Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +1,01% +0,06% -0,75% -2,84% -3,64% -3,33% -1,28%  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych +2,40% -1,35% -3,09%          
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus +2,10% -0,19% -1,83%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,98% -4,13% -5,63% -5,98% -6,55% -6,82% -3,70% -14,61%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,30% -1,93% -2,20% -2,40% -3,13% -4,12% -2,07% -7,69%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,37% -0,72% -0,33% -0,74% -0,21% +2,17% +3,62%  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,84% -1,73% -2,77% -3,24% -2,30% -1,10% +2,13% -1,58%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +0,39% +0,40% +1,07% +0,74% +0,37% +1,87%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,07% -0,01% +0,54% +1,99% +2,85% +3,37%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +1,22% -0,27% +1,38% +4,38% +6,36% +6,05%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -0,37% -5,71% -7,23% -7,70% -7,68% -5,59% +0,63% +2,04%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,26% -3,22% -3,95% -3,84% -4,22% -4,29% -0,05% -2,04%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -1,66% -9,80% -10,24% -11,47% -11,06%      
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,20% -2,28% -2,51% -2,23% -3,43% -1,42% +3,96% -1,77%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +1,16% +0,32% +1,54% +6,44% +7,28% +5,61% +11,29% +7,81%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,23% +0,25% +0,72% +1,94% +2,85% +4,59% +3,11% +4,04%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny +0,61% +0,25% +1,00% +3,70% +4,66% +4,93% +6,19% +4,95%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,69% -0,28% -1,24% -2,08% -0,44% +3,10% +5,83% +4,37%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,60% -0,39% -2,24% -4,59% -3,99% -0,29% +8,03% +2,79%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Alfa -2,37% -2,75% -2,54% -0,59%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Dynamiczna +0,14% -2,34% -4,07% -4,92%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Stabilna +0,04% -1,40% -2,45% -3,23%        
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji -1,56% -2,35% -3,70% -1,66% -2,01% +3,69% +7,68% +4,66%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus +0,16% -0,98% -1,72% -3,72% -4,60% -4,28% -2,28% -2,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +3,03% +0,22% -1,41% -8,99% -14,48% -15,95% -10,07% -17,04%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +1,44% +0,08% -0,99% -2,55% -3,08% -1,42% +1,20% +0,03%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +2,39% +0,19% -1,24% -3,54% -5,00% -3,23% +4,20% +1,34%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji -0,77% -0,73% -0,18% +1,18% +2,77% +8,48% +18,07% +4,61%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity -0,85% -3,93% -3,06% -1,99% +8,04% +23,47% +45,72% +29,61%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,42% -2,52% -3,12% -1,53% -0,96% +4,22% +9,09% +1,00%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,23% -0,21% -0,45% -0,85% +0,02% +0,45% +1,03%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,46% -0,95% -1,33% -1,72% -0,73% +1,53% +1,71%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,24% +0,72% -0,46% -1,48% -0,90% +2,09% +6,33%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,17% +0,34% +0,46% +1,04% +2,45% +3,74% +16,60% +13,20%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -0,93% -4,44% -6,73% -8,83% -8,88% -7,98% -1,25% -3,03%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +0,15% -1,77% -2,33% -4,35% -0,50% +4,26% +6,45% +4,73%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,06% +0,28% -0,92% -2,43% -2,11% +0,19% +3,93% +1,08%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,68% +0,97% -0,59% -3,17% -3,96% -2,09% +2,61% +1,09%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +0,84% -1,20% -2,73% -4,31% -0,37% +5,32% +15,40% +13,27%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,30% -0,30% -0,92% -1,49% +1,34% +6,08% +8,47% +9,23%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -0,17% +0,08% -0,58% +2,83%   +0,08% +2,22% +4,62%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,76%   +0,59% -2,12% -2,68%   +8,50% +5,45%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +1,01% +0,12% -0,86% -2,27% -2,30% -0,33% +1,34% -1,83%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg +1,41% +0,55% -1,71% -4,17% -4,11% -1,59% +0,23% -9,47%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,72% +0,24% -0,41% -1,44% -1,26% +0,62% +2,07% -0,10%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,17% +0,87% +0,51% -0,18% +2,80% +5,92% +12,02% +72,98%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny +2,24% +0,94% -0,73% -1,99% -2,15% -1,60% +7,25% +0,71%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -0,66% -0,43% -0,68% +1,63% -7,20% -11,45% -7,90% -18,02%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny +1,20% +0,74% -0,31% -0,61% -0,12% +0,52% +6,28% +3,81%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,52% -1,34% -2,47% -3,65% -4,43% -2,58% +4,80% +1,98%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,17% -0,60% -1,48% -1,74% -2,08% -0,90% +2,62% +0,70%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -0,03% +0,14% +3,68% +5,95% +11,73% +16,71% +23,93% +28,35%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,11% +0,02% +6,21% +9,82% +19,50% +28,06% +42,37% +46,71%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,27% -0,20% -0,12% +0,12% +1,11% +3,05% +0,32%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji +0,15% -1,03% -2,01% -2,87% -2,95% -0,95% -0,34% -0,45%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -1,42% -4,51% -9,05% -15,51% -16,88% -16,38% -8,62% -9,39%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji +3,25% +0,69% -1,08% -8,29% -15,61% -12,15% -3,18% -6,41%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu +1,54% +0,86% -0,12% -2,08% -2,54%   +3,77% +1,29%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki -2,88% -4,96% -6,89% -8,54% -5,88% -0,77% +2,17% +7,55%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +1,73% -0,63% -1,79% -3,72% -5,94% -5,04% +2,86% -7,10%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,59% +0,40% -0,52% -2,58% -3,52% -1,78% +3,01% -0,35%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,93% -1,61% -1,77% -0,83% -0,90%      
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,89% -1,86% -2,05% -0,44% +0,37%      
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -1,31% -1,42% -1,56% -2,19% -3,45% -2,77%    
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,48% +0,81% -0,35% -2,31% -2,42% +0,29% +5,55% +4,61%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +2,38% +1,20% -0,76% -4,51% -5,02% -1,85% +8,21% +5,48%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,10% -0,09% -0,63% -0,91% -0,40% +1,33% +3,58% +5,05%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,25% -0,27% -1,21% -1,83% -1,27% +0,92% +5,22% +5,92%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,38% -0,38% -1,53% -2,37% -1,81% +0,46% +5,62% +5,34%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,48% -0,46% -1,77% -2,77% -2,21% +0,06% +6,10% +5,00%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,60% -0,54% -2,01% -3,19% -2,65% -0,36% +6,58% +4,58%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,72% -0,56% -2,15% -3,41% -2,81% -0,43% +7,37% +4,89%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany +0,35% -3,13% -5,63% -6,84% -5,55% -2,08% +4,30% -1,33%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -1,25% -2,18% -3,89% -4,55% -3,29% -0,72% +3,80% +2,64%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -2,58% -3,50% -4,50% -6,12% -2,27% +0,61% +8,92% +9,52%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +2,21% +0,23% -1,17% -5,42% -6,19% +2,63% +17,17% +12,68%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,42% -0,11% -1,31% -3,93% -6,02% -4,26% +7,17% +0,23%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu +1,13% -0,92% -3,04% -7,51% -10,27% -2,83% +13,65% -1,65%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +0,65% -2,10% -3,73% -7,02% -7,77% -9,15% -8,29% -10,26%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,72% -1,86% -3,50% -4,85% -6,06% -5,74% -4,73% -7,38%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +3,02% +0,68% -1,32% -7,52% -9,62% +2,14% +12,44% -4,33%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,20% +1,65% +1,72% +5,50% +8,52% +15,03% +36,76% +50,41%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +0,57% +2,34% +2,74% +1,35%   -3,67% -10,10% +8,02%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,87% -0,51% -2,76% -4,91% -4,52% -2,76% +2,20% -1,69%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,86% -0,11% -1,40% -3,48% -3,12% +0,54% +4,16% +0,64%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,96% -0,08% -2,33% -5,34% -5,28% -1,28% +7,38% -0,67%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu -0,48% -0,76% -1,41% -0,57% +0,38% +2,45%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -1,96% -5,26% -6,18% -8,72% -3,19% +3,27% +5,73% +7,57%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego -4,85% -8,28% -7,94% -8,82% -2,65% +6,67% +8,07% +7,40%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +2,96% +3,07% +5,11% +14,16% +4,78% -4,09% +2,44%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +1,41% +4,86% +5,51% +13,56% +4,90% -4,82% +1,49%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego     +0,09% -1,05% +1,34%      
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego -0,76% -1,68% -2,57% -1,10% -0,93% +1,03% +6,73% +3,26%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej -0,05% -0,60% +0,51% +1,80% +5,03% +5,76% +8,42% +8,96%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny -0,18% -0,26% +0,35% +1,25% +3,75% +5,40%    
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +3,37% +2,51% +4,57% +13,31% +8,62% -1,67% +10,42% +10,29%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji +1,21% +0,38% -1,31% -2,56% -2,87% -2,37% +5,60% +9,45%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,83% +0,09% -0,63% -1,22% -0,31% +3,40% +7,84% +8,02%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +1,38% +0,01% -1,24% -3,38% -3,02% +1,74% +9,76% +8,86%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,31% -0,20% -0,61% -1,41%        
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020   +0,34% +0,68% +1,90% +3,68% +6,58% +4,23% +7,45%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,33% -0,91% -1,55% -1,96% +0,42% +3,08% +5,80% +4,88%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,68% -1,17% -2,39% -3,81% -0,92% +2,24% +7,43% +4,96%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +1,46% -0,68% -2,22% -4,63% -0,75% +4,02% +14,70% +12,54%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +1,62% -0,60% -2,23% -4,98% -1,50% +2,17% +13,05% +10,49%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -0,59% -1,55% -1,73% -3,30% -10,85% -8,45% -4,28% -5,18%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +0,58% -1,98% -3,00% -9,39% -12,34% -9,99% +2,78% -0,03%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,46% -0,71% -2,72% -8,97% -9,09% -8,78%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,55% -0,12% -2,38% -5,74% -7,13% -5,47% -3,24% -4,09%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +2,01% +0,50% -1,93% -6,88% -9,78% -7,73% -3,33% -6,88%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,99% -0,10% -0,21% -0,47% +0,94% +3,69% +10,50% +10,34%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income +0,27% +0,04% -0,03% +0,07% +1,53% +5,41% +8,46%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,79% +0,77% +1,14% +2,08% +4,95% +8,99% +18,40% +13,04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga +1,51% +0,70% -0,03% -2,38% -0,37% +3,80% +13,01% +7,29%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,17% -0,98% -2,06% -2,64% -2,48% -1,64% +2,40% -1,09%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +2,02% +1,03% -0,83% -2,24% -6,91% -7,18% -11,03% -16,21%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -1,13% -2,00% -5,45% -7,21% -14,05% -18,77% -26,88% -37,35%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green -2,03% -1,74% -7,07% -6,68% +6,53% +5,69% -7,15% -19,92%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,10% -1,89% -7,15% -6,96% +5,56% +4,06% -9,35% -22,32%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,12% -1,92% -7,16% -6,93% +5,51% +4,04% -9,48% -22,74%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -1,94% -1,54% -6,72% -5,94% +8,08% +8,08%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony +0,89% -0,91% -2,27% -2,66% -1,80% +1,35% +11,07% +7,19%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost +0,42% -0,53% -1,65% -1,84% +0,20% +3,83% +7,46% +5,82%
Data aktualizacji: 2018-08-17, Źródło danych: Notoria