Forum Forum prawneZmiany w prawie

wysokość emerytury

wysokość emerytury

skomentuj
Jano44 / 83.168.108.* / 2011-08-02 20:44
Jaki ma wpływ osiągnięty dochód w danym roku kalendarzowym na wysokość emerytury.np osiągnąłem dochód z jednego zakładu pracy 110 tys.zł
Wyświetlaj:
norbisz4 / 2011-08-03 10:04
im wyższe dochody tym większe składki płacone są do ZUS na świadczenia emerytalne, od tego zależy wysokość Twojej emerytury
szklarek / 2011-08-03 10:37
NIEZUPEŁNIE !...gdyż zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych ( art. 19, ust. 1 ) "Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób,
o których mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być
wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy,
określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym
lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone"

Co oznacza, że istnieje co roku górny limit przychodu powyżej którego nie pobiera się składki e. i r. więc dalsze wyższe zarobki już NIE przekładają się na wyższe składki.
W 2011 r. jest to 100.770,00 zł.
Więc założyciel wątku od ponad 9 tys. składki już nie zapłacił i były one w ciągu roku takie same jak kogoś z przychodami 200 tys. czy 1200 tys.
skomentuj

Najnowsze wpisy