Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -1,39% -2,00% -2,88% -3,96% -5,30% -1,42% -0,05%  
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych -3,06% -4,82% -4,30%          
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -2,17% -3,29% -3,14%          
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -3,26% -3,41% -3,54% -5,09% -5,26% -3,10% +1,04% -15,07%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -2,00% -1,19% -0,97% -1,65% -3,52% -1,10% +1,18% -8,63%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,07% -0,40% -0,12% -1,21% +0,58% +3,76% +6,40%  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -2,12% -2,23% -1,61% -2,19% -3,09% +2,25% +4,43% -0,95%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +0,80% +0,14% +0,47% -0,33% +1,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,33% +0,59% +0,98% +0,16% +1,68% +3,12%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +0,46% +2,57% +2,92% +1,03% +4,30% +5,50%    
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -3,20% -3,32% -3,76% -3,09% -4,46% +3,31% +6,98% +6,93%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,11% -1,07% -1,51% -0,67% -2,34% +0,89% +2,64% +2,25%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -0,49% +0,10% -1,77% -0,43% -1,21%      
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,54% -0,87% -0,95% -2,39% -2,52% +3,97% +5,22% +0,76%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +0,93% +5,62% +4,13% +4,03% +5,54% +5,29% +12,43% +7,34%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,67% +0,84% +1,06% +1,35% +2,15% +3,59% +4,22% +5,52%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Stabilny +0,73% +2,71% +2,24% +2,42% +3,67% +4,41% +7,26% +5,26%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,24% -2,18% -2,09% -2,09% -0,59% +6,09% +8,59% +4,73%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,89% -3,85% -4,34% -5,59% -4,46% +5,11% +10,86% +1,89%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Alfa +0,40% +0,75% +1,18%          
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Dynamiczna -2,34% -3,33% -3,49%          
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Strategia Stabilna -1,25% -2,05% -2,01%          
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji -2,59% -1,18% +0,15% -2,11% -1,27% +5,99% +10,66% +6,71%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,86% -1,57% -2,55% -3,02% -4,32% -1,97% +0,65% -0,38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -2,69% -5,14% -7,94% -10,15% -13,36% -13,51% -8,20% -19,75%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -1,69% -1,76% -2,37% -3,42% -3,89%   +2,63% +0,07%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -2,45% -2,20% -3,42% -4,99% -6,52% +0,09% +6,42% +1,12%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji -0,68% +0,82% -0,14% +1,83% +1,53% +13,47% +19,40% +4,05%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity -2,89% +2,47% +1,18% +0,85% +10,79% +31,78% +45,61% +27,85%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,51% -2,24% +1,04% +0,46% +2,66% +6,09% +11,25% +3,62%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,20% -0,42% -0,61% -0,18% -0,03% +1,16% +2,53%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -1,00% -0,76% -1,01% -1,75% -0,17% +3,17% +4,39%  
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -1,31% -2,01% -1,98% -2,78% -1,71% +4,30% +8,81%  
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,14% +0,31% +0,51% +1,32% +2,58% +11,68% +24,31% +14,89%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -4,43% -4,11% -4,96% -5,79% -7,55% -2,93% +3,91% +0,40%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów -0,70% -0,78% -1,85% -1,83% +2,45% +9,60% +8,87% +7,63%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,47% -2,20% -2,55% -3,59% -2,79% +2,59% +6,18% +2,43%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,11% -3,03% -3,78% -5,25% -5,75% -0,55% +4,09% -1,11%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -2,12% -2,78% -2,82% -3,11% +0,41% +13,14% +20,49% +15,45%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu -0,51% -1,50% -1,23% -0,74% +1,35% +9,17% +11,52% +11,55%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -0,33% +3,61% +1,94% +1,17%   -1,31% +2,55% +5,60%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,58% -0,17% -1,32% -2,92% -3,24% +6,31% +22,42% +6,12%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -1,17% -1,45% -1,42% -3,25% -2,58% +1,61% +2,63% -2,16%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg -2,67% -2,41% -3,51% -6,29% -4,91% -0,57% -1,18% -12,19%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,74% -0,95% -1,02% -2,09% -1,66% +2,35% +2,98% -1,01%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,77% -1,00% -0,89% -0,62% +2,71% +8,48% +12,92% +73,41%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -2,38% -2,21% -2,79% -4,43% -4,47% +2,96% +9,63% +0,28%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -0,23% +2,19% -0,15% -2,86% -8,92% -9,00% -1,86% -14,77%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny -1,21% -1,18% -1,23% -1,83% -1,55% +4,29% +9,58% +5,02%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -2,73% -2,28% -2,62% -4,77% -5,05% +1,34% +8,40% +2,14%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany -1,58% -1,47% -1,53% -2,51% -2,60% +1,31% +5,12% +0,49%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +2,88% +4,69% +4,60% +7,53% +10,87% +19,23% +28,35% +28,49%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +4,77% +8,32% +7,83% +12,24% +18,23% +33,63% +48,87% +45,83%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,36% -0,11% +0,43% +0,32% +1,79% +3,34%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji -1,67% -2,99% -2,52% -2,64% -2,80% -0,85% +1,52% -0,02%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -5,52% -8,18% -12,02% -13,01% -11,87% -10,93% -4,36% -7,68%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji -3,39% -4,30% -6,32% -11,00% -15,54% -7,89% +0,28% -7,53%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu -1,22% -2,63% -2,28% -4,13% -3,79% +2,65% +5,65% +0,31%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki -3,19% -4,79% -6,34% -4,51% -1,23% +8,56% +11,34% +6,06%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -2,09% -2,50% -2,65% -5,73% -8,51% -1,93% +4,43% -8,86%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,30% -2,34% -2,55% -4,07% -5,37% +0,24% +4,24% -1,12%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,79% +0,19% -0,51% -1,81%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,66% +0,30% -0,10% +0,68%        
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,44% -0,86% -1,57% -3,06% -3,30%      
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,54% -2,10% -2,41% -3,87% -3,11% +3,22% +7,05% +3,76%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,67% -3,54% -4,44% -7,31% -6,01% +3,12% +9,83% +4,21%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 -0,68% -1,10% -0,87% -1,17% -0,47% +2,61% +5,92% +5,84%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -1,27% -1,72% -1,56% -2,51% -1,31% +3,08% +8,37% +6,48%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -1,66% -2,05% -1,96% -3,30% -1,86% +2,92% +9,01% +5,58%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -1,95% -2,26% -2,26% -3,89% -2,26% +2,84% +9,67% +4,91%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -2,23% -2,48% -2,56% -4,52% -2,70% +2,74% +10,32% +4,16%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -2,46% -2,63% -2,75% -4,93% -2,87% +2,88% +11,23% +4,20%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -3,17% -3,52% -3,84% -4,69% -3,48% +5,27% +8,80% +3,75%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -1,52% -1,87% -3,25% -1,76% -0,87% +6,88% +8,31% +6,77%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -0,74% -0,76% -4,33% -0,96% +3,73% +12,54% +15,35% +13,91%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -2,94% -5,32% -5,65% -8,18% -4,80% +13,97% +17,38% +0,28%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,38% -3,60% -3,84% -4,58% -8,18% +2,58% +6,56% -4,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -4,15% -6,18% -6,49% -8,40% -9,76% +8,51% +14,49% -9,76%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,63% -2,29% -5,56% -5,01% -6,43% -7,64% -5,91% -10,60%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,71% -2,85% -3,98% -2,97% -4,83% -2,63% -1,52% -5,32%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -4,56% -7,77% -6,65% -12,06% -8,86% +9,71% +10,77% -13,64%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -1,10% -1,50% +0,91% +2,42% +7,87% +23,18% +44,00% +46,94%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -0,20% -0,39% +0,59% -1,92% -3,77% -9,89% -20,68% +7,14%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -2,19% -4,20% -3,88% -4,59% -4,12% +1,48% +4,77% -2,60%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,47% -3,11% -2,94% -3,98% -2,77% +3,62% +5,99% +0,41%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,96% -4,80% -4,77% -6,93% -5,39% +4,34% +10,16% -2,22%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu -1,60% -1,14% +0,29% -1,97% +0,19% +4,19%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku -2,61% -4,23% -5,14% -3,77% +2,29% +11,92% +14,47% +7,42%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego -1,33% -0,64% -2,89% +0,05% +8,83% +20,61% +23,84% +7,00%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +2,79% +11,16% +8,73% +5,62% -0,50% -8,46% +0,50%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +2,66% +10,35% +8,91% +4,55% -0,60% -9,01% -0,15%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -0,53% -0,53% -1,31% -2,00% +1,62%      
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego -2,07% -1,01% +0,17% -1,50% -1,09% +3,33% +8,56% +4,52%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,78% -2,66% -2,21% -4,74% -4,73% -3,71%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej +0,40% +1,54% +1,80% +1,17% +4,31% +7,83% +11,84% +8,65%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +0,44% +0,62% +0,89% +0,98% +3,38% +6,38%    
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +2,11% +11,12% +7,47% +4,78% +3,09% -5,15% +9,29% +9,01%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji -2,08% -2,33% -3,16% -3,71% -3,10% +1,48% +9,64% +7,61%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,05% -1,53% -1,56% -1,98% -0,28% +6,04% +9,90% +7,90%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -2,03% -3,03% -3,46% -4,91% -2,89% +6,17% +12,42% +7,36%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy -0,81% -0,81% -1,21%          
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,94% +0,51% +1,20% +2,43% +3,50% +5,82% +5,82% +9,14%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 -0,82% -0,90% -1,06% -1,55% +1,26% +6,33% +9,01% +6,23%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 -1,74% -1,65% -2,54% -3,80%   +6,83% +11,12% +4,39%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 -2,38% -2,24% -3,67% -5,61% +0,77% +11,00% +18,41% +10,53%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 -2,46% -2,39% -3,96% -6,37% -0,23% +9,45% +16,56% +8,18%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -0,26% -0,90% -0,28% -2,07% -7,30% -2,89% -0,34% -3,33%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -2,54% -5,19% -6,04% -9,29% -11,11% -1,25% +9,01% +0,86%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,26% -2,70% -2,87% -6,70% -7,80% -6,07%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu -2,27% -3,99% -4,83% -6,56% -6,94% -2,39% -0,73% -4,27%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony -2,90% -4,74% -6,07% -8,22% -9,87% -3,37% -0,50% -8,22%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,84% -0,56% -0,59% -0,51% +0,16% +7,39% +14,15% +9,51%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income -0,61% -0,41% -0,05% -1,86% +1,06% +6,99% +11,78%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar -0,23% +1,18% +0,37% +1,51% +3,42% +13,05% +19,73% +11,91%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga -1,58% -2,37% -3,05% -4,42% -1,40% +9,12% +15,35% +5,71%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -1,35% -1,43% -1,79% -2,25% -1,86% +1,95% +3,50% -0,11%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red -2,17% -4,48% -4,44% -13,49% -9,42% -8,16% -9,95% -14,66%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -3,43% -3,84% -5,79% -6,13% -15,37% -18,84% -21,64% -28,15%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green -5,66% -5,41% -5,55% -7,64% +7,15% +9,30% -0,79% -8,70%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -5,60% -5,47% -5,66% -7,72% +6,16% +7,25% -3,30% -11,33%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -5,58% -5,46% -5,65% -7,77% +6,17% +7,21% -3,38% -11,83%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -5,51% -5,17% -5,17% -6,85% +8,79% +11,48%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony -2,46% -2,75% -2,11% -3,02% -2,46% +7,68% +12,87% +5,18%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost -1,78% -2,46% -1,82% -1,79% -0,04% +7,45% +9,93% +5,08%
Data aktualizacji: 2018-06-22, Źródło danych: Notoria