Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,74% -8,55% -8,32% -8,71% -8,27% -6,00% -5,55% -6,96%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus +0,66% +1,87% +1,25% +2,70% -0,52% -2,61% -2,68% +1,53%
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych -1,43% -2,66% -1,30% +3,53% -1,69%      
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus -0,92% -1,51% -1,10% +1,87% -0,56%      
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset -0,06% +1,57% +3,12% +4,48% -4,93% -7,50% -6,77% -2,60%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji +0,44% +2,75% +3,01% +2,14% -3,59% -5,77% -5,31% -3,59%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,98% +2,12% +3,67% +2,59% +0,62% +0,13% +2,65% +8,90%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu +0,31% +1,54% +1,91% +1,55% -4,21% -4,54% -3,68% +0,43%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +0,21% +0,88% +1,73% +0,99% +1,57% +1,02% +3,02%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +0,83% +1,90% +3,17% +2,23% +1,40% +1,80% +3,74%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +1,44% +2,65% +5,16% +1,60% +2,10% +2,23% +4,72%  
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych -0,33% -0,33% -10,23% -30,34% -38,28% -38,05% -38,03%  
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -5,04% -5,26% -10,15% -10,45% -11,64% -9,36% -1,36% +2,73%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu -3,92% -3,18% -6,11% -6,20% -7,16% -6,96% -2,29% -2,53%
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2 -1,06% -0,52% -0,68% -1,95% -2,19% +6,43% +9,99% +1,34%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1 -1,15% -2,12% -4,64% -7,58% -8,17% -8,38% -2,26% -1,06%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +2,21% +4,47% +5,37% +4,17% -0,16% -1,40% +3,79% +11,38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus +0,59% +1,12% +2,42% +2,50% -2,47% -4,64% -4,88% -1,13%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu +0,40% +2,89% +4,15% +6,20% -2,95% -11,24% -14,81% -7,41%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania +0,50% +1,27% +0,99% +2,26% -1,28% -3,18% -1,49% +2,13%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony +0,74% +2,31% +1,91% +3,92% -0,76% -4,40% -2,08% +6,35%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +0,71% +1,21% +1,34% -0,42% -6,03% -4,95%   +7,09%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +1,72% +2,80% +7,79% +3,93% -5,62% -5,68% +12,66% +31,98%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,63% -1,18% -0,09% -2,03% -9,57% -7,31% -1,84% +0,90%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania +0,25% +0,49% +1,11% +1,89% +1,00% +1,72% +1,95% +4,50%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,90% +2,09% +3,64% +3,94% +0,44% -0,15% +2,72% +6,10%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,13% +0,72% +0,78% +3,55% +1,17% +0,29% +3,50% +11,29%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,25% +0,39% +0,59% +1,05% +2,02% +3,43% +4,79% +22,49%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +0,81% +1,22% +2,71% -0,13% -4,20% -4,03% +3,31% +5,76%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,08% +0,69% +0,54% +2,83% -0,32% -1,59% +0,94% +6,48%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,20% +1,26% +0,97% +3,74% +0,13% -2,78% -1,00% +5,60%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski +1,65% +3,00% +3,36% +5,10% -0,09% +0,88% +7,19% +21,55%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu +1,01% +1,60% +2,01% +3,73% +0,79% +2,60% +6,59% +13,69%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -1,21% -1,38% +1,15% -1,72% -1,55% -4,66% -3,78% -1,38%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,17% -0,33% -0,83% -2,93% -3,72% -1,97% +8,36% +7,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Stabilny +0,41% +0,67% +0,22% +0,89% -1,58% -2,69% -1,31% +1,29%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg +1,56% +2,22% +1,78% +2,63% -1,46% -5,41% -2,72% -5,70%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,29% +0,35% +0,04% +0,75% -1,06% -1,69% -0,64% +1,65%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,43% +0,93% +1,31% +3,13% +3,05% +4,49% +8,64% +17,14%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny -0,44% +1,87% -0,24% -0,59% -3,92% -2,85% +6,52% +4,22%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny -2,02% -2,02% -2,48% -1,21% -8,06% -13,01% -10,19% -15,58%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny +0,31% +0,54% +0,54% +2,51% +0,74% +0,10% +2,01% +10,27%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny +1,03% +2,06% +2,95% +2,67% -2,35% -5,79% -3,02% +6,34%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany +0,62% +1,18% +1,78% +2,10% -0,67% -2,12% -0,61% +4,99%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +1,40% +3,31% +4,24% +1,69% +3,70% +6,85% +13,67% +28,86%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +2,24% +5,59% +6,98% +1,00% +4,32% +8,46% +20,89% +46,57%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,36% -1,93% -1,93% -4,24% -1,80% +0,59% +5,52% +8,89%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny +0,28% +0,83% +0,93% +2,64% +2,10% +3,32% +4,40%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,32% +1,21% +0,77% +5,21% +0,14% +0,37% +0,83% +4,57%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +0,48% +0,78% +2,17% +4,22% -6,15% -12,27% -8,55% -4,25%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji +0,40% +0,94% +4,03% +7,46% -0,40% -10,62% -10,51% +2,32%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu +0,24% +0,60% +0,60% +3,52%   -1,59% +0,84% +6,28%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki +1,60% +2,71% +4,54% +6,50% -6,36% -6,08% -0,25% +8,16%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego +0,66% +1,98% +2,89% +2,55% -4,15% -9,67% -8,07% +0,36%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,32% +0,96% +1,42% +2,36% -1,48% -4,63% -2,96% +3,37%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +1,33% +2,15% +4,39% +1,84% -0,30% -2,64%    
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -0,53% -0,55% -0,16% -1,81% -3,64% -4,35%    
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,79% +1,31% +2,59% +1,54% -0,91% -3,22% -2,75%  
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,40% +0,51% +0,22% +2,10% -0,43% -2,47% +0,35% +7,51%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,42% +0,91% +0,29% +2,86% -1,41% -5,60% -1,48% +9,31%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,51% +0,70% +1,27% +1,92% +0,41% +0,58% +2,37% +7,07%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,67% +1,07% +1,92% +2,76% +0,19% -0,29% +2,62% +9,62%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,72% +1,26% +2,26% +3,18% -0,03% -0,99% +2,40% +10,12%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,72% +1,32% +2,37% +3,26% -0,40% -1,77% +2,03% +10,38%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,71% +1,40% +2,48% +3,36% -0,72% -2,53% +1,67% +10,66%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,72% +1,49% +2,64% +3,54% -0,81% -2,87% +1,72% +11,53%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany -0,06% +2,18% +2,67% -0,18% -10,68% -10,69% -8,38% -1,71%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus -1,31% -0,37% -0,44% -1,52% -10,16% -9,54% -7,66% -2,30%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy -1,09% -0,06% -0,81% -4,42% -16,17% -16,15% -11,39% -2,14%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,57% -0,22% -1,52% +2,64% -1,61% -7,10% +1,83% +21,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,12% -0,25% -0,15% +1,61% -1,69% -5,43% -6,49% +5,78%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -0,33% -0,38% -0,75% +2,48% -4,62% -11,33% -6,01% +9,89%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,89% +0,70% +2,34% +1,89% -7,55% -12,10% -12,31% -11,16%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,24% -0,83% -1,47% -2,43% -11,34% -12,79% -13,18% -10,66%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -1,21% -2,01% -2,71% +4,90% -0,89% -10,43% +1,92% +12,44%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -2,49% -1,50% -0,14% -5,48% -0,82% +3,43% +10,37% +44,08%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -0,56%   +1,13% -1,65% +6,34% +2,68% -0,19% -10,05%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania +0,59% +1,78% +2,74% +4,43% -0,91% -1,39% +0,25% +5,25%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,56% +0,94% +1,55% +3,28% -1,01% -2,58% +1,28% +5,63%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,53% +1,45% +1,66% +4,03% -2,14% -5,69% -0,16% +9,25%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,57% +1,92% +3,52% +2,71% +0,19% +0,09% +3,72%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +1,56% +2,97% +4,70% +4,14% -6,64% -5,28% +3,45% +11,11%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +1,86% +4,88% +7,37% +9,65% -2,38% -2,64% +10,93% +19,20%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A +0,97% +0,48% +2,87% +4,85% +15,59% +8,46% +0,19%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu USD A (USD) +0,11% -0,33% +2,31% +4,84% +15,49% +7,81% -0,61%  
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego +1,51% +2,33% +4,76% +1,87% +0,70% +0,44%    
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +1,71% +3,74% +5,96% +4,47% +0,17% -0,75% +1,88% +10,37%
