Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -0,61% -0,07% +1,89% -0,51% -3,68% -4,29% -3,92% +0,91%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych +0,60% +0,96% +3,64% +5,14% -2,25%      
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -0,07% +0,38% +2,96% +2,76% -1,76%      
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +1,53% +4,92% +4,25% -0,33% -6,50% -6,55% -6,96% -1,35%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,25% +2,13% +2,35% -4,85% -7,39% -7,54% -8,97% -4,48%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +1,52% +3,00% +2,04% -0,68% -1,42% -0,58% +1,51% +10,54%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,36% +1,58% +2,38% -3,10% -6,54% -5,26% -4,41% +0,38%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +0,84% +1,36% +1,35% +0,19% +0,99% +0,62% +2,12%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +1,25% +1,72% +0,88% -1,34% +0,77% +1,71% +2,06%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +2,44% +3,99% +0,38% -4,09% +0,48% +3,25% +2,13%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -9,93% -10,14% -10,14% -36,96% -37,23% -38,32%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,15% -2,12% -4,64% -7,58% -8,17% -8,38% -2,26% -1,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +0,86% +3,30% +0,36% -2,22% -4,05% -3,84% +1,31% +11,42%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus +1,29% +2,02% +2,36% -1,18% -5,01% -5,89% -5,42% -1,20%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +1,22% +3,40% +5,16% -0,45% -10,47% -15,66% -16,93% -9,96%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -0,28% +0,68% +2,26% -0,98% -3,83% -4,31% -2,55% +2,54%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -0,39% +1,16% +3,72% -1,09% -5,27% -6,54% -4,63% +6,97%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +0,13% +2,07% +0,67% -7,77% -6,51% -4,88% +0,62% +6,98%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +4,86% +13,14% +6,70% -7,98% -10,48% -0,29% +13,32% +34,66%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,11% +2,91% +0,89% -3,88% -5,48% -4,94% +0,27% +3,95%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,62% +1,33% +1,85% +1,10% +0,31% +1,11% +1,65%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +1,52% +3,24% +1,92% -0,20% -1,95% -0,68% +1,26%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,06% +1,20% +3,38% +1,99% +0,17% +0,83% +4,14%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,20% +0,41% +0,61% +0,97% +2,04% +3,44% +4,34% +25,74%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,47% +2,30% -0,41% -2,08% -6,45% -2,21% +1,68% +5,38%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,15% +0,64% +2,95% +0,89% -1,86% -1,47% +1,15% +6,77%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,29% +0,49% +2,43% +1,01% -2,70% -3,31% -1,82% +6,76%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -0,10% +1,56% +4,39% +0,27% -4,58% -0,40% +5,45% +22,53%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,25% +1,31% +3,51% +1,10% -0,69% +2,07% +7,13% +14,24%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony +2,56% +3,29% +0,87% -2,92% -0,34% -3,09% -3,65% +0,87%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -0,44% +0,38% +1,60% -0,95% -3,54% -3,51% -1,75% +1,81%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg -0,43% +1,39% +2,33% -1,51% -6,37% -6,01% -3,98% -5,25%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,30% +0,53% +1,55% -0,66% -2,33% -2,09% -0,39% +2,37%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,37% +1,17% +2,39% +2,15% +1,71% +4,74% +8,23% +17,90%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny   +0,77% +2,74% +0,95% -0,07% +0,56% +1,45% +11,02%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,87% +2,14% +3,00% -2,15% -6,09% -6,42% -4,88% +8,56%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,60% +1,41% +2,29% -0,39% -2,30% -2,46% -1,37% +6,29%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,63% +2,84% +2,87% -4,26% +1,33% +6,95% +11,69% +28,74%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +0,77% +4,66% +3,75% -9,00% -0,30% +8,84% +16,42% +45,24%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,09% +0,68% +2,60% +1,72% +1,64% +2,60% +4,72%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,44% +0,96% +5,65% +2,05% -1,31% -1,44% +0,67% +5,12%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +1,38% +4,36% +2,90% +6,41% -10,83% -12,05% -11,60% +0,49%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji +3,06% +5,55% +8,32% +2,49% -6,78% -13,52% -10,06% +4,07%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu   +1,22% +3,67% +1,40% -1,19% -1,42% +1,28% +8,19%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki +1,78% +4,59% +3,41% -0,39% -8,83% -6,07% -0,83% +11,13%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +0,34% +2,59% +4,07% -4,32% -8,33% -10,46% -9,64% +1,75%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,18% +1,45% +3,17% -1,21% -3,84% -5,00% -3,34% +4,24%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +2,03% +3,64% +1,36% -1,57% -3,11% -2,55%    
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,35% +0,59% -0,36% -2,36% -2,92% -1,88%    
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +1,14% +2,35% +1,25% -0,38% -2,52% -3,84% -3,00%  
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,29% +0,72% +2,32% +0,44% -2,27% -2,38% +0,73% +8,99%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,61% +0,68% +2,97% -0,03% -5,19% -5,56% -1,96% +11,90%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,56% +1,38% +1,57% +0,82% -0,17% +0,40% +2,22% +8,41%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,84% +2,19% +2,19% +0,91% -1,08% -0,35% +1,91% +11,31%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,99% +2,66% +2,47% +0,82% -1,77% -0,98% +1,32% +11,86%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +1,03% +2,89% +2,53% +0,59% -2,44% -1,59% +0,68% +12,35%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +1,07% +3,11% +2,61% +0,40% -3,08% -2,21% +0,06% +12,75%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +1,14% +3,33% +2,72% +0,31% -3,41% -2,44% -0,11% +13,74%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany +0,49% +1,93% +2,00% -7,29% -13,66% -11,98% -9,11% -2,15%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -0,06% +1,31% -0,11% -5,50% -10,07% -8,67% -6,13% -0,78%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -0,74% +0,39% -2,09% -11,45% -17,39% -13,31% -10,81% +1,50%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,42% -0,15% +3,86% +1,28% -4,37% -4,53% +3,94% +31,50%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,02% +0,89% +3,65% +0,79% -3,44% -4,97% -3,50% +10,66%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -0,67% +0,38% +4,72% -0,07% -7,93% -9,80% -2,90% +17,53%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +1,06% +4,73% +3,18% -3,21% -11,09% -12,19% -13,16% -10,91%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,67% +0,40% -0,59% -5,81% -10,68% -12,22% -11,84% -9,57%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -1,20% -0,80% +6,08% +3,86% -4,18% -5,64% +6,08% +19,83%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,45% +2,30% -2,39% -1,54% +5,23% +8,01% +17,32% +52,97%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +1,32% +1,70% -1,47% +2,29% +3,67% +2,29% -1,47% -21,49%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,94% +1,55% +4,33% +1,81% -3,43% -2,72% -0,84% +5,92%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,61% +1,65% +3,37% +1,01% -2,79% -2,28% +1,55% +6,94%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,20% +1,88% +4,48% +0,74% -5,30% -4,82% -0,62% +11,38%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu +1,56% +4,00% +1,66% -0,57% -1,14% +0,29% +2,06%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +1,68% +4,20% +2,36% -2,38% -10,72% -5,67% +1,13% +14,17%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +2,38% +5,00% +3,17% -0,17% -9,03% -2,82% +6,82% +21,17%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +2,38% +3,20% +2,68% +2,79% +16,99% +7,27% -1,99%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +2,65% +2,72% +2,18% +2,72% +16,97% +8,11% -1,51%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego +2,38% +5,57% +1,36% -1,58% -2,44% +0,45%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +2,13% +5,12% +2,04% -1,88% -3,12% -2,54% -0,95% +10,80%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej +2,56% +4,75% +1,66% -1,26% +0,67% +4,48% +4,48% +15,01%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +1,89% +3,47% +1,98% -0,09% +1,34% +4,23% +5,29%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +4,37% +8,13% +2,20% -1,17% +12,04% +8,49% -3,14% +13,48%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -0,47% -0,53% +1,15% +0,21% -2,94% -3,02% -2,67% +14,47%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,11% +0,92% +2,23% +1,02% -0,62% +0,38% +4,33% +12,37%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,14% +1,37% +3,42% +0,83% -3,25% -2,56% +2,06% +15,28%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,20% +0,61% +1,24% +0,41% -1,11%      
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,17% +0,34% +1,27% +1,01% +3,02% +4,46% +7,46% +7,27%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,65% +2,91% +3,95% +3,17% +0,81% +3,51% +5,82% +13,49%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,75% +3,60% +4,68% +2,55% -1,95% +1,51% +4,23% +15,16%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +0,68% +3,92% +4,66% +1,15% -4,19% +0,61% +4,58% +23,95%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +0,53% +3,69% +4,10% +0,92% -4,69% -0,30% +3,12% +21,53%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +0,26% +1,29% +2,43% +0,60% -2,83% -10,97% -8,07% -1,31%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +0,31% +1,80% +3,43% -1,32% -10,95% -13,71% -11,66% +8,75%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +2,53% +3,92% +5,33% +1,75% -4,31% -8,26% -10,58%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced +0,20%   -0,65% -11,33% -19,22% -20,28% -18,64% -10,81%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,49% +1,30% +2,51% -0,31% -6,32% -7,64% -5,89% -1,15%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +0,50% +2,04% +3,09% -0,99% -8,26% -10,71% -8,68% -1,48%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny +2,93% +5,37% +2,25% -1,45% +4,77% +6,10% +3,83% +14,56%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny +0,87% +1,43% +1,89% +0,63% +2,65% +3,38% +5,10% +5,93%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny +1,69% +2,99% +2,03% -0,14% +3,52% +4,53% +4,63% +9,15%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu   +1,20% +3,42% +0,50% -1,93% -0,25% +3,16% +9,47%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony -0,10% +1,68% +4,59% +1,52% -3,81% -2,87% +0,52% +12,83%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa +1,11% +1,82% +0,90% -2,99% -3,20%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna +0,58% +2,26% +3,50% -0,39% -5,69%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna +0,46% +1,56% +2,48% -0,06% -3,49%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,77% +0,67% +0,76% -2,45% -5,00% -4,68% -3,60% -0,09%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,43% +1,78% +1,42% -2,49% -3,35% -1,98% +0,55% +15,75%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income +1,54% +2,87% +1,63% -0,99% -0,87% +1,23% +4,35%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -0,45% +1,26% +0,96% -6,72% -5,10% -2,09% +1,81% +15,29%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga -0,05% +1,58% +5,03% -2,33% -5,49% -2,95% +1,25% +17,46%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -0,35% -3,43% -6,30% -16,56% -24,94% -30,30% -34,20% -46,31%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +3,89% +6,58% +5,78% -9,07% -15,67% -3,87% -4,26% -24,10%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red +3,62% +7,04% +7,56% +3,46% +0,97% -3,22% -4,21% -14,72%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% +3,38% +4,02% -13,24% -18,32% -7,84% -9,02% -30,98%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,65% +6,18% +5,22% -9,58% -16,35% -5,32% -6,31% -26,51%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,97% +6,80% +6,09% -8,57% -14,53% -1,95% -1,61%  
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony +0,64% +1,83% +5,52% -0,55% -3,07% -2,10% +0,79% +15,67%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost +0,20% +1,24% +4,21% +1,16% -0,71% +1,47% +5,04% +12,94%
Data aktualizacji: 2019-02-19, Źródło danych: Notoria