Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,64% -0,67% -3,81% -2,81% +2,69% -6,23% -9,60% -3,06%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -1,16% -0,47% -4,10% -6,88% -3,09% -8,75% -12,28% -9,25%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +1,04% +1,38% +1,57% +1,83% +2,23% +3,46% +2,81%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -4,23% -4,23% -6,30% -5,30% -34,04% -41,55% -41,33%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +3,04% +0,78% +1,89% +2,61% -2,30% -3,99% -3,12% +9,98%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,24% +0,37% +0,59% +1,17% +2,22% +3,18% +4,60% +17,91%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg -1,64% +0,15% -2,85% -1,24% +2,26% -2,06% -8,22% -1,23%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji -3,13% -2,72% -8,23% -10,05% -0,87% -10,41% -20,75% -9,69%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -1,44% +0,57% -2,18% -1,68% +2,07% -5,34% -11,91% -1,14%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -0,17% +0,85% +0,33% -1,67% -0,48% -10,46% -12,01% -0,93%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -0,44% +0,90% -0,74% -1,26% -4,54% -16,26% -17,15% -3,56%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,85% +0,35% -4,72% -6,60% -3,89% -8,42% -13,04% +16,64%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,56% +0,34% -1,13% -2,05% +2,03% -9,28% -14,45% -13,97%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -1,54% +1,21% -9,63% -10,82% -6,53% -12,89% -20,29% +8,58%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji -0,40% +0,73% -1,30% -2,52% -0,62% -2,98% -5,10% +4,20%
Data aktualizacji: 2019-10-14, Źródło danych: Notoria