Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +1,14% +0,85% -0,10% -1,19% -3,88% -5,23% -1,42%  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych +2,93% +5,23% +5,03% +1,00%        
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus +2,12% +3,05% +2,68% +1,07%        
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +1,68% -0,77% -2,46% -8,66% -10,27% -10,84% -8,13% -5,86%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -0,20% -1,45% -4,02% -8,18% -7,42% -9,62% -7,56% -5,78%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,57% -1,47% -3,07% -3,65% -4,71% -3,09% +0,35% +8,12%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -0,27% -0,92% -2,10% -6,51% -6,25% -7,63% -2,31% +0,50%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond -0,31% -0,95% -1,31% -0,35% -1,00% +0,93%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia -0,57% -0,20% -2,30% -1,67% -2,41% -0,22% +1,90%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia -2,45% -1,43% -5,63% -5,24% -4,52% -0,94% +1,47%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -4,39% -4,39% -25,64% -32,92% -33,21% -33,73%    
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,15% -2,12% -4,64% -7,58% -8,17% -8,38% -2,26% -1,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji -2,36% -2,03% -3,93% -6,65% -6,99% -6,50% +0,83% +3,62%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,10% -0,40% -1,05% -4,20% -6,47% -7,80% -5,03% -2,21%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +0,71% -0,01% -1,81% -5,15% -12,75% -15,99% -15,33% -14,10%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,74% +0,37% -0,48% -2,09% -3,98% -4,77% -0,69% +2,92%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +1,19% +0,58% -0,53% -2,98% -5,65% -7,54% -0,76% +6,67%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji -1,22% -2,54% -6,35% -9,68% -7,08% -7,51% +4,51% +4,41%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity -4,21% -6,94% -14,71% -21,37% -16,85% -10,16% +10,07% +17,21%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,40% -2,74% -5,40% -8,81% -6,87% -5,52% -0,53% +1,28%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,40% +0,29% +0,39% -0,32% -0,47% -0,25% +1,08%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,53% -0,65% -2,68% -3,57% -4,72% -3,12% -0,30%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,63% +1,83% +1,37% +0,84% -0,76% +0,37% +6,44%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,09% +0,27% +0,45% +0,88% +2,17% +3,53% +13,13% +22,61%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów -1,63% -2,44% -3,10% -5,39% -6,30% -2,51% +5,31% +4,25%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,64% +1,71% +1,27% -0,21% -2,41% -1,66% +3,68% +8,24%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,77% +2,19% +1,20% +0,72% -3,01% -3,76% +1,94% +7,47%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +1,09% +0,81% +0,42% -3,69% -4,54% -1,74% +11,16% +21,24%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,02% +0,90% +0,63% -1,28% -1,32% +0,62% +8,78% +13,22%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -1,73% -1,81% -4,37% -4,77% -5,25% -4,21% -6,57% -2,65%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +0,34% +0,34% -0,47% -2,04% -3,93% -3,46% +0,71% +2,21%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg +0,37% +0,54% -1,07% -3,36% -7,27% -6,47% -2,30% -3,06%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,41% +0,25% -0,42% -1,46% -2,71% -2,46% +1,60% +3,31%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,75% +1,22% +1,03% +1,33% +2,06% +5,14% +10,92% +21,19%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny +1,23% +1,31% +0,70% +0,23% -0,53% -0,26% +5,42% +9,78%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,15% -0,75% -2,59% -5,51% -7,87% -8,35% -2,26% +4,62%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,32% -0,13% -1,09% -2,47% -3,71% -3,91% -0,09% +3,49%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,12% -2,85% -5,49% -5,62% +1,87% +4,94% +13,61% +25,09%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,40% -6,02% -10,78% -11,10% +0,83% +6,01% +20,58% +37,79%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +1,06% +1,18% +0,85% +0,56% +1,30% +2,38% +4,53%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +2,92% +3,09% +2,93% -1,20% -1,76% -2,11% +0,02% +2,41%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -1,00% +2,06% +3,56% -3,51% -14,74% -13,47% -12,56% -1,59%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji +2,02% +2,32% +1,73% -3,28% -12,17% -15,93% -8,30% +0,71%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu +1,48% +1,86% +1,23% +0,18% -2,72% -2,08% +4,44% +8,36%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki +0,47% +0,13% -0,99% -9,16% -11,10% -8,33%   +3,81%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +0,49% -0,73% -2,86% -6,70% -10,83% -13,21% -6,55% -2,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,82% +0,37% -0,53% -2,19% -5,13% -6,35% -0,71% +3,16%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -1,41% -1,85% -3,64% -5,56% -6,71%      
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,39% -1,57% -2,92% -4,50% -3,65%      
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,74% -1,03% -2,05% -3,48% -6,20% -5,99%    
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,77% +1,00% +0,28% -0,46% -2,81% -2,11% +4,13% +9,86%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,22% +1,71% +0,33% -0,75% -5,58% -4,44% +4,42% +13,33%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,09% +0,06% -0,24% -0,71% -1,32% -0,60% +2,40% +6,84%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025   -0,01% -0,62% -1,59% -2,97% -1,85% +2,34% +8,27%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -0,06% -0,04% -0,92% -2,20% -4,04% -2,73% +1,79% +7,97%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -0,11% -0,08% -1,15% -2,69% -4,85% -3,39% +1,38% +7,92%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -0,15% -0,11% -1,36% -3,14% -5,66% -4,06% +0,98% +7,76%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -0,18% -0,11% -1,50% -3,43% -6,15% -4,35% +0,96% +8,28%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany +0,25% -3,39% -5,33% -11,90% -13,61% -12,83% -6,00% -5,47%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -1,55% -2,49% -5,46% -9,61% -10,41% -9,82% -3,02% -1,31%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -2,60% -4,98% -11,21% -16,18% -15,44% -11,87% -5,65% +2,32%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +1,59% +2,19% +4,44% +1,11% -4,85% -0,98% +17,39% +38,28%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,74% +0,35% +0,85% -0,80% -4,67% -7,68% +2,71% +9,93%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +1,48% +1,16% +1,10% -2,32% -9,01% -9,63% +8,03% +17,70%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -2,11% -1,20% -3,57% -10,11% -13,33% -14,69% -15,43% -12,74%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,45% -1,76% -5,05% -9,75% -11,27% -13,06% -10,88% -9,13%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +4,40% +5,93% +5,20% +3,88% -5,73% -1,52% +17,77% +18,90%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -4,58% -6,99% -1,98% -0,90% +2,42% +7,48% +24,52% +48,91%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -3,12% -3,30% +1,15% +3,33% +2,33% -0,56% -7,37% -11,41%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +2,37% +1,48% +1,57% -0,85% -4,42% -3,39% +2,19% +5,70%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,91% +0,89% +0,37% -1,47% -4,14% -2,93% +3,51% +5,92%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,62% +1,37% +0,56% -2,27% -6,47% -4,92% +4,51% +9,35%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu -1,17% -1,84% -2,98% -4,17% -5,07% -3,35% +0,80%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku   -2,19% -4,23% -10,63% -11,70% -6,30% +0,96% +5,60%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +0,78% +0,48% -2,34% -11,72% -9,17% -1,24% +7,17% +10,14%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A -1,28% +1,62% +1,52% +3,73% +4,70% +2,24% -6,88%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) -0,23% +1,43% +1,98% +4,98% +5,84% +3,11% -6,72%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -2,18% -3,66% -5,68% -5,27% -6,01% -2,62%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego -2,64% -2,64% -5,06% -7,21% -7,60% -7,13% -2,29% +0,82%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej -1,29% -1,60% -4,17% -4,08% -2,76% +0,26% +3,93% +7,32%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny -0,72% -0,81% -2,55% -2,21% -1,51% +1,19% +4,43%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego -4,07% -2,20% -5,33% -3,10% -1,40% -0,83% -8,98% +2,31%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji +0,37% +1,34% +0,65% -0,28% -2,57% -2,09% +1,81% +16,09%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,50% +0,88% +0,22% -0,60% -1,65% +0,04% +6,49% +11,93%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,86% +1,34% +0,04% -1,81% -4,76% -3,00% +6,06% +13,87%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,41% +0,62%   -0,71%        
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,59% +0,59% +0,85% +1,10% +2,94% +4,38% +7,01% +8,57%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,75% +1,43% +0,33% -1,06% -1,55% +1,09% +6,24% +11,22%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,86% +1,29% -0,76% -2,73% -4,46% -1,26% +5,75% +12,63%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +0,78% +0,70% -1,97% -3,94% -6,38% -1,07% +9,12% +19,96%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +0,62% +0,39% -2,05% -3,87% -6,99% -1,90% +7,76% +17,79%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +1,37% +1,81% +2,63% -2,47% -5,74% -7,71% -3,90% -1,33%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +1,20% +1,45% +0,16% -5,60% -12,30% -13,64% -4,02% +9,30%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +1,43% +0,42% +0,39% -3,97% -10,05% -11,65% -9,74%  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,37% +0,25% -0,80% -2,36% -7,78% -8,04% -3,59% -0,37%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +0,51%   -1,50% -3,43% -10,05% -11,26% -5,29% -0,51%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny -2,11% -1,31% -4,21% -4,26% -1,19% +1,62% +0,78% +5,89%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny +0,27% +0,47% -0,37% -0,22% +0,67% +1,80% +3,56% +4,55%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny -0,66% -0,19% -1,88% -1,82% -0,03% +1,94% +2,60% +4,77%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu +1,15% +0,96% +0,32% -1,77% -2,50% -1,40% +5,61% +9,67%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony +1,40% +1,57% +0,97% -1,72% -4,47% -3,87% +5,57% +12,87%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa -1,19% -2,41% -1,34% -6,39%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna +0,50% -0,12% -0,64% -4,82%        
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna +0,35% -0,01% -0,30% -2,92%        
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,82% -0,65% -2,28% -4,37% -3,26% -2,97% +4,35% +11,65%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income -0,99% -1,09% -2,75% -2,85% -4,16% -1,24% +4,82%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -1,20% -2,29% -5,19% -6,21% -3,46% -2,28% +6,71% +13,12%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga +1,02% -0,44% -3,20% -4,29% -6,22% -4,12% +6,06% +11,69%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,33% -0,16% +0,07% -4,10% -5,50% -5,22% -1,24% +0,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -1,03% -6,09% -10,36% -15,31% -20,56% -28,20% -31,24% -44,57%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +1,01% -0,04% -10,44% -15,49% -22,68% -8,83% -6,78% -30,58%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -0,07% +0,08% -1,51% -3,24% -16,02% -11,39% -10,70% -23,90%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,85% -0,36% -12,85% -17,94% -24,97% -12,28% -11,20% -33,94%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,84% -0,29% -10,56% -15,78% -23,06% -9,98% -8,91% -32,36%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,10% +0,16% -10,19% -15,02% -21,57% -6,89% -4,39%  
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony +1,17% +1,14% -0,77% -3,41% -4,62% -4,16% +5,57% +15,46%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost +1,12% +1,61% +1,06% -0,67% -1,44% +0,39% +7,96% +13,31%
Data aktualizacji: 2018-12-14, Źródło danych: Notoria