Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +1,85% +6,40% +8,82% -0,73% +5,11% +5,11% +5,11% +5,11%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,64% -0,67% -3,81% -2,81% +2,69% -6,23% -9,60% -3,06%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,54% +4,94% +6,96% +11,10% +27,52% +48,95% +56,07% +43,17%
Allianz Strategic Bond (subfundusz) -1,17% -0,62% -0,93% -3,28% -3,31% -7,85% -5,30% -3,86%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -7,48% -6,50% -2,87% -8,33% -10,20% -37,45% -44,58% -44,35%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,11% +0,47% +0,76% +0,75% +1,98% +3,03% +4,20% +6,42%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg +2,94% +6,83% +8,40% +9,70% +26,89% +21,21% +29,33% +25,73%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji +2,71% +4,38% +7,45% +15,19% +27,84% +40,27% +47,98% +41,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +1,02% +3,28% +5,42% +8,22% +16,98% +22,02% +28,07% +21,99%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +1,35% +3,33% +4,86% +7,75% +11,98% -13,15% -14,76% -19,94%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -4,95% -8,68% -7,49% -7,61% -9,88% -14,06% -20,52% -21,45%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +2,73% +0,81% -0,40% -7,53% -3,42% +10,31% +17,30% +4,02%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji +0,89% +1,78% +3,96% +7,10% +13,08% +8,16% +8,51% +5,65%
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) +2,00% +5,38% +8,36% +7,73% +9,76%      
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji +1,71% +3,94% +6,15% +8,51% +19,81% +24,89% +41,30% +29,89%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria