Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,72% -0,66% -0,66% -1,17% +2,17% +2,67% +3,15% +0,93%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,30% -0,67% -0,86% -1,34% +2,38% +4,41%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +1,16% -2,16% -1,72% -0,72% +1,75% +8,20% +5,74% -10,91%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,73% -2,48% -2,05% -2,19% -0,05% +3,75% +2,61% -6,03%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,95% +0,30% +0,82% +1,42% +5,20% +8,55% +13,36%  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,69% -1,24% -0,87% -1,08% +4,26% +7,65% +8,19% +0,37%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +0,24% -0,03% +0,15% +1,96%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,95% +1,48% +2,29% +1,95% +3,94%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +1,39% +2,50% +4,31% +3,17% +5,74%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania +0,33% -2,56% -1,84% -1,21% +6,31% +10,87% +13,21% +13,06%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,12% -2,22% -1,48% -1,70% +1,30% +3,85% +5,07% +4,51%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -1,90% -1,90% -0,98% -0,79%        
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,45% -2,38% -1,96% -0,16% +8,20% +13,55% +12,24% +4,73%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,23% -1,26% -1,02% -0,06% +6,13% +8,91% +8,66% +4,29%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +0,99% +1,21% +2,43% +2,38% +1,93% +8,74% +7,76% +9,34%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,65% +0,76% +0,80% +1,00% +2,60% +3,48% +4,26% +4,02%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +1,21% -0,09%   +1,37% +8,25% +12,21% +13,42% +6,06%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,09% -1,94% -1,51% +1,17% +10,73% +18,86% +19,30% +8,14%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +0,50% -0,56% +0,09% +0,43% +8,45% +16,43% +12,28% +13,14%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus +0,46% -1,08% -0,93% -1,35% +1,49% +4,58% +5,09% +5,65%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +0,23% -4,79% -5,57% -3,88% -2,99% +2,70% -0,80% -13,09%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,31% -1,38% -1,26% -0,58% +3,49% +6,98% +8,11% +3,45%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +0,16% -2,49% -2,35% -1,59% +5,21% +13,23% +14,27% +6,50%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +1,14% -1,00% -0,20% -0,64% +12,38% +18,36% +13,06% -1,25%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +1,12% +0,08% +5,53% +8,08% +33,08% +43,34% +42,32% +22,98%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,21% -2,19% -1,35% +1,43% +6,80% +10,99% +9,33% +0,85%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,61% +0,45% +0,48% +0,21% +1,51% +3,43%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,42% +0,13% +0,89% +1,42% +4,61% +6,88%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,34% -0,84% -0,62% +1,31% +7,14% +13,20%    
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,22% +0,43% +0,61% +1,32% +10,16% +22,95% +20,98% +14,58%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,49% -3,09% -2,80% -1,95% +3,05% +10,66% +11,20% +7,98%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +0,66% +0,01% +1,35% +3,67% +11,95% +10,76% +11,54% +9,73%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,19% -0,66% -0,61% +0,96% +6,17% +11,23% +11,75% +5,43%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,01% -1,91% -2,03% -0,49% +5,03% +10,69% +11,59% +4,22%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +2,42% +0,66% +0,79% +3,48% +17,01% +25,89% +28,91% +19,95%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,54% +0,80% +0,75% +2,11% +10,30% +13,64% +15,78% +13,46%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony +0,33% -0,74% -0,41% +0,59% -1,40% +1,44% +3,18% +9,88%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,81% -2,64% -2,71% -1,93% +8,16% +23,26% +17,66% +13,18%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Stabilny +0,57% +0,14% +0,31% +0,79% +4,96% +6,94% +7,10% +1,80%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Strateg -0,06% -1,29% -0,24% +1,57% +5,90% +6,20% +5,54% -8,00%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,40% +0,13% +0,39% +0,55% +4,56% +5,98% +6,76% +0,23%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,51% +0,24% +0,79% +3,19% +8,70% +13,83% +19,35% +82,43%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +0,34% -1,66% -1,44% -0,37% +6,30% +14,64% +14,74%  
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,38% -0,85% -0,84% -0,13% +3,90% +8,29% +8,26%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,09% -0,59% +0,90% +3,09% +11,32% +20,54% +23,36% +25,61%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,16% -1,32% +1,41% +5,44% +19,44% +34,17% +37,70% +42,62%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -3,27% -3,27% -2,37% -1,07% +1,72% +4,02% +5,93% +12,22%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,76% +0,29% +0,06% +1,09% +3,01%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji +0,91% -0,40% -1,06% -0,37% +1,80% +5,15% +4,93% +3,37%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny +0,26% -2,26% -1,94% +0,49% +6,98% +15,57% +13,86% +5,55%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny +0,21% -1,74% -3,08% -4,01% -5,78% +2,29% -3,46% -7,45%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,70% -0,86% -0,89% +0,46% +5,76% +12,33% +11,46% +8,46%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -0,17% -1,77% -2,10% +1,75% +3,46% +11,70% +16,38% +8,47%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,12% -5,76% -7,18% -4,19% +3,62% +14,43% +15,42% +4,03%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,18% -0,70% -0,76% +0,95% +7,01% +11,37% +12,04% +3,74%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki -1,00% -0,41% +0,24% +2,94% +12,06% +17,79% +17,13% +28,50%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +0,14% -2,97% -2,89% -2,67% +4,80% +11,82% +9,33% -2,34%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,04% -1,95% -2,01% -1,28% +4,67% +9,03% +8,74% +3,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,23% -0,13% +0,94%          
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,71% -0,98% +0,38%          
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,38% +0,03% +0,52% +0,23%        
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,29% -1,11% -1,32% +0,88% +7,18% +12,40% +13,85% +8,29%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,15% -1,74% -1,60% +1,55% +10,76% +19,57% +21,21% +14,04%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,44% -0,06% -0,01% +0,73% +3,82% +7,95% +8,84% +7,41%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,59% -0,24% +0,04% +1,22% +5,60% +12,15% +12,34% +10,10%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,60% -0,36% +0,08% +1,44% +6,24% +13,74% +13,33% +10,59%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,59% -0,47% +0,11% +1,64% +6,75% +15,14% +14,30% +11,17%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,59% -0,57% +0,13% +1,83% +7,29% +16,60% +15,16% +11,54%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,59% -0,63% +0,21% +2,08% +7,84% +18,08% +16,35% +12,58%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany +2,00% +0,12% +1,14% +1,34% +10,11% +14,05% +10,04% +13,49%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +1,26% +0,01% +0,77% +1,16% +8,94% +10,69% +10,41% +14,56%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy +0,78% -0,74% +0,50% +4,83% +12,72% +16,92% +20,63% +27,84%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,07% -3,02% -2,91% +3,85% +23,46% +28,82% +44,92% +11,83%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,39% -2,51% -3,52% -3,60% +7,63% +12,90% +14,99% -1,96%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -0,94% -4,24% -4,85% -1,32% +18,54% +26,97% +28,62% -4,05%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,33% -3,20% -1,88% -1,77% -2,51% -1,26% +0,54% -5,94%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,16% -1,40% -2,10% -2,12% +0,33% +1,96% +2,33% -4,77%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -0,76% -4,54% -3,91% +4,07% +24,93% +27,87% +25,65% -2,83%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,14% +0,07% +0,29% +4,79% +21,40% +39,68% +45,18% +38,44%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +0,77% -0,19% +0,38% -1,69% -8,42% -10,00% -12,42% -1,32%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +1,66% -0,08% -0,73% +1,07% +6,72% +11,08% +11,18% +1,92%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,58% -1,08% -1,05% +1,39% +7,86% +11,39% +11,24% +3,75%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,32% -2,36% -1,99% +1,89% +11,59% +20,03% +17,95% +3,01%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,76% +0,19% +1,34% +1,53% +6,31%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +0,48% +1,21% +2,65% +5,84% +14,56% +20,35% +20,43% +19,57%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego -1,29% -0,65% +1,04% +8,42% +18,24% +24,31% +21,76% +17,86%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A -0,73% -0,42% -0,10% -3,25% -11,10% -5,36%    
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) -1,01% +0,04% +1,47% -2,55% -11,05% -3,53%    
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego +1,06% +0,61% +1,51% +3,24%        
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +0,42% -0,42% +0,67% +0,50% +5,84% +12,62% +10,13% +16,12%
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,39% -0,78% +0,17% -0,50% +0,99%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej +1,50% +1,71% +2,94% +2,83% +6,64% +11,31% +11,05% +12,91%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny +1,08% +1,45% +2,37% +2,46% +5,64%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +0,82% +0,70% +2,47% -0,52% -7,78% +2,75% +2,95% +16,43%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji +0,38% -0,38% -0,22% +0,84% +5,03% +15,23% +20,01% +13,86%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,72% -0,14% +0,21% +1,95% +8,34% +13,60% +14,46% +11,04%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,58% -0,76% -0,22% +2,26% +11,53% +20,10% +20,30% +15,49%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +1,05% +0,78% +0,78% +1,31% +3,86% +4,23% +5,85% +5,75%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,90% +0,08% +0,74% +3,01% +8,08% +12,32% +13,77% +9,71%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,73% -0,56% +0,32% +3,87% +10,86% +17,06% +18,75% +11,36%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +0,80% -0,65% +0,87% +6,54% +16,98% +27,18% +29,44% +23,33%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +0,72% -0,78% +0,72% +6,34% +16,28% +26,18% +27,92% +21,03%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +0,96% -3,21% -5,50% -3,73% +0,52% +3,36% +3,97% -1,82%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony +1,79% -2,56% -2,72% -1,31% +9,50% +21,63% +26,59% +12,65%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,56% -1,82% -0,72% -1,04% +0,61%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,57% -0,85% -1,02% -0,11% +4,53% +7,16% +8,82% +2,52%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +0,46% -2,23% -2,23% -1,35% +5,29% +10,05% +11,73% -0,45%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,07% -1,07% -0,72% -2,67% -0,74%      
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,15% -1,00% -0,94% +0,29% +7,75% +14,79% +16,60% +12,09%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income +1,07% +0,93% +2,40% +2,76% +9,20% +15,41%    
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities -3,42% +0,43% +4,77% +9,40% +13,72% +7,08%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,62% -0,70% -0,11% +1,71% +10,82% +18,95% +18,62% +11,30%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga +0,82% -0,91% -0,02% +3,04% +13,55% +22,03% +20,75% +11,93%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,17% -1,51% -0,74% +0,43% +4,43% +6,47% +6,32% +2,30%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +1,24% +5,38% +7,08% +5,26% +6,46% +3,60% -9,37% -15,53%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -1,52% -4,29% -5,48% -10,12% -13,22% -19,08% -30,25% -23,24%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +3,32% +10,26% +14,24% +17,76% +19,99% +4,89% -10,37% -1,67%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,13% +9,79% +13,61% +16,77% +17,81% +2,33% -12,07% -3,98%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% +9,77% +13,50% +16,85% +17,84% +2,34% -12,22% -4,74%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,37% +10,46% +14,50% +18,58% +21,34%      
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony +0,33% -3,24% -2,59% +0,39% +10,82% +17,60% +21,35% +8,65%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost +0,60% -1,14% -0,51% +1,80% +9,65% +13,30% +15,40% +5,87%
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria