Forum Polityka, aktualnościKraj

Poseł PiS oskarża premiera o złamanie ordynacji wyborczej

Poseł PiS oskarża premiera o złamanie ordynacji wyborczej

Wyświetlaj:
EURO STUDENT / 2010-11-30 20:12
Aby powstrzymać proces lawinowego zadłużania Państwa,
trzeba ograniczać wielkość deficytu budżetowego. W przypadku utrzymywania nadmiernego deficytu budżetowego nastąpić może bardzo znaczne osłabienie złotego, duŜy wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych. Nastąpi spadek poziomu inwestycji prywatnych i znaczny spadek tempa wzrostu gospodarczego. Polska zamiast nadrabiać będzie tracić dystans do bogatych krajów starej Unii Europejskiej. Przy bardziej roztropnej polityce fiskalnej zagrozić nam może inne niebezpieczeństwo. Nastąpić może gwałtowne umocnienie się złotego, które osłabi wzrost gospodarczy i zahamuje wzrost zatrudnienia. Uważamy, że aby uniknąć niebezpieczeństwa nadmiernego umocnienia się złotego oraz, aby zapewnić stabilne warunki dla wzrostu gospodarczego, należy wejść do strefy euro, a wcześniej ograniczyć aprecjację złotego w ramach mechanizmu ERM2. Przedstawiamy założenia strategii makroekonomicznej, która określa ramy dla polityki fiskalnej w kolejnych latach. 2006-2010
(Rozdział II.20).
W ostatnim rozdziale drugiej części Raportu (Rozdział II.21) przedstawiamy propozycje struktury budżetu państwa w latach 2006-2009. Bardziej szczegółowo omawiamy propozycje zmian w budżecie 2006 w stosunku do projektu rządu Marka Belki. Proponujemy istotne ograniczenie wydatków powtarzalnych budżetu, przede wszystkim poprzez oszczędności w administracji. Propozycje budżetu na lata 2007-2009 uwzględniają spadek dochodów podatkowych w wyniku obniżenia i uproszczenia podatków (omówionego w rozdziale II.6.) oraz zmiany systemowe omawiane w innych rozdziałach tej części.
Proponowany budżet na okres kadencji spełnia założenia strategii makroekonomicznej (przedstawionej w rozdziale II.20), a w szczególności zapewnia spełnienie w 2009 kryterium fiskalnego Maastricht (deficyt budżetowy poniżej 3% PKB), co pozwala na wejście w 2010 do strefy euro.

Źródło: http://www.platforma.org/pl/program/
kpiarz / 83.29.112.* / 2010-11-30 20:21
No, brawo Panie OJRO STUDET, widże u Pana zadatki na ministra finansów w przyszłości:))) Ale mały komentarz (od Pana) jeszcze zdałby się do tego cytatu.:)))
em96 / 151.82.10.* / 2010-11-30 23:29
No co za pech...
Nawet fakty przeciwko PO...
EURO STUDENT / 2010-11-30 21:38

Źródło: http://www.platforma.org/pl/program/

ten cytat nie pasuje w programie platformy obywatelskiej.
jjjj1111 / 89.25.186.* / 2010-11-30 18:26
nie macie sie czym zajmować? ludzie.... 90% spraw które tocza się w sądach trwa latami. Dlaczego? dlatego że takie matoły składają pozwy o byle gó*** i zajmują sędziów, którzy w tym czasie mogliby orzekać w innych ważniejszych sprawach. Nie wygrał to foch i od razu szuka kruczków na każdego.
Polska polityka to tragedia.
yuki / 77.65.58.* / 2010-11-30 19:34

Polska polityka to tragedia.

Niestety to prawda.
Jest tak od kiedy PiS przeniósł wojnę na teren prywatny.
m-53 / 83.24.25.* / 2010-11-30 21:07
Od kiedy siedziba starostwa i PKW są terenem prywatnym.
yuki / 77.65.58.* / 2010-11-30 23:09
Nie odnosiłem się do artykułu, tylko do twierdzenia z postu powyżej.
@@@ / 87.207.29.* / 2010-11-30 18:55

Polska polityka to tragedia.

Masz racje.
Tragedia jest poniewaz politycy tacy jak Tusk lamia prawo.

Najnowsze wpisy