Forum W wolnym czasieUwagi do Money.pl

Uwagi o forum czy uwagi o serwisie

Uwagi o forum czy uwagi o serwisie

Fabian / 212.87.13.* / 2006-01-05 17:51
W zakładce forum na money jest dział "Uwagi o forum", gdzie są również zamieszczane uwagi o serwisie. Proponuję przemianowanie działu na "Uwagi" i stworzenie poddziałów "...o forum" i "...o serwisie" (co zreszą też do końca nie było by poprawne, gdyż forum jest częścią serwisu), ale chyba bardziej czytelne. Drugiw wyjście to stworzenie działu "Uwagi o serwisie". Dział taki pomógłby zdobyć informacje, które byłyby pomocne w znajdowaniu niedociągnięć serwisu.

Przy okazji mogę tu wymienić dwie niedogodności:

pierwsza sugestai dotyczy podania procentowego udziału obrotu (w całej puli akcji) podczas danej sesji. Przy spólkach podane są jedynie obroty w szt. oraz kwotowo. Niestety wartość obrotu np. 900.000 nie mówi wiele, gdyż dla jednej spólkii to będzie malo, a dla innej dużo. Podanie udziału procentowego może pomóc w ocenie płynności danych walorów.

Kolejna sprawa dotyczy funduszy inwestycyjnych:
podawana jest tylko zmaiana dzienna oraz roczna. Brak jest zmain tygodniowych, miesięczych, kwartalnych, półrocznych; a one również mogą mieć wpływ na podjęcie słusznej decyzji inwestycyjnej.

Jestem początkującym inwestorem, dlatego nie jestem pewny mojej pierwszej uwagi, np. być może obroty dla większości spółek oscylują wokół bardzo małych wartości. Można by to sprawdzić poprzez np. porównanie obrotu w szt do ilości wszystkich akcji danej spółki, ale wymagało by to samodzielnego sprawdzania ilości akcji danej spółki oraz zwykłego podzielenia, które jednak dla dużej liczby analizowanych spółek może być nużące. Zamieszczenie tych danych w tabeli przy notowaniach mogłoby być odciążeniem.

Najnowsze wpisy