CCENERGY

skomentuj
BILILU SB / 2011-02-07 12:19
ŁADNA PROMOCJA PRZED WEZWANIEM .
Wyświetlaj:
zph_emka / 2011-05-17 20:47
CCENERGY RB-W 17/2011 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.
2011-05-17 18:37
Zarząd spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, na podstawie §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. z dnia 13 maja 2011 r.
Wyciąg z protokołu z posiedzenia NWZA Clean&Carbon Energy S.A. wpłynął do spółki w dniu dzisiejszym.

Wyciąg z protokołu zawierający treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
weda / 178.36.176.* / 2011-05-17 11:36
http://www.fxone.pl/analizy/63-analiz-rynek-akcji/14834-ccenergy-w-kierunku-050.html
prostozcypru / 83.8.49.* / 2011-03-10 21:10
ta spółka Geo Resources Limited to niezłe cacko. coś się wydarzy
BILILU SB / 2011-02-07 12:20
WEZWANIE MA BYĆ CHYBA DO SPRZEDAŻY PO 1.16 .JA TAM SKUPUJE.
skomentuj
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy