Forum Forum emerytalneZUS

odwolanie od orzeczenia lekarza

odwolanie od orzeczenia lekarza

skomentuj
krzaczu / 2011-03-24 09:40
wiecie moze jak wniesc odwolanie od orzeczenia lekarza zusu?
Wyświetlaj:
fogiell56 / 2011-03-24 11:03
takie odwolanie, w formie sprzeciwu, należy zaadresować do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Sprzeciw może być złożony na piśmie lub wniesiony ustnie do protokołu. Protokół taki sporządza pracownik jednostki organizacyjnej ZUS.
Termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. JPo uplywie tego czasu nie podlega rozpatrzeniu przez komisję lekarską.
wiwan / 2011-03-24 11:03
Poprzez...ten sam ZUS niestety, w terminie 30 dni od doręczenia kwestionowanej decyzji. Adresatem ma być Wydział Ubezpieczeń Społecznych, lub jak takiego nie ma to Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we właściwym Sądzie Okręgowym, który znajdzie Pan tu:

http://prawo.money.pl/bazy-teleadresowe/sady/
skomentuj

Najnowsze wpisy