Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +1,55% +2,39% +3,07% +7,51% +16,58% +18,20% +22,64% +18,26%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Global Markets +0,91% +1,84% -0,47% +6,88% +20,38%      
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych -1,36% -0,93% -0,93% +2,00% +14,10% +6,92% +4,44% -3,64%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus +0,60% +0,73% +0,73% +1,89% +12,37% +7,21% +6,04% -0,38%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna -0,15% +1,66% +6,23% +4,71% +19,12% +10,48%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna +0,24% +1,63% +2,78% -3,71%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna -0,25% -2,46% -0,99% +1,56% +11,05% +7,57%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Stabilny na Przyszłość +0,23% -0,02% +1,40% +1,62% +3,97% +5,21%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +1,85% +6,40% +8,82% -0,73% +5,11% +5,11% +5,11% +5,11%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,64% -0,67% -3,81% -2,81% +2,69% -6,23% -9,60% -3,06%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojny dla Ciebie -0,36% -0,45% +0,34% -0,42% +1,49% +3,75%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,54% +4,94% +6,96% +11,10% +27,52% +48,95% +56,07% +43,17%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,69% +1,88% +3,46% +1,66% +14,28% +10,11% +14,95% +15,99%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,37% +2,73% +3,92% +4,14% +11,91% +24,91% +27,52% +22,85%
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2025 +1,00% +2,11% +2,77% +2,86% +7,34% +12,52%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2030 +1,63% +3,77% +4,64% +6,14% +13,05% +17,43%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2035 +2,21% +5,29% +6,42% +9,73% +19,27% +23,19%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2040 +2,20% +5,33% +6,45% +9,77% +19,35% +23,43%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2045 +2,40% +5,99% +7,15% +11,43% +23,08% +24,80%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2050 +2,35% +5,92% +7,01% +11,33% +23,02% +24,78%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2055 +2,24% +5,78% +6,72% +11,16% +22,57% +24,57%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2060 +2,16% +5,63% +6,58% +10,51% +22,26% +22,90%    
Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Plan Emerytalny 2065 +3,14% +4,88% +7,45%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,88% +1,84% +3,19% +2,78% +7,72% +3,03% +6,76% +11,79%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +1,46% +3,10% +6,02% +8,03% +20,25% +9,68% +22,45% +20,14%
Allianz Strategic Bond (subfundusz) -1,17% -0,62% -0,93% -3,28% -3,31% -7,85% -5,30% -3,86%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -7,48% -6,50% -2,87% -8,33% -10,20% -37,45% -44,58% -44,35%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,15% -2,12% -4,64% -7,58% -8,17% -8,38% -2,26% -1,06%
Amundi Stars Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Stars International Value -0,02% -0,50% -1,29% +3,98% +11,55%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +2,05% -0,72% +1,22% +8,02% +24,85% +15,22% +24,26% +21,22%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus +0,54% +1,03% +1,71% +2,09% +5,29% +10,97% +15,65% +15,45%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +2,22% +2,82% +4,01% +5,60% +17,23% +19,64% +32,28% +28,47%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +1,43% +2,05% +2,83% +4,61% +8,44% +8,51% +12,11% +9,93%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +2,16% +2,50% +3,48% +6,12% +11,27% +9,60% +15,84% +12,47%
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2025 +0,81% +1,09% +2,29% +2,67% +8,24% +10,59%    
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2035 +1,66% +2,60% +5,25% +8,22% +20,24% +20,12%    
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2040 +1,59% +2,44% +5,00% +7,99% +19,67% +19,43%    
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2050 +2,11% +3,12% +6,53% +10,46% +24,70% +22,63%    
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2055 +2,02% +3,11% +6,33% +10,33% +24,88% +22,93%    
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK Subfundusz Aviva PPK 2060 +2,03% +3,20% +6,35% +10,36% +25,32% +22,63%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,12% +0,38% +0,55% +1,76% +4,66% +7,13% +9,43% +12,04%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,22% +0,66% +2,06% +1,67% +7,57% +5,05% +9,79% +11,83%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,07% +2,08% +3,68% +5,92% +15,68% +14,12% +16,94% +18,24%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,11% +0,47% +0,76% +0,75% +1,98% +3,03% +4,20% +6,42%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,99% +1,55% +3,08% +4,95% +13,07% +12,09% +14,38% +14,15%
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji       +5,45% -4,09% +0,23% -2,37% -3,42%
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 +0,91% +1,47% +2,79% +3,56% +9,08% +9,84%    
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 +1,31% +2,30% +4,42% +6,44% +15,47% +14,10%    
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 +1,69% +3,09% +5,72% +9,48% +21,93% +17,17%    
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 +1,77% +3,17% +5,79% +9,54% +21,94% +17,43%    
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 +2,04% +3,65% +6,67% +11,63% +27,22% +21,05%    
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 +2,05% +3,66% +6,68% +11,65% +27,53% +21,68%    
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 +2,13% +3,66% +6,68% +11,66% +27,56% +22,18%    
BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 +2,03% +3,53% +6,55% +11,07% +27,14% +18,97%    
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2025 +0,81% +0,93% +1,52% +2,22% +7,25%      
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2030 +1,20% +1,38% +2,26% +4,50% +11,81%      
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2035 +1,52% +1,85% +3,36% +8,96% +18,84%      
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2040 +1,54% +1,84% +3,42% +9,09% +19,10%      
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2045 +2,07% +2,58% +4,68% +14,09% +26,32%      
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2050 +2,19% +2,66% +4,84% +14,37% +27,54%      
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2055 +2,19% +2,53% +4,37% +13,25% +25,41%      
BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BPS 2060 +2,17% +1,99% +2,60% +9,60% +22,18%      
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,02% +1,33% +2,05% +6,69% +12,13% +12,36% +13,29% +11,34%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny -0,14% +1,38% +6,06% -0,15% +12,25% +14,81% +21,64% +17,70%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +1,58% +3,00% +5,77% +10,98% +26,62% +23,18% +27,30% +26,91%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,83% +1,46% +3,13% +3,72% +11,34% +14,29% +15,60% +18,53%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -0,80% -0,80% -2,22% +1,49% -2,22% -29,37% -33,03% -37,67%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -0,11% +0,97% +1,43% +2,31% +8,10% +9,14% +12,49% +12,32%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg +2,94% +6,83% +8,40% +9,70% +26,89% +21,21% +29,33% +25,73%
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2025 +0,36% +1,84% +2,23% +1,50% +4,42% +4,55%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2030 +0,89% +4,07% +4,99% +4,97% +13,55% +12,97%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2035 +1,41% +6,08% +7,61% +8,07% +23,10% +19,20%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2040 +1,46% +6,58% +8,26% +9,17% +24,30% +20,02%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2045 +1,71% +7,20% +9,44% +5,21% +27,01% +21,29%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2050 +1,57% +7,03% +8,75% +5,55% +26,27% +19,95%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2055 +2,47% +7,39% +9,13% +5,03% +25,12% +17,67%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2060 +2,75% +7,93% +9,25% +5,71% +29,53% +27,91%    
Esaliens PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens 2065 +3,34% +7,16% +10,29% +12,54%        
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,01% +1,04% +1,52% +1,82% +6,43% +8,16% +11,88% +11,27%
Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji +0,81% +2,40% +4,93%          
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,40% +1,97% +2,93% +4,91% +10,61% +13,99% +17,72% +22,28%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny +1,14% +0,65% +1,29% +9,37% +12,02% +4,45% +2,83% +3,92%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony +1,59% +2,94% +6,00% +6,99% +17,55% +11,79% +18,44% +19,24%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost +1,28% +2,34% +4,64% +4,13% +10,83% +11,58% +15,52% +18,95%
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2025 +0,65% +1,39% +2,68% +1,81% +7,15% +12,69%    
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2030 +1,04% +2,52% +5,04% +5,16% +14,54% +14,21%    
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2035 +1,17% +3,05% +6,15% +6,93% +18,54% +18,24%    
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2040 +1,34% +3,56% +7,22% +8,66% +22,42% +20,65%    
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2045 +1,47% +4,14% +8,46% +10,89% +27,35% +28,36%    
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2050 +1,44% +4,14% +8,48% +10,82% +27,34% +27,30%    
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2055 +1,52% +4,29% +8,64% +11,20% +27,83% +25,98%    
Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfunduszu Generali Horyzont 2060 +1,49% +4,12% +8,21% +10,49% +26,14% +41,00%    
