Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,24% -2,90% -3,97% -7,44% -5,37% -2,79% +0,17% -15,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -0,84% -1,80% -1,19% -4,95% -4,07% -2,61% +0,15% -9,06%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +0,10% +0,79% +0,11% -0,33% +1,53%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -4,70% -6,71% -6,83% -7,59% -8,24% -0,67% +2,92% +1,30%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -8,72% -8,19% -8,19% -9,28% -10,25%      
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji -0,03% +0,47% +1,23% +0,15% +2,83% +11,91% +18,66% +3,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,17% +0,30% +0,49% +1,21% +2,55% +9,14% +22,61% +13,84%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -2,68% -5,74% -5,58% -10,24% -9,51% -4,93% +1,53% -1,84%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,92% -1,16% -0,75% -5,41% -4,57% +2,94% +14,44% +3,84%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg +1,30% -1,87% -2,20% -8,72% -4,89% -0,81% -0,08% -11,63%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny +0,53% +0,08% +1,76% -0,53% -6,07% -10,30% -3,15% -15,78%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji -2,34% -3,67% -6,35% -13,76% -17,48% -10,49% -0,98% -9,35%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -1,74% -3,06% -2,82% -7,84% -8,63% -4,34% +3,83% -10,61%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -2,58% -5,29% -6,03% -9,50% -5,84% +0,58% +5,87% -1,27%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -1,31% -1,69% -2,14% -6,16% +1,07% +7,72% +13,04% +12,07%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,67% -2,93% -5,32% -10,06% -7,76% +11,05% +17,53% +1,56%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -2,55% -4,57% -4,19% -9,30% -8,74% -9,70% -8,44% -11,50%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +2,11% -3,73% -6,97% -15,00% -11,63% +8,19% +12,93% -11,50%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -0,69% -2,09% -2,41% -5,66% -3,67% -0,34% +6,00% +7,20%
Data aktualizacji: 2018-07-19, Źródło danych: Notoria