Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum prawneKarne

Odmowa wydania dokumentu- świadectwo maturalne. Art 276.

Odmowa wydania dokumentu- świadectwo maturalne. Art 276.

skomentuj
Stad / 77.115.94.* / 2009-07-02 18:02
Witam,

bylem dzis na uczelni odebrać świadectwo maturalne-odmówiono mi i kazano przyjść z karta obiegową. Na karcie obiegowej nie będę w stanie uzyskać jednej pieczątki, bo odpowiednia osoba jest na urlopie. Nie to jest jednak istotą-czy ktokolwiek jest mi w stanie (w zgodzie z prawem) utrudniać dostęp do dokumentu?

Powołałem się na 276 art. KK:
Art. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa
dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oraz na interpretację SN:

"Ukrycie polega na uczynieniu dokumentu niedostępnym (przynajmniej przez
pewien czasu) dla innych uprawnionych do korzystania z niego osób (np.
umieszczenie go w sejfie lub zatajenie miejsca, gdzie znajduje się). Sąd
Najwyższy w wyroku z 9 sierpnia 2000 r. (V KKN 208/2000, OSNKW 2000, nr
9-10, poz. 84); stwierdził, że: Zaprzeczenie posiadaniu dokumentu i
przetrzymywanie oraz niewydanie go, mimo żądania osobie uprawnionej, może
stanowić ukrywanie dokumentu w rozumieniu art. 276 k.k.. Natomiast w
wyroku z 23 maja 2002 r. (V KKN 404/99, OSNKW 2002, nr 9-10, poz. 72) Sąd
Najwyższy podkreślił, że ukrycie dokumentu polega na umieszczeniu go w
takim miejscu, o którym osoba uprawniona do dysponowania nim nie wie albo
do którego nie ma dostępu bądź też ma dostęp utrudniony."

Gdy nie chciano zgodzić się na oświadczenie o niekorzystaniu z biblioteki oraz na oddaniu indeksu, legitymacji ani też na żadne polubowne rozwiązanie, zadzwoniłem na policję-odmówili zajęcia się sprawą. Poszedłem na komisariat-funkcjonariusz na hasło "dokument", zaczynał cytować "dokumentem tożsamości jest tylko dowód osobisty lub paszport", drugi zaś zarzucił mi, że powołuje się na interpretacje SN "które dla mnie są korzystne" (sic!). Odmówili zajęcia się sprawą.

Pilnie potrzebuję rzeczonego świadectwa.

Co mogę zrobić?
skomentuj

Najnowsze wpisy