Forum Forum pracyOferty - zatrudnię

Lublin. Propozycja dla osób do 25. roku życia: bezrobotnych i studentów zaocznych

Lublin. Propozycja dla osób do 25. roku życia: bezrobotnych i studentów zaocznych

skomentuj
mm80 / 2010-03-18 09:37
Chciał(a)byś odbyć płatne praktyki zawodowe, a dodatkowo skorzystać ze szkoleń i warsztatów na temat funkcjonowania projektów EFS, organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych?

Weź udział w projekcie „MKL – Młody Kapitał Ludzki”!

A skorzystasz z:
- bezpłatnych szkoleń i warsztatów;
- 3-miesięcznych płatnych praktyk zawodowych;
- stypendiów szkoleniowych;
- doradztwa zawodowego;
- zwrotu kosztów dojazdu, cateringu;
- interesujących materiałów szkoleniowych;
- certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja pod nrem tel. 81 532 65 60 i e-mailem: info@mlodykapital.pl

www.mlodykapital.pl
skomentuj

Najnowsze wpisy