Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +0,03% -4,44% -1,62% -2,38% -1,47% +3,89% +1,95% -14,58%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -1,10% -4,33% -0,69% -2,28% -3,04% -0,10% +0,36% -9,19%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond -0,17% -0,75% -0,79% -0,71% +1,06%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania +0,29% -0,53% +0,69% -1,31% +0,58% +9,42% +11,69% +8,42%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych +0,68% +1,37% +1,41% +0,38% +0,40%      
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +1,08% -1,17% +1,97% +2,34% +7,09% +14,89% +14,02% -1,57%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,18% +0,54% +0,80% +1,36% +1,48% +14,02% +20,27% +10,92%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -1,96% -4,93% -0,87% -3,64% -1,78% +5,43% +8,31% +3,21%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,95% -4,22% -2,27% -3,99% -2,43% +7,98% +15,66% +4,79%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg -1,73% -6,16% -2,88% -2,47% -0,11% +2,76% -4,08% -13,14%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny +1,71% -0,24% -2,72% -6,32% -9,10% -8,76% -5,00% -17,40%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji -3,92% -7,88% -5,00% -11,01% -9,63% +1,06% +4,25% -3,92%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -1,60% -5,41% -2,77% -5,36% -4,27% +4,88% +5,84% -9,24%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -0,98% -3,67% -0,88% +0,69% +2,56% +10,17% +10,16% +4,93%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy +1,28% -0,85% +3,52% +5,43% +8,03% +18,89% +23,08% +22,78%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,67% -4,87% -2,69% -3,57% +5,07% +24,99% +25,02% +11,51%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,91% -4,04% +0,03% -0,92% -3,03% -2,52% -1,47% -7,19%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -3,59% -10,25% -5,80% -7,84% +3,78% +20,51% +13,94% -7,57%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -0,62% -2,52% -0,57% -0,64% +0,31% +8,55% +12,24% +9,09%
Data aktualizacji: 2018-03-22, Źródło danych: Notoria