Forum Forum prawnePracy

jaka powinna byc reakcja pracodawcy

jaka powinna byc reakcja pracodawcy

mariusz1543 / 2010-07-19 10:30
jaka powinna byc reakcja pracodawcy po otrztmaniu takich pism oczywiscie podpisanych z imienia i nazwiska

WYSŁANO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ na adres firmy w połowie czerwca
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie mi oczywiście, jeżeli jest to możliwe powstałego paradoksu, który jest w załączniku.
Jak widać są to dni i godziny, w których pani --------- -------- (konkubiną, z którą mieszkam, będąc rzekomo w pracy w państwa firmie (-----) rzeczywistości przebywa po za nią na terenie (miejscowości) i jest to jak widać obraz zatrważający i długo falowy?•Informacje zawarte w załączniku są w stu procentach rzetelne i prawdziwe, gdyż przy jakichkolwiek wątpliwościach z mojej strony o ich wiarygodności czy autentyczności na pewno nie ujrzałyby światła dziennego.
Mam nadzieje, że przy pomocy Państwa uda się ten problem rozwiązać i znaleźć gdzie jest jego problem, za co z góry bardzo dziękuję.
Z podziękowaniem i poważaniem
Podpis z imienia i nazwiska

WYSŁANO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ firmy na początku lipca
Zwracam się z prośba w wyjaśnienie sprawy, a mianowicie przebywanie pani ------- ------- w dwóch miejscach jednocześnie tj. u Państwa w piekarni pracując na nocnej zmianie i w (nazwa miejscowości) jednocześnie.
W załączniku są szczegóły i jest to tylko część z całości, która trwa juz dłuższy czas jak Państwu wiadomo.
Za treść zawartą w załączniku świadomy odpowiedzialności prawnej stwierdzam, że są one w stu procentach prawdziwe i wiarygodne.
Proszę, więc o szybkie i bezzwłoczne zajęcie stanowiska w tej nietypowej sprawie, oraz wyciągnięcie konsekwencji służbowych jak i tez dyscyplinarnych, co do osób za ten fakt odpowiedzialnych, od wszystkich ze stron, ażeby na przyszłość nie powtarzały się takie paradoksy począwszy od dnia dzisiejszego, gdyż to graniczy z cudem i zdrowym rozsądkiem oraz zaufaniem do Firmy, a także bezpieczeństwem i odpowiedzialnością wyrazie jakiegokolwiek wypadku czy zdarzenia i nie tylko.
A o wynikach proszę o poinformowanie mnie na zwrotny adres Email w jak najkrótszym czasie
Z podziękowaniem
Podpis

Pismo wysłane do prezesa pocztą email

W nawiązaniu do pism z dnia 00- 06 i 00-07- 2010r. (z potwierdzeniem odbioru) i brakiem natychmiastowych działań w zakresie zmiany dotychczasowego stanu rzeczy tj. przebywania Pani -------- ------- w dwóch miejscach jednocześnie. Spowodowane fikcyjnym przebywaniu w miejscu pracy po przez rejestrowanie karty identyfikacyjnej na czytnikach poprzez osobę trzecią oraz akceptację tegoż stanu rzeczy przez bezpośrednio przełożone osoby (brygadzistę czy kierownika zmiany), a także pomoc w tym procederze. Czyżby korzyści jakieś z tego płynęły?. W rzeczywistości przebywa w przyległym do piekarni parku (załączniku pozycja Parkowa-Grunwaldzka) jak i też drzemała jak przysłowiowy pies pod płotem w pozycji (parkowa okolice-odniesienie jest to do poprzedniego pisma i załącznika do niego), co prawda w tych dwóch przypadkach ma to miejsce. Doprowadzić może do w końcu do tego, że ktoś jej zrobi jakąś krzywdę lub też sama uciekając przez las przed osobami postronnymi, ażeby nie była zauważona, że nie jest w pracy. Jak też przebywania w miejscach z nie pewną reputacją takie jak: parking przy Polmo, jak też ulic Szczęśliwa, Jana Matejki, Szeroka, Brzozowa numerów domów nie będę podawał z wiadomych względów jak też u koleżanki na Piłsudskiego, która pracuje też u państwa tylko, że na drugiej zmianie? Co prawda nie ma się temu, co dziwić gdyż jakoś trzeba zagospodarować te całe osiem godzin rzekomego przebywania w pracy? Na to wszystko są potwierdzone dowody i moja wiedza jak widać jest dość szeroka i szczegółowa w tym zakresie. Co prawda wszystko to dzieje się też za wiedzą i tolerowaniem tego wszystkiego przez firmę, gdyż problem ten był już zgłaszany wcześniej bez jakiejkolwiek reakcji z Państwa strony? Oczekuję, więc od państwa teraz natychmiastowego działania w/w kwestii, jeżeli jeszcze jest zatrudniona i ma być zatrudniona o przeniesienie pani -------- na pierwszą zmianę już od wtorku, tak ażeby zakończyć ten głupi proceder ażeby nie powtarzało się to więcej i po prostu rozeszło się to po przysłowiowych kościach z korzyścią dla wszystkich ze stron. W innym przypadku będę musiał spowodować ażeby wszystko to ujrzało światło dzienne i ujawnić to wszystko osoba trzecim, a nie chciałbym tego robić, gdyż spowoduje to prawdopodobnie niekontrolowany przez zemnie już obrót sprawy i utratę reputacji i stronom. Mam nadzieję, że w miarę szczegółowo przedstawiłem tę sprawę, gdyż szczegółów w tym przypadku jest jeszcze więcej, ale chyba będzie lepiej je pominąć i sprawę tę błyskawicznie zakończyć. A co do wyników państwa decyzji zostanę błyskawicznie poinformowany na adres zwrotny E-mail, za co z góry bardzo dziękuję
Z poważaniem
0000000 000000

Najnowsze wpisy