Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -5,97% -5,46% -5,46% -6,08% -5,72% -3,57% -2,20% -4,60%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -1,27% -3,02% -1,47% -2,18% -1,73% +0,35% +3,29%  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych -2,84%              
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -2,12%              
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,41% -5,98% -2,86% -3,56% -2,55% +1,68% +0,49% -15,63%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -1,80% -5,25% -1,51% -3,24% -3,33% -1,30% -0,53% -9,86%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,29% -2,50% -1,40% -0,55% +2,30% +3,67% +8,66%  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -1,77% -4,09% -1,02% -1,47% -0,45% +3,74% +3,56% -2,95%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond -0,16% -0,76% -0,77% -0,71% +1,09%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,75% -1,63% -0,92% +1,41% +2,86% +1,66%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +0,28% -4,29% -2,35% +2,29% +3,12% +6,70%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -0,07% -0,74% +0,45% -1,81% +1,06% +8,32% +11,38% +8,12%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,31% -0,50% +0,31% -1,46% -0,98% +2,94% +3,20% +1,32%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych +0,68% +1,37% +1,41% +0,38% +0,40%      
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,01% -3,86% -1,99% -3,69% -1,20% +8,41% +7,83% -1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -0,99% -3,40% -2,00% -2,91% -0,99% +4,98% +4,85% -1,31%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +0,15% -2,34% -1,10% +1,65% +0,98% +5,66% +8,92% -0,91%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,69% +57,77% +0,34% +1,39% +2,78% +2,20% +3,54% +1,47%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny +0,50% +7,55% -0,21% +1,60% +2,16% +3,56% +5,61% +0,18%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,64% +7,56% -0,25% +0,15% +3,77% +7,88% +9,22% +2,72%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,10% -50,63% -2,10% -2,83% +1,79% +11,08% +11,95% +1,56%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Alfa +2,30%              
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji -1,91% -5,14% -2,99% -2,64% +1,59% +6,41% +9,79% +1,47%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,89% -1,94% -0,84% -1,66% -1,92% +0,22% +2,16% +1,83%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -3,43% -7,36% -3,62% -9,00% -12,36% -5,86% -3,88% -18,30%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -1,75% -4,08% -1,66% -2,67% -0,82% +1,16% +3,24% -1,04%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -2,66% -6,01% -2,49% -4,51% -2,23% +4,07% +7,61% -0,02%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +0,38% -1,93% +1,42% +1,48% +6,82% +13,64% +13,36% -2,23%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity -4,29% -9,15% -2,60% +3,27% +19,39% +38,25% +43,57% +13,49%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,16% -4,83% -1,29% -1,26% +3,86% +7,95% +7,46% -1,87%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,16% -0,06% +0,38% +0,70% +1,07% +1,63%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,65% -2,40% -1,14% -0,31% +2,13% +2,75%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,95% -2,96% -1,11% -1,42% +1,97% +6,39%    
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,18% +0,51% +0,81% +1,36% +2,29% +13,58% +20,49% +10,93%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -1,72% -5,22% -1,19% -3,51% -1,35% +4,88% +8,27% +3,13%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów -0,92% -2,90% -0,66% +0,97% +6,93% +9,81% +9,76% +6,46%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,15% -3,36% -1,48% -1,70% +1,12% +5,07% +6,04% +1,71%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,52% -4,64% -2,00% -3,34% -1,08% +5,51% +6,09% +1,36%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -0,61% -3,04% +0,28% +1,71% +7,79% +19,33% +23,40% +15,13%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,05% -1,07% +0,65% +1,84% +6,41% +9,88% +13,07% +9,87%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony +0,34% -2,00% -1,17% -2,16% -1,67% +0,43% +2,61% +2,26%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,95% -4,22% -2,27% -3,99% -2,43% +7,98% +15,66% +4,79%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -1,47% -4,16% -2,32% -1,99% -0,25% +1,79% +2,30% -3,00%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg -2,47% -7,75% -4,01% -3,99% -1,14% +1,04% -5,39% -14,24%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -1,02% -2,84% -1,49% -1,02% +0,34% +2,19% +2,38% -2,29%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,49% -1,24% +0,26% +1,77% +4,83% +11,36% +13,66% +75,04%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -2,06% -5,49% -2,43% -4,05% -1,65% +5,52% +8,84% -1,65%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny +0,73% -0,44% -3,01% -6,09% -9,82% -9,80% -5,34% -17,64%
GammaParasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny -0,93% -2,82% -0,99% -1,45% +0,47% +4,51% +9,11% +2,24%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -1,61% -4,91% -2,20% -2,96% -1,03% +6,62% +10,32% +1,77%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany -0,60% -2,46% -1,00% -1,36% +0,10% +3,88% +6,14% +0,30%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -0,26% -1,40% +2,01% +2,80% +8,98% +16,28% +24,71% +19,66%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,95% -3,03% +2,47% +3,51% +14,25% +27,54% +41,11% +30,86%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,58% +0,36% -0,67% -2,02% -0,45% +3,50% +8,26% +10,39%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,78% -1,31% -0,74% -0,42% +1,50% +2,21%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji -0,46% -0,92% -0,12% -0,72% +0,97% +1,67% +4,42% +0,63%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -1,03% -4,17% -1,12% -2,96% +0,26% +8,00% +7,29% +1,50%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji -3,92% -7,88% -5,00% -11,01% -9,63% +1,06% +4,25% -3,92%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu -1,13% -3,31% -1,89% -2,23% +0,30% +5,85% +5,79% +0,12%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki -0,06% -1,83% +1,96% +1,84% +7,10% +13,92% +17,10% +13,02%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -1,60% -5,41% -2,77% -5,36% -4,27% +4,88% +5,84% -9,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,82% -2,92% -1,19% -2,82% -1,53% +4,30% +5,46% -0,99%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,13% -2,48% -1,11% -0,46%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,93% -0,22% +1,14% +0,95%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,04% -1,32% -1,35% -1,24% -0,14%      
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,16% -3,23% -1,50% -1,89% +0,60% +6,87% +8,05% +4,35%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,10% -5,66% -3,00% -3,35% -0,26% +10,96% +11,71% +6,58%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 -0,27% -1,16% -0,31%   +1,59% +4,45% +6,46% +4,61%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,61% -2,36% -0,96% -0,45% +1,74% +6,65% +9,30% +5,86%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -0,86% -3,02% -1,37% -0,78% +1,61% +7,33% +10,10% +5,51%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -1,04% -3,51% -1,67% -1,01% +1,48% +8,01% +10,93% +5,36%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -1,23% -4,05% -2,01% -1,29% +1,34% +8,66% +11,67% +5,12%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -1,37% -4,44% -2,25% -1,42% +1,37% +9,41% +12,71% +5,59%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -2,17% -4,74% -2,05% -0,23% +2,07% +8,34% +9,35% +3,93%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +0,04% -1,61% +0,78% +2,06% +3,43% +8,63% +9,95% +8,98%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy +0,19% -1,99% +2,30% +4,33% +7,42% +16,96% +21,81% +21,49%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -3,11% -6,26% -3,58% -4,45% +2,84% +23,73% +22,23% +9,46%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,36% -4,08% -1,37% -3,96% -4,81% +11,11% +7,69% -4,31%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -4,10% -7,85% -3,00% -6,30% -1,88% +21,76% +14,93% -7,75%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,91% -4,04% +0,03% -0,92% -3,03% -2,52% -1,47% -7,19%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,07% -1,63% +0,21% -1,14% -1,54% -0,01% +0,99% -4,71%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -5,66% -12,08% -7,18% -9,19% +1,16% +18,40% +11,36% -9,25%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,77% +1,55% +2,20% +2,20% +10,28% +32,93% +44,13% +42,14%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -1,17% -4,68% -2,12% -2,12% -5,91% -13,58% -16,56% +0,79%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -1,07% -2,58% -0,82% -1,63% +0,92% +5,97% +5,23% -2,66%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,14% -3,27% -1,31% -1,94% +2,29% +7,16% +6,40% +0,54%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,47% -6,27% -3,00% -4,32% +1,37% +10,67% +11,00% -2,06%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu -1,15% -4,52% -2,81% -1,33% +1,57% +4,44%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -0,24% -3,04% +0,90% +3,74% +11,48% +13,42% +21,15% +15,60%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego -0,48% -2,64% +1,67% +2,95% +15,23% +15,30% +26,36% +15,65%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +0,66% -0,22% -3,71% -3,91% -11,75% -8,09%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +2,13% +0,48% -3,06% -3,98% -10,53% -8,44%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -1,31% -3,59% -1,74% -0,09%        
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego -1,35% -4,10% -2,42% -1,93% +0,43% +5,60% +9,05% +2,63%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,18% -4,72% -3,06% -2,67% -1,78%      
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej -0,10% -2,56% -0,92% +2,15% +4,12% +6,52% +10,89% +3,24%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +0,36% -1,32% -0,09% +2,28% +4,47% +5,25%    
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego -0,30% -3,69% -4,61% -1,82% -9,20% -1,11% +2,45% -5,80%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -0,62% -2,52% -0,57% -0,64% +0,31% +8,55% +12,24% +9,09%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,13% -2,02% -0,42% -0,06% +3,79% +9,63% +10,31% +7,55%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,79% -4,22% -1,50% -1,45% +3,43% +13,58% +14,13% +9,45%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy -0,30% -1,20%            
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,78% +0,86% +1,21% +2,01% +4,38% +3,45% +4,19% +5,80%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 -0,16% -2,16% -0,49% +0,41% +4,44% +8,52% +9,49% +5,70%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 -0,73% -3,79% -1,29% -0,41% +4,81% +12,03% +12,75% +5,81%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 -1,23% -5,35% -2,01% -0,37% +6,74% +20,74% +21,07% +14,55%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 -1,45% -5,81% -2,50% -0,94% +5,82% +19,25% +19,14% +12,00%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -1,24% -4,12% -2,27% -7,63% -8,75% -3,14% -2,66% -6,98%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -3,89% -8,42% -4,46% -6,99% -6,51% +7,21% +12,01% +2,83%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -2,47% -5,86% -3,95% -5,85% -8,31%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,61% -4,25% -2,11% -3,00% -1,55% +1,18% +1,54% -2,11%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony -2,75% -6,61% -3,20% -5,36% -3,64% +1,44% +0,95% -6,19%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,46% +1,44% +1,18% +0,70% -0,56%      
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,35% -2,21% +0,23% +0,10% +2,45% +9,42% +15,11% +9,38%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income -0,92% -3,72% -2,41% -0,12% +3,67% +7,18%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -1,07% -2,90% +0,41% +0,61% +4,90% +13,82% +17,60% +7,52%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga -2,58% -5,26% -2,35% -1,91% +3,56% +11,39% +17,13% +4,84%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,38% -1,00% -0,59% -1,85% +0,91% +5,01% +4,17% +0,20%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +1,55% -11,60% -9,31% -2,72% -4,25% -6,55% -16,41% -24,20%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue +0,55% -0,46% -0,09% -4,83% -10,75% -15,37% -26,69% -34,59%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +1,76% -9,58% -1,49% +10,64% +18,05% +6,82% -7,57% -16,50%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,77% -9,47% -1,43% +10,17% +16,64% +4,83% -9,77% -19,04%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,79% -9,57% -1,52% +9,94% +16,73% +4,76% -9,73% -19,68%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,97% -9,36% -1,02% +11,47% +19,89% +9,01%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony -2,19% -5,89% -1,99% -3,57% +0,82% +10,47% +12,80% +4,24%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost -1,09% -3,10% -0,54% -0,50% +3,65% +8,50% +9,88% +3,16%
Data aktualizacji: 2018-03-23, Źródło danych: Notoria