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,68% +1,46% +4,52% +3,79% +15,61% +12,76% +17,93% +14,47%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,28% +0,92% +2,69% +2,20% +8,99% +9,75% +12,74% +14,19%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,82% +0,59% +1,04% -2,26% +2,63% +11,38% +20,52% +21,54%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +1,04% +0,79% +2,23% -2,08% +6,77% +18,82% +37,01% +32,67%
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2025 +1,09% +1,92% +3,31% +2,83% +7,64% +10,80%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2030 +1,55% +2,84% +4,85% +6,03% +13,17% +13,57%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2035 +2,01% +3,58% +6,24% +9,18% +18,72% +18,18%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2040 +2,01% +3,63% +6,32% +9,44% +19,23% +16,89%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2045 +2,21% +3,96% +6,89% +10,94% +21,66% +19,16%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2050 +2,23% +4,01% +6,92% +11,14% +21,98% +19,10%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2055 +2,21% +3,99% +6,90% +11,15% +21,76% +18,67%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2060 +2,12% +4,02% +6,89% +10,94% +22,02% +23,36%    
Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor PPK 2065 +2,44% +2,35% +2,28%          
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,67% +1,32% +2,35% +3,31% +9,97% +12,64% +18,31% +21,57%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Selekcji +0,92% +2,08% +3,84% +5,52% +18,75% +16,06% +22,20% +23,56%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +4,73% +5,28% +10,33% +13,36% +41,87% +15,22% +19,36% +23,68%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji +2,71% +4,38% +7,45% +15,19% +27,84% +40,27% +47,98% +41,44%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu +1,34% +1,67% +3,56% +5,65% +10,86% +13,80% +13,93% +15,04%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki -4,21% -5,25% -3,49% -11,70% +3,62% +5,59% +12,23% +6,89%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +1,02% +3,28% +5,42% +8,22% +16,98% +22,02% +28,07% +21,99%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,60% +1,73% +3,08% +4,15% +9,18% +13,33% +15,72% +13,47%
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2025 +0,72% +1,37% +2,28% +2,71% +7,23% +11,17%    
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2030 +1,17% +2,33% +3,95% +6,37% +14,26% +16,90%    
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2035 +1,63% +3,32% +5,66% +10,02% +21,50% +23,16%    
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2040 +1,65% +3,33% +5,67% +10,03% +21,53% +23,37%    
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2045 +1,86% +3,87% +6,60% +11,88% +25,22% +26,29%    
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2050 +1,86% +3,84% +6,56% +11,85% +25,10% +26,54%    
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2055 +1,89% +3,92% +6,65% +11,87% +24,97% +25,25%    
Millennium Pracowniczy Plan Kapitałowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 +1,83% +3,86% +6,56% +12,02% +25,20% +25,81%    
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,65% +1,61% +2,86% +3,21% +10,12% +7,07% +13,55% +15,05%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,47% +0,70% +1,03% +0,72% +4,03% -4,58% -3,65% -6,92%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,16% +0,68% +1,40% +0,91% +4,22% +2,24% +5,21% +7,92%
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025 +0,79% +1,06% +2,05% +1,06% +5,43% +9,04%    
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030 +1,34% +2,46% +4,03% +5,48% +16,95% +15,38%    
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035 +1,59% +3,07% +5,01% +7,45% +21,89% +18,24%    
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040 +1,82% +3,64% +5,83% +9,23% +26,31% +20,33%    
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045 +2,05% +4,10% +6,56% +10,80% +30,74% +22,23%    
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050 +2,09% +4,21% +6,79% +11,26% +31,71% +23,17%    
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055 +2,08% +4,24% +6,73% +11,15% +31,34% +23,53%    
Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060 +1,96% +4,07% +6,42% +10,61% +30,15% +19,79%    
NN (L) Total Return (subfundusz) -0,83% -1,83% -2,09%          
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2025 +0,36% +1,26% +2,18% +2,65% +7,66% +11,62%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2030 +0,70% +1,77% +3,51% +5,69% +12,40% +13,85%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2035 +1,03% +2,08% +4,24% +7,47% +15,59% +16,50%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2040 +1,25% +2,53% +5,01% +9,16% +18,88% +19,94%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2045 +1,50% +2,87% +5,73% +10,53% +20,71% +20,12%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2050 +1,75% +3,04% +6,09% +11,31% +21,64% +20,43%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Emerytura 2055 +1,66% +3,11% +6,14% +11,24% +21,13% +21,13%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2060 +1,72% +3,17% +6,28% +11,65% +22,23% +28,12%    
NN Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytura 2065 +1,60% +3,16% +5,58%          
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,85% +1,58% +3,15% +4,75% +9,79% +11,55% +13,06% +14,56%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,67% +2,98% +5,52% +9,09% +20,84% +20,20% +24,43% +23,63%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 -0,12% +0,17% +0,41% -0,11% +2,05% +3,92% +4,71% +7,84%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,02% +0,33% +1,22% +1,00% +6,07% +7,59% +10,10% +13,05%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,10% +0,54% +2,00% +1,98% +9,28% +10,40% +14,04% +16,25%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,12% +0,56% +2,25% +2,35% +10,68% +11,29% +15,64% +16,90%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,14% +0,57% +2,46% +2,66% +12,03% +12,06% +16,99% +17,34%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,15% +0,58% +2,63% +2,89% +13,30% +12,90% +18,52% +18,33%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 +0,16% +0,55% +2,64% +2,88% +13,40% +11,83% +17,09%  
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 +0,18% +0,61% +2,86% +3,24% +14,40% +12,77% +18,95%  
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny +0,80% +1,09% +2,62% -2,26% +5,54% +6,16% +9,03% +1,63%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny +1,31% +1,51% +4,10% -3,80% +10,79% +9,49% +16,90% +11,14%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +1,35% +3,33% +4,86% +7,75% +11,98% -13,15% -14,76% -19,94%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,27% +0,90% +2,97% +5,01% +11,23% +8,38% +8,08% +5,81%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +2,72% +1,71% +4,11% +10,50% +23,64% +11,18% +11,64% +2,01%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -4,95% -8,68% -7,49% -7,61% -9,88% -14,06% -20,52% -21,45%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,24% -3,64% -2,96% -2,35% -4,31% -11,11% -15,67% -16,03%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +2,73% +0,81% -0,40% -7,53% -3,42% +10,31% +17,30% +4,02%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,92% +3,98% +7,65% +9,28% +23,16% -3,23% -0,49% -2,78%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +1,98% +3,63% +8,21% +14,99% +32,82% -6,38% -3,02% -2,65%
Pekao Ekologiczny subfundusz                
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,75% +0,25% +0,91% +1,25% +3,85% +1,51% +2,97% +4,66%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,37% +1,57% +3,51% +4,90% +12,58% +12,83% +14,49% +15,59%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +2,25% +2,40% +5,21% +8,57% +19,25% +13,00% +15,60% +14,84%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu   -0,35% +0,96% +3,97% +8,88% +2,49% +9,91% +10,23%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -4,62% -5,50% -3,93% -10,43% +5,93% +7,70% +17,00% +11,73%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego -7,18% -7,57% -6,20% -16,40% +1,40% +5,28% +14,34% +13,15%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A   +2,60% +4,76% +4,67% +7,82% +2,51% +4,47% +13,83%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +0,26% +4,09% +4,34% +5,56% +7,31% +2,54% +5,30% +13,42%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego +0,91% +2,42% +3,59% +5,88% +17,15% +16,49% +26,29% +26,85%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +2,27% +3,84% +6,03% +9,20% +18,89% +6,70% +16,74% +15,54%
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2020 Spokojne Jutro +0,29% +0,48% +0,88% +0,19% +1,07%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 +1,14% +1,40% +2,66% +3,02% +10,39%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 +1,75% +2,26% +4,18% +5,89% +16,83%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 +2,11% +2,61% +4,84% +7,80% +20,98%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 +2,38% +2,96% +5,31% +9,24% +24,18%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 +2,57% +3,21% +5,86% +10,48% +26,61%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 +2,60% +3,25% +5,85% +10,62% +26,65%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2055 +2,59% +3,24% +6,00% +10,75% +26,87%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 +2,74% +3,57% +6,42% +11,24% +26,94%      
Pekao PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2065 +2,31%              
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej +1,37% +2,18% +3,84% +4,78% +14,33% +11,14% +19,72% +22,56%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +1,05% +1,82% +3,15% +3,15% +9,73% +7,45% +12,96% +18,24%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +1,20% +5,50% +8,83% +10,93% +22,75% +14,63% +24,19% +27,23%
