Forum Forum finansoweKredyty

Nieuczciwe dochody Getin Bank zamieszczam list do prezesa

Nieuczciwe dochody Getin Bank zamieszczam list do prezesa

skomentuj
734 / 2013-10-21 15:14
Prezes Zarządu Getin Noble Bank SA
dr Krzysztof Rosiński

02-675 Warszawa
Ul. Domaniewska 39b

Szanowny Panie rozumiem, że jest Pan osobą zajętą, niestety muszę Panu zająć czas z powodu niekompetencji Pana Pracowników. Braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. Stałe niedotrzymywanie terminów kpa. Odpowiadania nie na temat. Pomijania w udzielanej odpowiedzi na więcej niż na jedną sprawę.
Moje zarzuty:
W dniu 2.08.2010 Zawieram umowę 3104419/K/2010 pożyczam 5000 zł pod zastaw samochodu Fiat Panda rok produkcji 2003.
Termin dostarczenia środków 5 sierpnia 2010r. Otrzymuję 10.08.2010 (Załącznik nr 1,2)
Pierwsze oszustwo!
W umowie paragraf 5 punkt 1 napisano:
Kredyt: 5 000,00
Ubezpieczenie: 700,00
Inne moje wydatki 950, 00 Co to jest!!!!!!!
Razem 6 650zł
Ale żąda się spłaty kapitału: 6 999,94
Czyli wyłudzenie 349, 94 zł, Oszustwo nr dwa!
Zgłaszam reklamację telefonicznie: słyszę w końcowym rachunku odliczymy wszystko.
Oszustwo nr trzy!
W związku z tym, iż środki otrzymałem z opóźnieniem nie rozpocząłem pracy w terminie 5.08 A dopiero 16.08 Ponoszą straty wynikłe z innych terminów rozliczeń, które otrzymuję później, więc i ja spłacam z poślizgiem tracąc płacąc odsetki karne.
Kredyt spłacam do końca w dniu 4.10.2011 R. wpłacając sumę wyliczoną przez bank. Okazuje się, że naliczyliście więcej niż się należało.
Oszustwo nr cztery!
W dniu 18.10.2011 r. naliczacie odsetki karne mając nadpłatę.
Oszustwo nr pięć!
Nadpłatą zwracacie w dniu 19.10.2011 r. 2 tygodnie po rozliczeniu i bez odsetek.
Oszustwo nr sześć!
Ale to nie koniec oszustw banku. Dalej nastąpił pokaz nie udolności i nie kompetencji pracowników.
Składam pisma o zwrotną umowę przewłaszczenia samochodu będącego zabezpieczeniem, wykreślenia z big, zwrotu ubezpieczenia.
W dniu: 17.10.2011; 28.11.2011; 12.07.2012; 31.07.2012, 08.04.2013, 16.04.2013; 04.06.2013; 2.07.2013; 16.10.2013; tj. 9 razy, ok. 20 telefonów
Pierwsza odpowiedź z dnia 16.08.2012 Roku dotyczy tylko wykreślenia z big. Czas napisania ½ strony to 317 dni. Prawie rok jestem ignorowany.
Druga odpowiedź z dnia 17.04.2013 Razem z umową przewłaszczenia dociera 20.04.2013r, czyli 561 dni. To dwa lata.
2.07.2013 Podpisuję oświadczenie o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej.
Trzecia odpowiedź rozliczenie kredytu dociera do mnie 10.07.2013r., czyli 645 dni.
Żądam od Getin Banku zwrotu:
Ubezpieczenie w kwocie 700 zł plus odsetki od 4.10.2011 r. to jest 185,00 = 885,00
Inne moje wydatki 950, 00 plus odsetki od 4.10.2011 r. to jest 251, 1 zł = 1201,10
Wyłudzona suma 349, 94 zł plus odsetki od 4.10.2011 r. to jest 92, 5 zł = 442,40
Nie należne naliczone karne odsetki za 60 dni = ?
Naliczone odsetki karne, gdy macie moją nadpłatę 2,53 plus odsetki
od 4.10.2011 r. to jest = 3,20
Utrata wartości samochodu od dnia 4.10.2011 do dnia 20.04.2013r + odsetki = 3602,6
Koszty składania reklamacji: 8x35zł + 20x5+ 3 pisma 2x50 = 530,00
Razem: =6 664,30
Słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery zł. 30/100
W większości Waszych pism niema daty: napisania i wysłania. Użyto argumentu, iż umowę przewłaszczenia wysłano listem zwykłym, to absurd, tak tłumaczy się dziecko w szkole podstawowej.
Nie dysponuję w tym momencie stałym adresem. Pieniądze chcę odebrać w oddziale banku.
Z poważaniem:
Andrzej Zajkiewicz
poszkodowany przez Getin Bank / 83.10.141.* / 2014-05-04 08:03
Interesujące jest, czy Prezes cokolwiek odpowiedział?


P.S.
Jest jeszcze UOKiK i UNB.
skomentuj

Najnowsze wpisy

Kredyty gotówkowe - najlepsza oferta: