplarzu powinny znajdować się odpowiednie zapisy jak:

 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • dane obu stron (dane osobiste, NIP, PESEL, seria oraz numer dowodu tożsamości),
 • całkowity opis lokalu mieszkalnego, jego stan, powierzchnia oraz wszelkie wyposażenie, które znajduje się w lokalu (meble, łóżka, kuchenka itp.),
 • kwota czynszu oraz wszelkie dodatkowe obciążenia finansowe,
 • informacje o tym, kto pokrywa wszelkie koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wywozem śmieci itp.,
 • czas, na jaki dana umowa została zawarta,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • wszelkie prawa i obowiązki stron umowy (szczegółowe informacje o podnajmowania lokalu osobom trzecim, prawo do wprowadzenia wszelkich zmian w przebudowie lokalu itp.),
 • podpisy obu stron.

Umowa najmu mieszkania może zawierać również wszelkie informacje o dodatkowych kosztach, czy nakładach finansowych, które ponoszone są przez najemcę oraz sposób ich rozliczania, wszelkie informacje o liczbie lokatorów. Jeśli jest kaucja, to informacje o kaucji oraz jej kosztach, wszelkie informacje o bieżących rachunkach, dowodach zapłaty, ewentualnych sezonowych pracach kominiarskich, korespondencji, która przychodzi na nazwisko wynajmującego itd.

Jak sporządzić opis lokalu mieszkalnego?

Przeważnie mieszkania, które oddawane są do wynajęcia, nie są w stanie idealnym, jednak ich stan przeważnie jest dobry i nadaje się do natychmiastowego zagospodarowania i użytkowania przez najemcę. Umowa najmu obejmuje też całe jego wyposażenie, czyli meble, RTV, AGD oraz inne sprzęty. Dlatego też musimy spisać szczegółową listę, tzw. protokół odbioru lokalu. Całość wymaga dogłębnych oględzin mieszkania, musimy spisać wszystko, czy ściany i sufit są czyste, a także czy w mieszkaniu nie ma wilgoci.

Jeśli wynajmujący pozostawił wyposażenie kuchenne, należy spisać wszystko według rodzaju i ilości. Jeśli zauważymy jakiekolwiek usterki, pękniętą umywalkę czy też zarysowaną podłogę, wszystkie te informacje powinny znaleźć się w naszym protokole. Według Kodeksu cywilnego zgodnie z (art. 681), na najemcy spoczywa obowiązek bieżącej konserwacji przedmiotu najmu, dlatego też wszelkie zaniedbania w tym obszarze mogą przyczynić się do wzrostu kosztów, którymi zostanie obciążony najemca.

Jakie opłaty za media wliczają się w koszty?

Media obejmują wszelkie opłaty takie jak:

 • energia elektryczna,
 • woda,
 • oraz wszelkie abonament za telewizję lub internet itd.

Przeważnie strony ustalają stałą wysokość czynszu, która powiększona jest o wszelkie opłaty za media. Właściciel jednak zobowiązany jest przekazać wynajmującemu wszelkie rachunki, świadczące o zużyciu energii, gazu itp. z kwotą która wymaga zapłaty. Właściciel, by móc być pewnym, że opłacanie mediów przez wynajmującego będzie regularne, może zawrzeć klauzulę, która wyraża się w potrąceniu kwot niezbędnych do pokrycia rachunków medialnych z zabezpieczenia na poczet niespłacanych należności. Oczywiście można również zastrzec naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.

Strych, piwnica – umowa najmu mieszkania

Strych czy też piwnica jest również bardzo istotną kwestią, ponieważ nie należą do lokalu mieszkalnego. Z możliwości korzystania z piwnicy czy strychu wiążą się równie dodatkowe opłaty, dlatego też podczas sporządzania umowy należy nie zapomnieć i nie pominąć kwestii strychu, jak i piwnicy, jeśli takowe istnieją. Musimy sporządzić dokładny opis samego lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem powierzchni użytkowej oraz wskazać charakter korzystania ze strychu czy też z piwnicy. Czy korzystamy z nich na zasadzie powierzchni współużytkowej, czy też są one lokalami przynależnymi do lokalu mieszkalnego, który jest przedmiotem umowy.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)