Forum Forum prawneZmiany w prawie

Przedawnienie umowy pożyczki

Przedawnienie umowy pożyczki

skomentuj
Astekaster / 83.18.234.* / 2012-05-21 17:15
Tytuł VI
Przedawnienie roszczeń .
Art. 118.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć,
a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej - trzy lata.

W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pomijając aspekt wygaśnięcia zobowiązania z racji art. 475 k.c. to :
------- w przypadku udzielenia pożyczki przez instytucję finansową o przedawnieniu mówimy
w trzy lata od dnia udzielenia pożyczki ?
------ czy o przedawnieniu umowy pożyczki możemy mówić dopiero kiedy wierzyciel czyli instytucja finansowa nie wystąpi ,że stosownym wnioskiem ale w okresie lat trzech do daty śmierci pożyczkobiorcy ?
Który dzień jest decydujący o przedawnieniu
3 lata od wzięcia pożyczki przez zmarłego czy 3 lata od chwili jego śmierci ?

B. proszę o jakąś poradę .
Wyświetlaj:
Astekaster426 / 195.64.130.* / 2012-05-22 01:07
Do - szklarek .
Taka sytuacja miałaby miejsce gdyby pożyczkobiorca w wyznaczonym terminie nie spłacił pożyczki.To rozumiem ,że od dnia kiedy pożyczka miała być spłacona ale nie była spłacona to od tego biegnie przedawnienie.Rozumiem też ,że śmierć pożyczkobiorcy w takiej sytuacji może mieć wpływ na termin przedłużenia okresu na przedawnienie ( czyli będzie ponad 3lata do przedawnienia ,tak z tego wynika, choć moim zdaniem zdecydowanie nie jest to tak ) . Jednak chodzi mi o zupełnie inny stan faktyczny. Pożyczkobiorca w styczniu 2012 bierze pożyczkę w SKOK do stycznia 2013 ale w marcu 2012 umiera .BIEG PRZEDAWNIENIA rozpoczyna się więc chyba , chyba w marcu 2012 ( czyli w momencie śmierci pożyczkobiorcy )a nie w styczniu 2013 powiększonym o okres z przeszłości czyli
o marzec 2012 czyli datę wsteczną .

B. będę wdzięczny za podpowiedz.
jack.333@interia.pl
szklarek / 2012-05-22 20:17
Każde przedawnienie zaczyna bieg od daty wymagalności, a nie powstania zobowiązania.
Niezapłacona faktura- od daty płatności, nie wystawienia. Nieudzielony urlop wypoczynkowy- nie od 1 stycznia roku, za który się należy ale od 31 grudnia tego roku.
Tak też z tą pożyczką. Oczywiście nie dolicza się żadnego zawieszenia, które "powstałoby" przed dniem wymagalności.

Spadkobierca wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki zmarłego, śmierć powoduje, że to spadkobierca zajmuje miejsce zmarłego w stosunku prawnym ze SKOKIEM.
Jeśli nabycie spadku odbędzie się przed styczniem 2013- przedawnienia będą biegły tak, jakby śmierci nie było, a pożyczkobiorcą był od początku spadkobierca.
Jeśli nabycie nastąpi po styczniu- zawieszenie obejmie tylko okres od daty wymagalności- styczeń 2013 do dnia nabycia ( przyjęcia spadku, postanowieniu sądu o nabyciu ). nie obejmie okresu wstecz, tj. sprzed daty wymagalności.

Tak to ja widzę.

Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby w umowie pożyczki, albo regulaminie pożyczek SKOK był zapis o tym, że śmierć pożyczkobiorcy powoduje powstanie automatyczne wymagalności- przyspieszenie jej.
szklarek / 2012-05-21 20:34
Od dnia oznaczonego w umowie na zwrot pożyczki. Okoliczność śmierci wpływa na zawieszenie (wydłużenie) biegu przedawnienia na czas od dnia śmierci pożyczkobiorcy do uprawomocnienia postanowienia sądu o nabyciu spadku przez spadkobiercę z art.121 KC, który stał się przez to dłużnikiem wobec pożyczkodawcy ( art.922 KC )
skomentuj

Najnowsze wpisy