Forum Forum prawnePracy

Wytoczenie powództwa przez pracownika o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku praw

Wytoczenie powództwa przez pracownika o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku praw

skomentuj
Graphcom / 83.238.74.* / 2013-04-02 15:35
Jeżeli pracownik nie otrzymał od pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę (tym samym nie otrzymał świadectwa pracy), gdyż pracodawca zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego. Wytoczenie powództwa w trybie art. 189 k.p.c. będzie wymagało wykazania, iż pracownik ma interes prawy w żądaniu ustalenia przez Sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.

Zazwyczaj Sąd – dokonując oceny, czy pracownik ma interes prawny - będzie badał, czy w konkretnym wypadku istnieje niepewność co do prawa lub stosunku prawnego. Niepewność może być wynikiem kwestionowania czyichś praw lub istnienia stosunku prawnego lub sposobem ustalenia kwestionowanych uprawnień.

Regułą jest to, iż pracownik nie będzie miał prawa do wytoczenia powództwa o ustalenie, gdy pracownik będzie mógł wytoczyć inne powództwo tj. w innej drodze osiągnąć w pełni ochronę swoich praw np. przez wytoczenie powództwa o świadczenie czy o ukształtowanie prawa lub stosunku prawnego – wyjaśnia radca prawny Eliza Krause z Kancelarii Radcy Prawnego Eliza Krause w Poznaniu.

Źródło: http://www.kancelariaek.pl
skomentuj

Najnowsze wpisy