Pekao Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,11% -0,77% -1,21% -5,74% -4,10% -3,45%    
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej +1,56% +3,11% +5,75% +3,75% +3,37% +4,71% +7,32% +14,24%
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny +1,31% +2,65% +4,58% +3,93% +3,19% +4,96% +7,48%  
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +1,95% +1,29% +5,72% +4,16% +12,51% +7,22% +1,54% +13,10%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji +0,24% +0,65% +0,17% +1,52% -1,34% -2,93% -1,32% +9,52%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,23% +0,42% +0,54% +2,13% -0,15% -0,41% +3,80% +10,54%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,20% +0,47% +0,61% +2,99% -1,74% -3,65% +2,15% +12,29%
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Szafirowy +0,30% +0,51% +0,71% +1,54%        
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 -0,50% -0,42% -0,25% +0,59% +1,19% +3,57% +5,40% +6,44%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +1,04% +2,02% +2,69% +5,61% +2,60% +2,77% +7,22% +12,68%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +1,47% +2,98% +3,75% +6,96% +1,97% +0,48% +6,42% +14,44%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +1,71% +3,47% +4,18% +6,86% +0,96% -1,30% +7,87% +21,11%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +1,71% +3,33% +3,88% +6,23% +0,59% -2,36% +6,39% +18,70%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -0,02% +0,19% +0,46% +2,85% -1,95% -5,13% -6,94% -3,13%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -0,11% +0,34% +0,65% +2,82% -7,09% -11,92% -11,08% +2,34%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,27% -0,74% +1,66% +4,44% -3,16% -8,91% -10,00%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced -0,02% +0,84% +1,05% -3,60% -15,85% -18,70% -19,26% -13,41%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,36% +1,16% +1,66% +2,29% -3,45% -6,25% -5,39% -2,02%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony +0,50% +1,50% +2,01% +2,53% -3,79% -8,56% -8,14% -2,87%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny +1,28% +1,92% +5,65% +3,20% +6,17% +5,45% +6,19% +13,50%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Konserwatywny +0,45% +0,37% +1,32% +1,93% +1,89% +3,09% +4,22% +5,48%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny +0,81% +1,04% +3,06% +2,54% +3,58% +4,08% +5,26% +8,55%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu +1,12% +1,72% +1,94% +3,53% -0,21% +0,34% +3,82% +9,77%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony +1,25% +2,17% +2,64% +4,79% -0,06% -2,87% +2,41% +12,70%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Alfa +0,99% +3,24% +4,33% +2,06% -2,02%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Dynamiczna +0,91% +1,99% +3,07% +3,21% -2,89%      
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Stabilna +0,73% +1,34% +2,11% +2,36% -1,47%      
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji -0,42% -0,67% +0,10% -0,19% -4,96% -6,78% -4,50% -1,09%
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,85% +0,85% +0,73% -0,18% +1,67%    
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,20% +1,36% +1,79% +1,07% -1,23% -1,41% +1,13% +12,56%
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income +0,96% +2,16% +3,73% +2,77% +1,15% +0,66% +5,27%  
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) +0,36% -2,38% +2,19% +9,75% +12,65% +6,48%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,56% +2,20% +1,74% +0,08% -2,58% -1,75% +2,40% +14,54%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga -0,59% +1,24% +1,19% +2,32% -2,91% -4,41% +1,44% +13,81%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund -1,61% -2,57% -2,91% -18,61% -26,21% -30,38% -34,54% -45,22%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +3,43% +5,37% +9,47% +9,45% -11,51% -7,50% +3,02% -15,90%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red -0,46% +2,94% +6,66% +11,21% +2,53% -2,70% -1,74% -13,55%
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,08% +3,38% +4,02% -13,24% -18,32% -7,84% -9,02% -30,98%
Superfund Trend Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,10% +4,81% +8,63% +8,23% -12,64% -9,16% +0,54% -19,11%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +3,41% +5,44% +9,63% +9,97% -10,54% -5,75% +5,72%  
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony +1,29% +3,04% +3,70% +6,16% +0,91% -1,98% +2,83% +14,24%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost +0,59% +1,81% +1,99% +4,31% +1,26% +0,96% +6,06% +11,82%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria