Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -0,33% +0,50% -1,69% -3,96% -1,40% -4,18% -6,27% -4,06%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych -2,32% +1,11% -5,60% -8,07% -5,44% -10,28%    
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -1,89% +0,39% -4,40% -6,19% -4,68% -7,22%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Aktywna                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Ostrożna                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Fundusz Funduszy Strategia Rozważna                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset                
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -1,64% -0,67% -3,81% -2,81% +2,69% -6,23% -9,60% -3,06%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -0,20% +0,57% -3,27% -5,70% -3,34% -9,18% -10,71% -9,03%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu -0,33% +0,13% -0,60% -0,08% +2,97% +0,59% +0,09% +4,56%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -0,07% +0,56% -1,35% -1,64% +0,18% -5,78% -5,74% -0,10%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +1,04% +1,38% +1,57% +1,83% +2,23% +3,46% +2,81%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia -0,91% -0,37% +0,55% +3,90% +6,53% +5,51% +6,06% +7,72%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia -1,05% +1,63% +0,42% +2,22% +4,55% +4,31% +4,79% +11,26%
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -4,23% -4,23% -6,30% -5,30% -34,04% -41,55% -41,33%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,15% -2,12% -4,64% -7,58% -8,17% -8,38% -2,26% -1,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +1,29% +4,68% +1,72% +0,21% +4,61% -0,10% -1,03% +8,44%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus -0,16% +0,46% -0,50% +0,38% +2,96% -1,90% -3,85% -2,41%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -1,25% +1,45% -1,89% -3,18% +2,85% -5,64% -13,36% -13,00%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -0,32% +0,62% -1,80% -1,40% +0,86% -2,26% -4,23% -0,63%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -0,51% +1,12% -2,62% -2,39% +1,48% -2,54% -6,21% +1,24%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +3,04% +0,78% +1,89% +2,61% -2,30% -3,99% -3,12% +9,98%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity -2,37% +1,59% +2,58% +3,32% +8,69% -2,30% -1,11% +33,44%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,13% +0,93% -0,06% -5,39% -6,76% -13,92% -11,93% -4,84%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,23% +0,43% +0,19% +1,21% +3,19% +2,31% +2,98% +3,88%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,04% +0,93% +0,25% +1,25% +5,30% +1,99% +1,23% +5,25%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,05% +0,54% -1,60% -0,73% +2,77% +0,77% +0,02% +8,37%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,22% +0,37% +0,58% +1,15% +2,21% +3,17% +4,60% +17,45%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów -1,24% -0,93% +0,07% +1,82% +1,69% -1,62% -2,17% +7,95%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,16% +0,33% -1,76% -1,19% +1,62% -1,27% -2,47% +4,61%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,12% +1,05% -1,82% -2,49% +1,08% -2,00% -4,59% +2,63%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Stabilny -2,14% -2,48% -0,66% -5,48% -2,06% -11,93% -18,68% -18,61%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +0,37% +0,94% -2,79% -2,12% +3,01% -2,37% -0,90% +15,22%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +0,17% +0,36% -0,96% -0,01% +3,85% +0,83% +2,87% +10,61%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -1,87% -1,50% -5,57% -8,20% -9,85% -9,62% -12,84% -11,00%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny -0,22% -0,14% -1,55% +0,16% +1,00% -1,28% -2,37% +2,07%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg -1,50% -0,38% -4,17% -2,36% -0,05% -3,62% -6,93% -1,74%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,14% -0,12% -1,17% -0,17% +0,59% -1,13% -1,58% +2,17%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,17% +0,51% -0,07% +1,26% +4,43% +4,35% +5,81% +16,49%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny   +0,29% -1,85% -1,55% +0,87% -0,50% -1,11% +5,27%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony -0,69% +0,35% -2,09% -0,34% +6,10% +0,12% -1,23% +12,64%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost -0,28% +0,47% -0,89% +0,89% +5,52% +1,86% +2,40% +12,45%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny -1,25% +0,83% -1,64% -1,99% +0,62% -4,29% -7,67% +1,54%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany -0,18% +0,52% +0,15% +1,02% +3,14% +0,35% -1,12% +4,38%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego -0,62% -0,97% -1,23% +1,88% +4,90% +5,98% +9,57% +23,70%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony -0,82% -1,20% -2,44% +1,54% +4,90% +6,43% +11,14% +36,42%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,38% +0,06% -0,07% +0,23% +2,88% +2,34% +3,56% +6,51%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,33% +1,11% -1,95% -0,65% +4,31% -0,61% -0,08% +1,52%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -3,27% +0,30% -3,92% -3,09% +1,01% -9,05% -14,97% -5,72%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji -3,55% -1,73% -6,98% -9,21% -2,44% -9,57% -18,85% -9,57%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu -0,12% +0,84% -0,83% -0,18% +3,34% -0,18% -1,76% +7,11%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki -0,07% +1,89% -3,77% -5,16% +1,00% -11,19% -10,93% -1,05%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -1,36% +0,98% -1,83% -1,37% +1,52% -5,69% -10,72% -0,83%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,90% +0,23% -1,41% -1,39% +0,96% -3,03% -5,81% +1,41%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu -0,18% +1,01% +0,05% +2,00% +4,07% +1,49% -0,68%  
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,76% -0,75% -1,09% -1,24% -3,09% -5,07% -5,60%  
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,10% +0,17% +0,36% +1,84% +3,53% +0,77% -1,43%  
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,61% +0,35% -0,37% +0,72% +2,84% +0,29% -1,77% +7,57%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -1,68% +0,42% -2,09% -1,08% +1,75% -2,47% -6,63% +7,78%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 -0,02% -0,01% +0,43% +1,43% +3,38% +1,84% +2,01% +6,47%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 -0,23% +0,36% +0,08% +1,04% +3,83% +1,23% +0,75% +7,99%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 -0,38% +0,63% -0,24% +0,48% +3,67% +0,45% -0,52% +7,79%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 -0,47% +0,80% -0,52% -0,02% +3,23% -0,42% -1,79% +7,41%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 -0,57% +0,98% -0,77% -0,51% +2,83% -1,23% -3,02% +7,10%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 -0,63% +1,13% -0,94% -0,82% +2,69% -1,63% -3,67% +7,36%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2050 -1,11% +0,68% -1,50%          
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2055 -0,95% +1,07% -1,40%          
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -0,03% +0,54% +0,23% -0,80% -0,23% -11,12% -10,78% -1,77%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -0,51% +0,61% +0,48% +2,10% +0,77% -8,10% -7,21% -0,13%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -0,62% +1,18% -0,86% -0,63% -4,61% -16,58% -16,35% -3,42%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,42% +1,50% -3,99% -5,02% -2,13% -7,03% -10,94% +16,22%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,71% -0,34% -2,95% -3,09% -1,34% -5,09% -7,87% +6,11%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -1,04% +0,78% -5,46% -7,41% -4,72% -12,25% -16,99% +8,11%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,63% +0,96% -1,45% -1,54% +2,38% -9,22% -12,72% -13,84%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,76% +0,41% -1,05% -0,81% -2,78% -12,29% -12,64% -12,63%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl +0,09% +3,85% -7,83% -9,34% -6,03% -11,45% -17,95% +8,54%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +1,24% +1,87% +0,68% +1,24% -4,85% +0,68% +5,00% +37,13%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl +1,30% +3,99% +0,55% +2,24% +0,18% +8,32% +4,59% -6,66%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,08% +0,68% -1,00% -1,33% +3,13% -2,31% -2,47% +5,24%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,54% +0,17% -1,58% -0,74% +2,57% -1,76% -2,82% +6,50%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,64% +0,56% -2,54% -1,84% +2,08% -4,04% -6,86% +8,04%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,37% +2,46% +0,84% +1,98% +4,85% +2,27% +2,08% +9,86%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +0,46% +2,74% -0,26% -1,54% +2,81% -8,41% -6,51% +4,21%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +0,17% +1,27% -0,85% -3,27% +5,81% -6,07% -5,67% +8,30%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A -2,46% -1,92% +1,80% +3,28% +7,52% +19,64% +12,13% +3,98%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) -1,95% -1,95% +2,23% +4,53% +9,06% +20,19% +12,91% +5,76%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego -0,26% +0,87% +0,26% +1,22% +3,49% +2,21% +1,49%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +0,50% +3,34% +1,94% +1,26% +5,97% +1,26% +0,58% +8,45%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej -0,19% +1,22% +0,53% +2,42% +6,59% +5,99% +7,42% +13,42%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny -0,25% +0,67% +0,76% +3,09% +7,43% +6,57% +8,30% +12,57%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego -2,64% -1,01% +1,50% +1,77% +5,38% +14,92% +8,93% +8,65%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2030 +0,10% +0,10%            
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2035 +0,10% +0,20%            
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2040 +0,10% +0,20%            
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2045 +0,10% +0,20%            
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2050 +0,10% +0,20%            
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2055                
PKO Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Emerytura 2060                
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,63% +0,85% -1,27% -1,48% +0,61% -1,63% -1,89% +8,42%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji -0,64% +1,23% -1,21% -2,27% -0,79% -3,58% -5,13% +4,14%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -1,43% +1,11% -2,93% -3,48% -0,60% -5,16% -7,01% +8,15%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rubinowy                
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,10% +0,51% +0,20% +0,61% +2,16% +0,61%    
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 +0,17% -0,58% +0,50% +1,01% +1,61% +2,21% +4,61% +6,84%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,08% +1,45% -0,71% -0,24% +5,36% +2,36% +2,52% +12,41%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 -0,08% +2,61% -1,69% -2,09% +4,73% -0,16% -1,62% +12,67%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 -0,38% +3,99% -2,21% -3,14% +3,51% -2,21% -4,39% +18,89%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 -0,30% +4,33% -1,85% -2,86% +3,19% -2,28% -5,15% +17,14%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek +0,09% +1,95% -0,40% +0,90% +3,91% -0,52% -4,90% -2,99%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -0,23% +2,01% -2,04% -1,37% +1,59% -7,85% -12,68% -1,36%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum -0,37% -0,76% -1,25% -0,16% +4,28% -3,24% -8,82% -6,93%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced -0,76% -1,90% -0,30% +3,02% -0,68% -13,30% -16,24% -11,04%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,37%   -1,39% -0,91% +1,49% -4,11% -6,73% -2,91%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony -1,02% -0,51% -2,99% -3,94% -1,52% -7,58% -11,76% -6,25%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny -1,64% +0,70% +0,84% +1,47% +4,98% +7,81% +7,31% +12,18%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny -0,18%   +0,89% +2,38% +4,51% +4,49% +5,73% +7,08%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny -0,77% +0,24% +0,99% +2,33% +5,14% +6,20% +6,76% +9,50%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu -0,03% +0,28% -1,75% -1,38% +2,30% -1,47% -0,71% +7,32%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony -0,30% +1,03% -3,19% -3,37% +1,30% -3,37% -5,62% +8,35%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa +0,71% +0,30% +1,70% +3,37% +6,15% +1,74%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna -0,58% +0,17% -3,03% -3,49% -0,31% -6,58%    
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna -0,21% +0,32% -1,61% -1,64% +0,74% -3,30%    
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,39% -0,25% -1,90% -4,47% -4,70% -9,22% -10,67% -4,34%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,50% +0,03% -1,03% -0,78% +0,61% -1,98% -1,64% +6,63%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income -0,03% +1,01% +0,44% +1,93% +4,87% +3,40% +2,60% +11,41%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,46% +0,43% -0,90% +1,14% +1,58% -0,97% -0,29% +12,48%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga -1,74% -2,85% -8,62% -10,10% -8,15% -12,34% -13,71% -1,04%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund -2,28% -2,45% +0,47% +5,96% -12,50% -21,45% -26,09% -33,00%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green -2,54% -6,62% -2,76% +0,79% +11,58% -10,75% -6,69% -2,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -4,20% -3,79% -8,34% -6,61% +3,90% -3,60% -8,92% -8,60%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% +3,38% +4,02% -13,24% -18,32% -7,84% -9,02% -30,98%
Superfund Trend Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,63% -6,73% -3,22% -0,43% +8,97% -12,97% -9,47% -6,53%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,33% -6,23% -2,39% +1,23% +12,61% -9,39% -4,52% +1,28%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria