Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -1,04% -1,31% -0,72% -3,13% -5,17% -5,23% -2,56%  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych +0,41% -0,38% +0,72% -5,12%        
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus   -0,36% +1,20% -2,66%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -2,06% -3,11% -5,25% -9,01% -11,47% -10,77% -4,51% -13,54%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -2,58% -4,28% -4,47% -5,61% -7,75% -7,29% -5,22% -10,90%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -1,10% -1,13% -1,56% -1,92% -2,39% +0,06% +2,33% +10,55%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -1,21% -3,11% -2,72% -5,67% -6,00% -5,15% +0,05% -4,23%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond -0,35% +0,08% +0,46% +0,57% +0,03% +2,00%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia -1,42% -1,66% -1,67% -0,82% -0,43% +1,48% +2,15%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia -2,56% -3,10% -1,93% +0,49% +0,62% +3,07% +8,52%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -22,23% -21,30% -29,85% -31,09% -31,26% -30,81%    
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -2,81% -2,76% -4,43% -5,05% -7,00% -5,21% +1,23% -3,41%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji -2,39% -1,94% -3,98% -4,16% -5,35% -0,37% +4,64% +5,13%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,72% -2,50% -2,61% -4,84% -6,97% -7,20% -4,83% -4,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -2,44% -3,55% -2,15% -8,62% -16,42% -19,78% -14,60% -19,89%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -1,16% -1,93% -1,01% -3,46% -5,32% -3,67% -1,26% -1,18%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -1,65% -2,63% -1,25% -4,51% -8,01% -5,77% +0,36% +0,09%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji -4,07% -6,26% -6,78% -5,63% -4,54% +0,42% +6,71% +1,71%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity -7,41% -8,98% -12,17% -9,18% -9,24% +8,40% +24,13% +24,62%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,32% -3,05% -6,38% -7,70% -5,39% +0,20% +3,51% -0,19%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,09% -0,29% -0,49% -0,87% -0,17% +0,06% +0,72%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -2,12% -1,98% -2,64% -3,37% -3,93% -1,17% +0,35%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,47% -0,80% -0,04% -2,30% -3,15% -0,05% +5,78%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,18% +0,31% +0,47% +0,96% +2,36% +3,70% +15,38% +18,12%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów -0,66% -0,76% -0,79% -4,07% -3,90% +3,45% +6,32% +5,08%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,38% -1,21% -0,54% -3,07% -4,30% -1,85% +3,23% +0,88%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,23% -1,32% -0,35% -3,34% -5,64% -4,71% +2,32% +0,27%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -0,57% -1,88% -1,59% -5,53% -4,04% +1,49% +12,53% +13,05%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu -0,35% -1,08% -1,17% -3,19% -1,07% +2,43% +7,06% +8,84%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -1,93% -2,59% -2,91% +0,17% -3,00% -2,10% -0,43% +2,28%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -0,50% -1,17% -0,65% -2,45% -3,55% -2,18% +1,04% -2,02%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg -0,95% -1,90% -1,82% -3,98% -7,83% -5,21% -1,85% -7,35%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,53% -1,06% -0,74% -1,80% -2,42% -1,38% +1,58% -0,53%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,10% -0,03% +0,77% -0,08% +1,32% +5,34% +11,55% +17,87%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny -0,61% -0,99% -0,37% -1,72% -2,35% -0,48% +4,36% +4,34%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -1,73% -2,74% -2,93% -4,89% -8,24% -5,54% +0,91% +1,89%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany -0,82% -1,29% -1,49% -2,71% -4,13% -2,66% +1,20% +1,07%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -2,83% -3,52% -4,28% +1,06% +4,65% +11,10% +19,19% +25,99%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -5,26% -6,23% -7,53% +1,66% +6,47% +18,58% +32,28% +41,76%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,24% -0,07% -0,66% -0,53% +0,66% +1,71% +3,53%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji -0,26% -1,83% -2,14% -4,82% -4,60% -4,16% -2,70% -0,71%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +3,54% +2,90% -0,20% -9,95% -15,82% -12,26% -6,66% -7,44%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji -0,43% -3,73% -1,69% -7,31% -16,83% -16,73% -7,31% -8,65%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu -0,61% -1,46% -0,68% -3,40% -4,94% -2,59% +3,65% +0,31%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki -1,58% -3,93% -6,63% -12,07% -11,81% -6,34% -2,03% +5,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -2,49% -5,25% -4,27% -7,10% -12,06% -10,73% -2,31% -8,44%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,98% -2,65% -1,37% -3,96% -6,71% -5,40% +0,44% -1,68%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -1,47% -1,66% -2,77% -2,48% -4,57%      
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,11% -1,07% -2,05% -2,05% -2,60%      
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,64% -0,75% -1,60% -2,66% -4,79% -4,27%    
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,57% -1,13% -0,06% -2,48% -4,48% -1,72% +4,60% +4,10%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -1,06% -1,93% -0,38% -4,15% -8,23% -4,22% +5,93% +4,36%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 -0,27% -0,39% -0,40% -1,49% -1,32% +0,43% +2,99% +4,69%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,54% -0,75% -0,73% -2,50% -2,97% -0,13% +4,00% +5,53%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -0,77% -1,06% -1,00% -3,11% -4,04% -0,75% +3,98% +5,09%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -0,94% -1,30% -1,20% -3,54% -4,87% -1,19% +4,05% +4,81%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -1,09% -1,51% -1,37% -3,95% -5,70% -1,63% +4,15% +4,50%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -1,22% -1,68% -1,47% -4,20% -6,19% -1,76% +4,54% +4,88%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -2,76% -5,11% -4,78% -10,52% -10,52% -8,21% -0,37% -3,83%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -3,28% -4,39% -5,89% -8,77% -8,14% -6,23% -0,42% -2,37%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -7,22% -7,42% -10,38% -12,30% -12,28% -7,30% +1,88% +0,60%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,87% -1,81% +0,27% -5,07% -9,03% -1,71% +20,14% +10,83%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,17% -1,16% -0,85% -3,90% -6,74% -8,26% +8,50% +0,34%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -0,91% -2,98% -2,08% -8,06% -13,09% -9,06% +14,82% -2,74%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -3,09% -5,16% -5,40% -9,89% -13,74% -14,31% -14,44% -17,03%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,63% -4,55% -6,20% -9,78% -10,37% -11,31% -9,85% -11,41%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -1,62% -3,02% -0,43% -7,37% -14,11% -3,98% +14,67% -3,98%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +4,50% +3,72% +3,51% +4,93% +9,43% +16,77% +42,91% +58,76%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +4,60% +4,20% +4,60% +8,12% +4,40% +1,49% -6,83% +7,27%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,09% -0,78% -0,26% -5,11% -5,58% -4,00% +2,49% -0,09%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,51% -1,28% -0,88% -4,15% -5,67% -1,93% +4,30% +0,08%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,93% -1,75% -0,76% -5,93% -9,34% -4,02% +6,45% -0,79%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu -1,34% -1,34% -1,99% -2,46% -2,55% +0,98% +5,09%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -2,85% -3,48% -5,25% -10,35% -9,05% -0,66% +1,97% +4,83%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego -3,79% -4,52% -8,90% -10,97% -11,21% +1,17% +2,04% +3,84%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +1,12% -1,49% +0,61% +10,24% +3,45% -4,44% -2,37%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +0,29% -2,34% +1,00% +10,16% +2,83% -5,20% -3,26%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -2,01% -1,14% -1,23% -1,14% -1,40%      
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego -2,48% -2,56% -3,71% -4,12% -5,00% -2,48% +3,07% +3,63%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej -2,16% -1,86% -2,06% -0,36% +0,93% +3,45% +7,50% +9,68%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny -1,50% -1,32% -1,50% -0,71% +0,99% +3,42% +5,66%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego -2,13% -3,89% -1,63% +8,02% +2,94% -2,51% +4,16% +10,05%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -0,63% -0,65% -0,05% -2,81% -4,38% -2,80% +4,97% +8,95%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,66% -0,67% -0,36% -2,23% -2,48% +1,64% +7,76% +7,43%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -1,26% -1,63% -1,11% -4,59% -6,45% -0,81% +8,80% +7,02%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy -0,51% -0,61% -0,61% -1,52%        
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,08%     +0,60% +2,96% +4,78% +5,16% +7,25%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 -1,24% -0,33% -0,33% -2,85% -2,69% +1,53% +6,70% +5,94%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 -2,35% -1,27% -1,19% -4,67% -6,06% -0,51% +7,59% +4,68%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 -2,80% -2,06% -1,61% -5,52% -7,63% +0,94% +14,86% +10,79%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 -2,65% -1,83% -1,23% -5,31% -8,08% +0,16% +13,52% +9,08%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +0,92% -2,00% -2,88% -4,67% -7,76% -9,52% -5,51% -6,63%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -0,77% -3,70% -3,83% -9,64% -14,34% -13,52% -1,42% -2,37%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,61% -3,40% -4,61% -7,27% -12,78% -13,82% -10,35%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,80% -1,41% -1,29% -5,62% -8,35% -7,51% -3,99% -5,12%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony -1,00% -1,98% -1,00% -6,16% -10,81% -10,41% -4,35% -7,91%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny -2,23% -2,97% -2,43% +2,16% +2,03% +3,31% +7,86% +7,45%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny -0,59% -0,96% -0,82% -0,28% +1,14% +2,18% +2,82% +3,62%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny -1,29% -1,80% -1,51% +0,56% +1,43% +2,78% +4,71% +4,47%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu -0,60% -1,44% -1,16% -4,06% -3,15% -0,06% +5,48% +3,87%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony -0,53% -1,15% -0,40% -5,16% -7,30% -2,66% +7,53% +3,20%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa +0,18% -2,18% -3,89% -4,25%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna -0,39% -1,74% -1,79% -6,43%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna -0,20% -1,15% -1,21% -4,10%        
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,95% -2,21% -1,66% -2,27% -2,45% +0,07% +6,79% +9,52%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income -1,50% -1,58% -1,36% -1,57% -2,05% +2,44% +6,71%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -3,53% -4,74% -4,33% -2,65% -1,82% +2,32% +11,26% +11,93%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga -3,27% -3,37% -3,03% -5,11% -6,58% -0,86% +8,16% +6,74%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,43% -2,92% -2,56% -4,78% -6,61% -4,33% +0,51% -3,22%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -0,62% -0,12% -3,94% -9,34% -14,46% -19,58% -22,19% -28,91%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green -8,99% -12,46% -13,99% -19,14% -15,48% -5,87% -9,88% -19,18%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -2,66% -4,25% -2,42% -7,81% -12,51% -11,65% -11,64% -11,39%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -11,19% -14,63% -16,18% -21,30% -18,07% -9,47% -13,87% -23,11%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -8,91% -12,44% -14,05% -19,28% -16,07% -7,10% -11,72% -21,29%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -8,94% -12,33% -13,79% -18,65% -14,30% -3,87% -7,35%  
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony -2,70% -4,16% -3,46% -6,00% -7,55% -4,12% +6,18% +5,71%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost -1,13% -1,76% -1,52% -3,69% -3,24% +0,93% +6,79% +5,42%
Data aktualizacji: 2018-10-19, Źródło danych: Notoria