Forum Forum emerytalneInne

Wysokość świadczeń emerytalnych na rok 2011

Wysokość świadczeń emerytalnych na rok 2011

skomentuj
Halina Kalisz / 2011-05-23 14:20
Witam!! Ile wynosi świadczenie emrytalne na rok 2011? Chodzi mi o najwyższą stawkę i nnajniższą jakie dopuszcza prawo!!
wiwan / 2011-05-24 12:21
Najwyższej prawo nie ustanawia. Najniższa emerytura gwarantowana wynosi od marca 728,18 zł brutto. Od czerwca będzie najprawdopodobniej zmieniona.
Emerytura gwarantowana nie dotyczy emerytów z art. 24 a, 27 a i 28 ustawy emerytalnej tj. tych, którym z urzędu zamieniono rentę z tyt. niezdolności do pracy na emeryturę, a nie mieli okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co
najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz emerytów z roczników starszych niż 1949 i nie uzyskali ww okresów.
skomentuj

Najnowsze wpisy