Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,19% -0,19% +0,75% +1,58% +3,31% +5,21% +2,56% -1,17%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -1,00% -1,00% -0,51% +0,39% +2,35% +5,44%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,29% -1,08% -1,21% -0,43% +3,06% +5,56% -8,22% -12,89%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -1,48% -0,99% -0,14% -1,56% +0,84% +3,31% -4,52% -5,00%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,22% -0,04% +0,58% +2,10% +3,46% +11,19%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -1,16% -1,31% -0,60% +0,90% +4,43% +5,96% +0,77% +0,15%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond                
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,11% -0,60% +0,15% +0,35%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia -1,58% -1,84% -0,54% -1,09%        
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -0,81% -0,27% +0,02% +2,94% +10,00% +13,49% +11,21% +15,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,64% -0,50% -0,42% +0,16% +4,80% +5,92% +3,08% +7,67%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -0,32% -0,76% +0,19%          
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,74% +0,26% +0,35% +1,75% +11,76% +13,36% +3,23% +7,50%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,58% +0,02% +0,23% +1,85% +7,74% +8,84% +2,04% +6,98%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny -0,40% -1,25% -0,20% -2,13% +3,49% +7,98% +0,15% +2,28%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny -0,11% -0,40% +0,51% +1,66% +0,53% +2,47% +1,32% +5,77%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,43% +0,22% +0,98% +3,41% +6,61% +9,74% +5,18% +6,36%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,50% +0,60% +1,38% +3,49% +12,70% +16,17% +7,42% +9,65%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji -0,34% -0,76% -0,31% +5,36% +9,48% +15,87% +6,07% +15,74%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,17% -0,38% -0,10% +0,50% +2,59% +4,98% +2,89% +7,24%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +0,86% +2,49% +0,68% -1,50% +5,95% +6,76% -2,57% -7,28%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -0,18% +0,16% +0,93% +1,84% +4,29% +7,15% +3,63% +5,89%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -0,29% +0,05% +1,07% +2,05% +9,49% +14,46% +7,36% +9,70%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji -0,85% -1,15% +1,92% +5,78% +14,20% +12,46% +2,19% -1,80%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +1,70% +0,15% +3,52% +13,65% +33,13% +35,05% +18,97% +17,02%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,76% +1,93% +3,25% +5,48% +9,82% +9,35% +2,32% +2,04%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,10% -0,15% +0,16% +0,54% +1,04%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,06% +0,01% +0,54% +1,95% +2,24%      
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,22% +0,55% +1,20% +3,28% +7,49%      
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,18% +0,41% +0,60% +0,79% +14,30% +21,46% +11,06% +14,90%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -0,80% +0,14% +1,55% +1,31% +9,14% +13,33% +7,50% +11,96%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +0,93% +1,47% +2,76% +4,53% +7,12% +8,32% +5,57% +8,45%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,39% +0,34% +0,98% +2,65% +6,37% +8,36% +3,45% +6,60%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,34% +0,74% +1,03% +1,84% +4,73% +7,65% +4,24% +4,54%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Zrównoważony +0,45% +0,90% +1,35% +1,81% +7,66% +11,39% +4,65% +2,74%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,51% -0,01% +0,23% +1,54% +7,30% +10,41% +5,59% +4,99%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -0,37% +0,54% +2,09% +5,87% +16,07% +23,02% +13,98% +19,10%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu -0,22% +0,07% +1,46% +4,96% +7,29% +11,93% +8,12% +14,57%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony +0,84% +0,33% +0,42% -0,58% +2,39% +4,08% +4,90% +10,81%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,80% -0,16% +0,16% +2,66% +12,18% +20,98% +9,20% +13,52%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Strateg -0,26% +0,27% +0,31% +2,16% +4,42% +0,80% -4,86% -11,40%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +0,03% +0,38% +0,63% +1,82% +3,91% +5,52% +0,78%  
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,03% +0,10% +0,18% +1,74% +3,49% +4,56% +1,46% +0,02%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,33% +1,48% +1,96% +3,33% +9,16% +12,57% +68,71% +85,35%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -0,74% -0,42% +0,96% +1,65% +9,37% +16,01% +6,62%  
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany -0,29% -0,28% +0,60% +1,12% +4,71% +8,97% +2,81%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -0,55% +0,18% +2,18% +4,43% +10,81% +20,37% +14,73% +25,49%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,90% +0,51% +4,09% +6,97% +18,83% +33,45% +22,37% +41,89%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,67% +0,61% +1,43% +2,03% +5,74% +10,61% +7,43% +14,98%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,09% +0,41% +1,00% +2,06% -0,71%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji -0,10% +0,37% +0,98% +2,14% +2,77% +6,66% +2,80% +5,58%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny -0,79% -0,03% +0,46% +0,30% +9,59% +12,55% +3,48% +7,28%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny +0,93% -1,60% -1,01% -4,41% +0,20% +3,04% -10,90% -3,25%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,45% -0,12% +0,53% +0,88% +6,56% +10,40% +4,24% +11,15%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,35% +2,14% +3,12% +4,00% +14,10% +20,34% +11,00% +13,04%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,41% +0,18% +0,96% +2,74% +6,56% +9,75% +4,19% +4,32%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa +1,04% +2,54% +2,54% +0,52% +9,86% +14,26% +10,17% +7,93%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki -0,96% +1,17% +2,94% +5,57% +8,85% +18,31% +15,16% +27,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -0,93% -1,21% -0,28% +0,92% +9,82% +13,65% -0,58% -1,30%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,47% -0,27% +0,57% +1,75% +7,15% +9,73% +3,72% +5,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,30%              
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,20%              
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,27% -0,56% -0,28% +0,87%        
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,04% +0,91% +1,71% +3,19% +8,47% +11,64% +7,71% +8,95%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,05% +1,61% +2,43% +3,80% +14,24% +18,48% +11,72% +15,53%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 -0,17% +0,17% +0,80% +1,81% +4,02% +7,97% +5,70% +7,65%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,31% +0,30% +1,11% +2,26% +6,51% +11,70% +7,52% +9,74%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -0,38% +0,36% +1,21% +2,33% +7,47% +12,97% +7,52% +9,87%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -0,45% +0,41% +1,28% +2,31% +8,33% +14,17% +7,61% +10,02%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -0,51% +0,46% +1,35% +2,33% +9,28% +15,30% +7,66% +9,98%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -0,54% +0,52% +1,43% +2,39% +10,24% +16,58% +8,15% +10,64%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -0,49% -0,01% +0,57% +3,26% +9,91% +11,16% +4,40% +13,84%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -0,55% +0,16% +0,01% +2,78% +7,22% +8,63% +6,29% +11,15%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -0,06% +2,15% +0,12% +2,88% +10,81% +17,08% +12,17% +19,22%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,57% +4,55% +5,58% +8,16% +26,34% +38,39% +22,26% +10,25%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,09% -0,83% +0,27% +0,84% +14,97% +16,81% +8,30% +0,83%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -2,06% +2,64% +3,78% +6,99% +28,12% +30,97% +11,71% -1,28%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,06% +0,37% +0,17% -1,10% +0,09% +1,45% -2,10% -6,78%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,84% -0,42% -0,69% +0,44% +1,45% +3,02% -1,18% -3,13%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +0,53% +5,84% +7,13% +11,94% +26,27% +27,85% +7,04% -1,64%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,52% +0,82% +1,51% +4,83% +24,63% +38,91% +37,07% +26,86%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eurogeddon -0,76% -1,32% -2,06% -3,86% -9,20% -21,12% +7,61% -5,94%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,41% +0,17% +0,75% +1,93% +7,05% +8,88% +3,14% +2,10%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,25% +0,82% +1,73% +3,91% +7,74% +9,43% +4,09% +3,83%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,18% +1,13% +1,98% +4,41% +13,52% +17,02% +5,16% +2,78%
Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +1,78% +5,16% +6,49% +9,92% +10,54% +24,68% +11,58% +10,95%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu -0,58% -0,77% -0,10% +1,77%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +0,56% +2,55% +3,88% +7,21% +9,48% +21,02% +12,23% +10,53%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A +0,21% -2,83% -2,92% -8,63% -1,93%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) -1,38% -2,94% -3,37% -8,90% -3,31%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego -0,42% -1,09% -0,92% +1,64% +7,38% +13,69% +3,60% +13,04%
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,38% -0,34% -0,50% +0,70%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej -1,00% -1,16%     +2,79% +10,09% +2,85% +9,19%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny -0,27% -0,46% +0,46% +1,02%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego -1,40% -3,81% -2,98% -10,72% +0,61% +4,59% +0,27% +21,25%
Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -0,36% +0,45%            
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -0,05% +0,59% +0,59% +0,36% +8,78% +18,04% +13,52% +13,25%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,01% +0,62% +1,29% +3,94% +8,27% +11,94% +8,67% +10,82%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,01% +1,05% +1,87% +4,74% +13,21% +18,31% +12,58% +14,78%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 -0,09% +0,09% +0,88% +2,88% +0,97% +2,69% +4,00% +5,73%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 -0,91%   +0,50% +2,22% +5,38% +9,63% +4,55% +6,51%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 -1,16% +0,08% +0,42% +2,67% +8,38% +13,44% +6,06% +6,54%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 -0,60% +1,31% +1,54% +3,95% +15,12% +23,20% +13,34% +16,45%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 -0,75% +1,15% +1,30% +3,43% +14,32% +21,90% +12,10% +14,22%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +1,66% +4,57% +7,89% +3,27% +8,20% +10,86% +7,58% +6,39%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -0,06% +1,55% +3,79% +2,37% +17,27% +26,03% +14,87% +14,28%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,50% +1,39% +2,28% -2,53%        
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska -0,42% -0,38% +0,96% +3,08% +6,07%      
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska -1,22% +1,64% +4,15% +6,76% +0,22%      
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,16% +0,09% -1,95% -0,67%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,49% +0,20% +0,97% +2,58% +9,73% +18,09% +9,83% +12,00%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -0,27% +0,06% +1,15% +3,98% +12,47% +17,75% +7,67% +12,96%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga -0,39% +0,32% +1,59% +4,32% +12,85% +21,03% +7,29% +11,84%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,57% -0,02% +0,16% +1,13% +5,43% +4,81% +1,33% +2,79%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red -2,42% -0,50% +0,88% -1,02% -4,76% -11,88% -10,32% -25,26%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -2,91% -3,83% -2,13% -5,59% -14,24% -22,96% -27,52% -2,77%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +0,11% +1,27% +2,42% -0,41% -11,78% -21,04% -24,95% -3,25%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,06% +1,10% +2,03% -1,10% -13,08% -22,50% -26,54% -5,25%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,06% +1,14% +2,10% -1,04% -13,14% -22,38% -26,89% -5,87%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,24% +1,59% +2,80% +0,35%        
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniKorona Zrównoważony -0,89% +0,55% +0,81% +2,79% +13,39% +18,40% +10,41% +9,54%
UniStabilny Wzrost -0,24% +0,72% +1,53% +3,44% +7,48% +11,53% +6,48% +6,44%
Data aktualizacji: 2017-08-21, Źródło danych: Notoria