Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum pracyDokumenty

czy zyciorys to to samo co CV?

czy zyciorys to to samo co CV?

skomentuj
kiwiks / 2013-03-08 09:30
chce aplikowac na stanowisko w pewnej korporacji w ogloszeniu jest napisane aby przeslac im zyciorys oraz list motywacyjny, chcialam sie Was zapytac czy zyciorys a CV to to samo? jesli nie to jak napisac ten zyciorys?
Wyświetlaj:
oze / 188.121.0.* / 2015-03-31 10:45
usłyszałem od potencjalnego pracodawcy, że CV jest obowiązkowe ( ponoć jest jakiś art. w Kodeksie Pracy ) wcześniej dostarczyłem mu świadectwa szkolne i wszystkie świadectwa pracy....w KP nie mogę znaleźć nic na temat obowiązku składania CV...jak to w końcu z tym jest?
szklarek / 2015-03-31 12:40 / 10-sięciotysiącznik na forum
Art. 22'1 KP:
§ 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
§ 2. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa w § 1, także:
1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
§ 3. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą. Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 2.
§ 4. Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
§ 5. W zakresie nie uregulowanym w § 1–4 do danych osobowych, o których mowa w tych przepisach, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.


Innymi słowy- większość danych z CV może być wymagana przez pracodawcę, ale nie jest powiedziane, że ma mieć to ową ustaloną już formę CV.
Ustalony prawnie jest wzór KWESTIONARIUSZA osobowego, bo jest on załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Choć ma on status kwestionariusza pomocniczego.
dslnvjvrl / 89.73.30.* / 2014-09-04 22:38
mądrale...że niby cv to nie życiorys?


"Curriculum vitae, CV lub c.v. (łacina bieg życia, przebieg życia) – życiorys zawodowy."

powodzenia w szkole podstawowej
zadbana89493 / 2013-03-11 10:55
powiedzcie mi wogole czy w cv jest obowiazkowe zdjecie? mam stare z przed 4 lat, srednio reperezntacyjne, wiec nie wie czy trzeba dodawac czy nie?
sniegowy / 2013-03-08 13:17
a skonczyles szkole podstawowa? tam bylo wiaodmo co jest jedno a co jest drugie
Pal Azji / 2013-03-08 15:04
No bez przesady... jak CV może być tym samym co życiorys, czy też na odwrót...
pytka / 2013-03-08 15:11
nie moze byc :) to tak jak biografia kogos a autobiografia xD
bombolada / 2013-03-08 10:36
CV to sformalizowane zestawienie chronologicznego przebiegu kariery
zawodowej i edukacyjnej, natomiast zyciorys to pisemna relacja chronologicznego przebiegu twojego życia z uwzględnieniem ważniejszych zdarzeń osobistych i rodzinnych; posiadająca znamiona literackie.
Andre1977 / 46.169.92.* / 2015-08-26 20:35
Częściowo ok, ale bywają typy CV:
chronologiczne,
funkcjonalne,
niekonwencjonalne,
europejskie...
Z życiorysem się zgodzę.
Przykre tylko jest, że nikt koleżance nie odpowiedział. W większości państwowych ogłoszeń wymieniany jest życiorys. Czy jeśli prześle ktoś CV to będzie błąd formalny?
Andre1977 / 46.169.92.* / 2015-08-26 20:38
Aktualnie Headhunterzy używają zamiennie CV i życiorys - jakby to było to samo sowo - kontynuując temat jednego dokumentu.
skomentuj

Najnowsze wpisy