Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,06% -0,27% -0,45% +0,44% +2,74% +3,46% +3,49% -0,70%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus -0,38% +0,11% -0,89% -0,07% +2,75% +4,25%    
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset +0,15% +2,61% +1,28% +0,79% +7,86% +5,29% -2,34% -11,32%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji -0,06% +0,83% -0,67% +0,49% +2,74% +2,32% -3,41% -4,60%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu +0,35% +1,40% +1,17% +2,52% +4,84% +8,76% +13,26%  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu -0,12% +0,78% -0,40% +0,90% +6,44% +5,21% +1,88% +0,43%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz US Short Duration High Income Bond +0,16% +0,47% +1,97% +1,97%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia +1,25% +1,80% +1,91% +1,91% +2,58%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia +2,39% +3,68% +2,04% +2,44% +7,85%      
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania -0,30% +0,90% +0,09% +1,98% +10,14% +11,94% +12,86% +14,91%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,03% +0,48% -0,16% +0,39% +3,89% +4,38% +3,87% +5,99%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych +0,94% +1,37% +0,17% +0,96%        
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,25% +1,28% +0,54% +2,60% +13,84% +11,24% +6,07% +6,94%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,05% +0,85% +0,26% +1,92% +8,85% +7,68% +3,86% +5,54%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny +1,15% +2,38% +1,98% +1,25% +5,71% +7,80% +5,30% +12,81%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny +0,14% +0,60% +0,49% +1,04% +1,67% +2,37% +2,46% +4,47%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,18% +1,00% +0,56% +3,18% +8,90% +9,16% +7,24% +5,98%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,12% +2,02% +1,51% +5,00% +16,00% +15,67% +11,33% +10,15%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji +0,72% +1,89% +1,54% +5,26% +10,56% +12,96% +11,08% +18,18%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus -0,17% -0,20% -0,37% -0,25% +2,29% +3,68% +3,12% +6,56%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu -1,72% -2,23% -1,39% -4,02% +2,18% +4,32% -4,15% -8,58%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania -0,40% +0,09% -0,09% +1,75% +4,29% +5,48% +4,37% +4,21%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony -0,57% +0,02% -0,27% +2,44% +9,10% +11,25% +8,81% +7,92%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacji +0,13% +1,28% +0,42% +5,20% +11,79% +12,66% +6,55% -0,27%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selective Equity +4,70% +8,67% +10,52% +19,44% +36,77% +39,93% +37,31% +29,45%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,23% +1,34% +2,11% +5,90% +9,40% +8,85% +5,49% +2,64%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnego Inwestowania -0,06% -0,12% -0,21% +0,22% +0,88% +2,73%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,68% +1,55% +1,49% +2,88% +4,46% +6,26%    
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,07% +1,26% +1,04% +3,21% +9,22% +10,97%    
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,18% +0,39% +0,66% +1,31% +12,72% +18,43% +15,40% +14,96%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału +0,37% +0,49% +0,68% +1,11% +12,45% +19,04% +17,32% +12,14%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek +0,30% -0,46% -0,80% +2,09% +8,44% +11,89% +11,60% +9,62%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek -0,03% +0,39% -0,62% +2,74% +8,37% +11,49% +9,82% +11,19%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +1,25% +1,87% +2,64% +5,95% +8,64% +8,75% +8,97% +8,23%
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów +0,98% +3,14% +3,56% +7,65% +10,63% +10,20% +9,35% +10,45%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,32% +0,82% +0,42% +2,57% +7,87% +8,20% +5,41% +4,98%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,72% +0,71% +0,20% +1,83% +9,18% +8,61% +6,93% +5,53%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski -0,53% +1,57% +1,19% +5,76% +17,26% +20,11% +17,81% +18,78%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu -0,32% +0,95% +0,73% +3,54% +8,23% +10,58% +10,02% +12,85%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Zrównoważony -0,33% +0,25% +1,09% +0,92% +2,65% +3,44% +5,44% +11,92%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -0,72% +0,73% -0,08% +2,05% +11,28% +20,80% +15,74% +14,99%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Stabilny -0,31% -0,18% -0,16% +1,42% +4,76% +4,09% +1,58% +1,92%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Strateg +0,04% +1,58% +1,31% +2,84% +6,49% -0,30% +0,52% -8,88%
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,15% -0,07% -0,10% +1,06% +4,10% +3,39% +1,94% -0,69%
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +1,17% +1,51% +3,97% +10,10% +12,11% +16,33% +86,09%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Dynamiczny -0,08% +1,37% +0,62% +2,94% +9,97% +12,87% +11,04%  
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Umiarkowany -0,05% +0,82% +0,53% +1,54% +5,56% +7,26% +5,42%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego +0,63% +2,99% +2,43% +6,16% +13,90% +20,31% +20,39% +28,89%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony +1,25% +5,33% +4,38% +11,37% +24,24% +34,71% +33,15% +49,48%
Ipopema Global Marco EUR Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,03% -0,70% -4,09% -5,56% -4,17% -4,10%    
