Forum Forum podatkowePIT

niepopularne ulgi

niepopularne ulgi

skomentuj
katarina86 / 2012-04-17 11:33
Okazuje się, ze jest mnóstwo mało popularnych ulg, z których można skorzystać, a o których mało kto wie. Ostatnio dowiedziałam się, że dawcy krwi i osocza mogą skorzystać z ulgi na przykład. Jeśliw iecie jeszcze o jakichś, to piszcie, może ktoś skorzysta
Wyświetlaj:
wiwan / 2012-04-17 19:49
Dodałbym :
-1. ulgę od dochodu z tyt. darowizn na cele Organizacji Pożytku Publicznego -
niezależną od przekazania 1% należnego podatku.
Limitem jest 6% dochodu
-2. ulgę od dochodu, dopiero od roku 2012 z tyt. wpłat na swoje IKZE . Limitem jest 4% podstawy wymiaru
składki na ubezpieczenie emerytalne,
ustalonej dla oszczędzającego za rok
poprzedni, nie więcej jednak niż 4%
kwoty ograniczenia rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe ogłoszonej na
podstawie art. 19 ust. 10 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych.
dublin23 / 2012-04-17 15:30 / Bywalec forum
warto zaznaczyć, ze mowa tutaj o honorowych krwiodawcach, czyli nie wystarczy raz czy 2 oddać krwi
wiwan / 2012-04-17 19:35
Warto tu zaznaczyć, że wystarczy krew oddać nawet raz, czyli nie masz racji.

Art.26, ust.9, pkt. c) ustawy o PIT tę kwestię regulujący odsyła do art. 6 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
A brzmi on ( ust.1):
"Osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej
publicznej służby krwi, przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.
skomentuj

Najnowsze wpisy