Forum Forum dla firmZakładanie firmy

Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu firmowego

Wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu firmowego

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2011-11-03 10:23
Proszę o pomoc mam na firmę, (dodam, iż jest to spółka) zarejestrowany samochód osobowy, zabrakło mi miejsca na wpisy dot. badania technicznego, co w zwiazku z tym powinnam zrobić i gdzie się udać? Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam Teresa
kpoplawska / 2011-11-03 10:26 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Szanowna Pani,

Sytuacja opisana przez Panią wymaga wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu braku miejsca na wpisy badania technicznego. Należy udać się do organu wydającego dowód rejestracyjny do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych celem zmiany danych. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) właściciel pojazdu, w tym przypadku firma zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić właściwy organ rejestrujący m.in. o
-zmianie nazwy lub adresu siedziby firmy,
-zmianie stanu faktycznego (w tym danych technicznych) wymagającej zmiany danych

O wymianę dowodu rejestracyjnego może się ubiegać właściciel pojazdu lub inna osoba upoważniona.

Aby dokonać wymiany dowodu należy zabrać ze sobą do urzędu następujące dokumenty:
•wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego,
•dowód rejestracyjny pojazdu,
•zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym, gdy w dowodzie rejestracyjnym brak jest ważnego wpisu,
•kartę pojazdu,
•tablice rejestracyjne (w celu wymiany znaków legalizacyjnych),
•umowęubezpieczenia OC,
•odpis z KRS w przypadku podmiotów prawnych,
•upoważnienie w przypadku udziału pełnomocnika,
•dowód osobisty pełnomocnika
•dowód uiszczenia opłaty skarbowej za nowy dokument oraz za pełnomocnictwo jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Po złożeniu wniosku o wymianę dowodu, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych, organ rejestrujący dokonuje adnotacji w dotychczasowym dowodzie potwierdzającej zgłoszenie zmiany. Następnie w ciągu 30 dnia od daty złożenia wniosku zostaje wydany nowy dokument.


Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy