Forum Forum prawnePracy

umowa zlecenie z pracownikiem

umowa zlecenie z pracownikiem

skomentuj
1282 / 2008-11-21 08:40
Kiedy dodatkowa umowa zlecenia z pracownikiem może zostać uznana za omijanie przepisów o nadgodzinach?

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku robotniczym. W zakres jego
obowiązków wchodzą jedynie sprawy związane z jego stanowiskiem. Czy mogę zawrzeć z tą osobą
dodatkową umowę zlecenia dotyczącą innych rodzajowo prac poza godzinami pracy? Czy może to
zostać uznane za pracę w godzinach nadliczbowych?
skomentuj

Najnowsze wpisy