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2025 +0,88% +1,73% +2,96% +4,01% +7,86%      
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2030 +1,40% +2,86% +4,85% +7,42% +13,21%      
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2035 +1,76% +3,61% +6,13% +9,75% +16,59%      
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2040 +2,07% +4,10% +6,93% +11,16% +19,42%      
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2045 +2,32% +4,66% +7,86% +12,76% +21,96%      
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2050 +2,35% +4,71% +7,92% +12,88% +22,16%      
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060                
PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK 2060 +2,43% +5,32% +8,67% +14,06% +23,77%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2025 +0,74% +1,30% +2,25% +2,93% +7,39% +7,39% +9,00%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 +1,34% +2,25% +3,74% +6,07% +13,37% +11,26% +13,60%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 +1,90% +3,32% +5,45% +9,45% +20,14% +15,33% +18,10%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 +1,98% +3,32% +5,43% +9,53% +20,33% +15,62% +18,40%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 +2,42% +4,17% +6,89% +12,49% +26,42% +19,51% +22,50%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 +2,42% +4,25% +6,88% +12,47% +26,36% +19,71% +22,70%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055 +2,36% +4,20% +6,86% +12,29% +26,17% +18,77% +21,50%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060 +2,36% +4,12% +6,78% +12,21% +25,70% +18,69% +21,30%  
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2065 -0,10% -0,10% -0,10% -0,30%        
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,70% +1,37% +3,02% +5,37% +9,51% +6,65% +7,84% +6,86%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji +0,89% +1,78% +3,96% +7,10% +13,08% +8,16% +8,51% +5,65%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,32% +2,12% +4,43% +9,25% +15,43% +9,68% +11,06% +7,40%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy +0,38% +0,77% +1,65% +2,15% +7,50% +7,17%    
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,38% +0,58% +1,26% +0,87% +3,98% +5,23% +5,87% +6,95%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,16% +0,24% +0,48% -0,96% -0,16% +3,67% +2,89% +5,16%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,37% +0,68% +1,13% +0,60% +3,16% +5,51% +7,98% +11,76%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,82% +1,65% +2,89% +4,16% +10,81% +9,73% +13,98% +14,86%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +1,26% +2,48% +4,23% +7,15% +16,64% +13,44% +19,66% +16,64%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +1,77% +3,53% +6,15% +11,01% +24,54% +15,98% +22,19% +18,64%
Pocztylion PPK 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny +0,55% +0,09% +0,93% +5,21%        
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2025 +1,19% +1,71% +2,49% +3,40% +7,18% +12,06%    
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2030 +1,91% +2,75% +3,88% +6,98% +12,89% +19,97%    
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2035 +2,65% +3,83% +5,29% +10,73% +19,01% +28,75%    
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2040 +2,64% +3,84% +5,30% +10,92% +19,24% +28,99%    
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2045 +3,29% +4,77% +6,53% +14,22% +24,80% +39,22%    
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2050 +3,28% +4,71% +6,50% +14,07% +24,52% +38,40%    
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2055 +3,28% +4,71% +6,48% +14,13% +24,60% +38,25%    
PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PPK inPZU 2060 +3,27% +4,77% +6,51% +14,24% +24,94% +38,49%    
PPK Pocztylion 2025 Dobrowolny Fundusz Emerytalny +0,74% +1,31% +2,46% +1,88% +4,63% +8,08%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +0,63% +1,35% +2,24% +2,63% +7,27% +4,22% +6,66% +6,60%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +0,58% +2,29% +3,75% +6,59% +13,27% +8,15% +10,66% +5,75%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,13% -0,77% -0,65%   +1,52% +4,40% +2,04% +4,07%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced +0,71% +0,83% +2,04% +3,82% +10,84% +12,39% +12,67% +5,80%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,29% +1,29% +3,62% +3,51% +9,20% +15,12% +15,12% +15,40%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +1,75% +1,75% +5,45% +7,41% +16,58% +18,37% +18,37% +14,85%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny +0,56% +2,46% +5,78% +4,32% +18,29% +16,59% +27,74% +28,51%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny +0,37% +0,83% +1,81% +0,12% +4,30% +6,58% +7,98% +12,08%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny +0,53% +1,59% +3,46% +1,87% +9,37% +9,86% +14,70% +18,17%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu +0,86% +1,59% +3,65% +4,13% +12,17% +12,21% +13,26% +13,97%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony +1,44% +2,57% +6,04% +7,37% +19,42% +15,03% +17,42% +15,83%
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2025 +0,91% +1,52% +3,12% +2,48% +9,75% +11,46%    
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2030 +1,47% +2,45% +5,06% +6,65% +18,17% +18,30%    
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2035 +1,88% +3,13% +6,38% +9,37% +24,30% +22,91%    
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2040 +1,85% +3,10% +6,31% +9,27% +24,27% +22,83%    
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2045 +2,06% +3,40% +7,00% +10,63% +28,34% +25,04%    
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2050 +2,01% +3,32% +6,88% +10,44% +28,06% +24,71%    
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2055 +1,95% +3,26% +6,76% +10,02% +27,02% +23,11%    
Santander PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander PPK 2060 +2,09% +3,40% +6,90% +10,57% +26,97% +22,70%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa +0,13% -0,06% +0,07% +1,05% +9,90% +10,68% +15,08% +18,87%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna +1,09% +1,86% +4,23% +6,14% +16,52% +9,87% +13,05% +10,20%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna +0,76% +1,23% +2,90% +3,58% +10,10% +6,33% +8,41% +7,37%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,14% +1,02% -6,72% -7,63% -11,06% -12,49% -16,99% -17,59%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji w likwidacji                
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,41% +1,42% +3,77% +2,82% +8,42% +12,30% +16,64% +13,65%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income +0,50% +2,35% +7,86% -8,37% -6,21% +0,83% -3,36% -1,85%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,57% +3,12% +3,61% +1,31% +3,38% +15,46% +29,06% +22,56%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga +1,02% +4,90% +5,84% +4,01% +4,97% +7,36% +8,35% -2,98%
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2025 +0,84% +2,31% +3,20% +4,01% +11,38% +16,37%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2030 +1,24% +3,48% +4,89% +7,56% +19,54% +25,87%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2035 +1,49% +4,30% +6,15% +10,58% +27,63% +36,51%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2040 +1,48% +4,36% +6,21% +10,63% +27,30% +36,50%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2045 +1,68% +5,01% +7,10% +12,36% +31,91% +42,90%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2050 +1,92% +5,63% +7,78% +13,42% +33,74% +45,64%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2055 +1,94% +5,46% +7,54% +13,04% +31,89% +44,64%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2060 +1,79% +4,91% +6,88% +11,61% +31,23% +47,60%    
Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skarbiec PPK 2065                
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Sharpe Parity Ucits (EUR) +2,00% +5,38% +8,36% +7,73% +9,76%      
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -8,77% -15,03% -11,81% -11,31% -7,08% +12,05% +14,84% +15,47%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund -5,00% -0,77% -10,56% -0,84% -18,64% -5,71% -5,40% -16,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +0,72% -0,36% +0,50% +1,65% +2,82% +4,53% +9,03% +11,99%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -4,45% -5,14% -6,34% -10,37% -13,90% -24,43% -23,38% -21,19%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% +3,38% +4,02% -13,24% -18,32% -7,84% -9,02% -30,98%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -8,84% -15,25% -11,82% -10,85% -4,29% +19,09% +24,40% +28,63%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2025 +1,31% +2,00% +3,30% +3,92% +10,91%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2030 +2,01% +2,99% +4,99% +7,73% +18,66%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2035 +2,52% +3,70% +6,20% +10,40% +23,68%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2040 +2,68% +3,94% +6,61% +11,38% +26,58%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2045 +3,06% +4,47% +7,51% +13,39% +30,27%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2050 +3,07% +4,50% +7,54% +13,46% +30,50%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2055 +3,07% +4,49% +7,52% +13,31% +31,02%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2060 +3,03% +4,42% +7,40% +13,11% +33,02%      
Uniqa Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Emerytura 2065 +2,92% +4,05% +6,52%          
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji +1,71% +3,94% +6,15% +8,51% +19,81% +24,89% +41,30% +29,89%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity +3,35% +3,37% +9,29% -8,30% +27,65% +46,88% +89,25% +75,26%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Stabilnego Wzrostu +2,24% +1,10% +2,83% +4,17% +15,57% +8,59% +9,92% -2,86%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria