Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Forum Forum prawnePracy

Zasiłek dla bezrobotnych-jak długo można pobierać?

Zasiłek dla bezrobotnych-jak długo można pobierać?

skomentuj
Hektor12 / 2012-02-14 13:16
Zamierzam starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Wcześniej przepracowałem 15 lat na stanowisku w pewnym urzędzie. Niestety nie potrafiłem dogadać się z moim przełożonym i tak o to straciłem pracę. Na ile mogę dostać zasiłek dla bezrobotnych? Po jakim czasie jest mi on zabierany?
wiwan / 2012-02-14 19:18 / 10-ciotysiącznik na forum
To zależy nie tylko od stażu, ale od...powiatu i tego jak się rozstaliście z pracodawcą.
Okres ten wynosi
6 miesięcy - dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

12 miesięcy - dla bezrobotnych:

zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,

którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego.

Okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, ulegają skróceniu:
o czas nieprzysługiwania zasiłku przez okres 90 dni z powodu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem przez pracownika,

o czas nieprzysługiwania zasiłku przez okres 180 dni z powodu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia z winy pracownika,
skomentuj

Najnowsze wpisy