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,93% +0,15% +1,44% +2,55% +5,41% +10,19% +10,41% +17,84%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,37% +0,14% +0,22% +1,05% +2,85%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Makro Alokacji -0,89% -0,62% -0,72% +0,46% +1,99% +4,18% +4,07% +4,16%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywny -0,32% +1,97% +1,16% +2,93% +11,11% +13,11% +7,31% +6,86%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny -1,19% -1,41% -0,49% -4,85% -2,76% -0,06% -8,64% -6,51%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny -0,29% +1,00% +0,55% +1,91% +6,86% +10,16% +6,85% +8,81%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -0,51% +1,03% +2,07% +4,23% +10,88% +9,14% +9,95% +7,75%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Aktywnej Alokacji -2,33% -2,33% -1,99% +0,12% +11,44% +14,48% +9,83% +9,26%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,23% +0,77% +0,35% +2,47% +9,03% +7,99% +5,52% +4,03%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki +0,24% +2,73% +1,74% +6,21% +11,09% +15,17% +19,65% +30,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego -0,46% +0,82% -0,12% +1,50% +11,08% +10,51% +4,11% -0,63%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,51% +0,34% -0,13% +1,40% +7,66% +8,06% +5,39% +5,00%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,89% +2,02% +1,72%          
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu +0,87% +1,06% +1,95% +4,90% +5,74% +3,33% +1,07% +12,06%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych +0,67% +2,07% +1,86%          
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych -1,12% -0,92% -0,86% +1,24% +1,65% -1,33% -5,93% -9,61%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,31% +0,62% +0,36% +0,54%        
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,50% +0,60% +0,57% +2,89% +9,50% +10,23% +8,98% +8,82%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,44% +0,96% +0,90% +4,37% +15,42% +15,80% +13,72% +15,46%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2020 +0,06% +0,53% +0,36% +1,78% +4,38% +6,46% +6,10% +7,49%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2025 +0,22% +1,01% +0,69% +2,92% +7,18% +9,94% +8,76% +10,52%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2030 +0,34% +1,27% +0,89% +3,43% +8,36% +11,22% +9,52% +11,32%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2035 +0,44% +1,50% +1,05% +3,87% +9,37% +12,37% +10,17% +12,20%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2040 +0,53% +1,72% +1,21% +4,31% +10,44% +13,53% +10,81% +12,83%
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Perspektywa 2045 +0,63% +1,93% +1,38% +4,73% +11,44% +14,82% +11,80% +14,08%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany +0,44% +0,70% +0,21% +2,58% +11,35% +10,05% +7,48% +12,25%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus +0,50% +0,58% +0,03% +2,07% +8,40% +8,00% +6,27% +12,50%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy +1,38% +3,32% +3,26% +5,67% +16,14% +16,71% +14,68% +25,46%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji -1,26% +1,75% +1,67% +8,05% +32,08% +26,61% +21,84% +13,75%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -1,42% -0,08% -3,50% -1,62% +16,34% +10,52% +7,59% +0,52%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu -1,63% +0,76% -1,96% +4,64% +32,11% +21,27% +11,92% -0,14%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji +1,22% +0,47% +0,15% -0,24% -0,44% +1,07% -3,21% -4,77%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,52% -0,15% -1,10% -0,45% +1,13% +2,44% -0,63% -3,75%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl -1,10% +2,59% +2,43% +11,78% +33,50% +23,01% +11,78% +1,13%
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty   +3,79% +4,33% +6,48% +30,32% +39,00% +44,77% +33,05%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl -0,19% -0,76% -1,52% -3,35% -11,43% -13,07% +1,96% -12,77%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Inwestowania -0,97% +0,41%   +1,67% +8,55% +6,74% +5,82% +1,41%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,28% +1,25% +1,51% +3,96% +10,57% +8,42% +6,09% +4,28%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony -0,29% +2,40% +2,21% +5,87% +17,42% +15,84% +9,43% +4,13%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu +0,86% +2,12% +1,53% +3,62% +7,84%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku +0,80% +2,55% +3,13% +9,22% +12,12% +17,31% +15,26% +20,13%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego +1,20% +4,68% +6,54% +13,93% +14,92% +22,43% +16,95% +19,97%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A +0,63% -0,62% -0,42% -7,63% -5,62%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Dochodu USD A (USD) +0,66% -0,06% -1,44% -7,81% -5,93%      
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego +0,80% +2,34% +1,97%          
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +1,01% +1,87% +1,44% +2,65% +8,49% +11,20% +9,08% +18,21%
Pioneer Global Multi - Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,78% +0,79% +0,41% +1,82% +2,87%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej +1,47% +2,88% +1,85% +2,49% +6,51% +9,10% +8,67% +14,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Strategii Globalnej - konserwatywny +1,09% +1,93% +1,65% +2,40% +4,62%      
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej +1,32% +0,91% +1,22% +1,94% +2,05% +1,22% -22,61% -19,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 -0,35% -0,35% -0,61% -0,26% -0,09% -1,64% -2,32% +4,88%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 3 -0,17% -0,26% -0,43% -0,17% -1,29% -3,70% -3,38% +2,05%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego +1,85% +2,49% +1,05% -5,30% +1,19% +5,48% +6,91% +22,39%
Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO   -0,10% +0,39% -0,58% -3,81% -3,18% -0,67% -1,24%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji +0,15% +0,55% +0,50% +1,65% +9,77% +12,82% +13,93% +14,08%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu +0,17% +1,22% +1,23% +4,23% +10,51% +10,99% +10,17% +11,74%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony +0,27% +1,61% +1,62% +6,02% +16,30% +16,55% +14,40% +17,35%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2020   +0,44% +0,35% +1,77% +2,13% +2,77% +4,17% +5,12%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 +0,49% +2,76% +1,82% +4,33% +9,64% +9,64% +8,87% +11,03%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 +0,65% +4,03% +2,82% +5,90% +14,52% +13,89% +11,43% +13,79%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 +1,17% +5,47% +4,83% +9,28% +24,35% +22,70% +19,95% +27,55%
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 +1,16% +5,51% +4,72% +8,96% +23,50% +21,57% +18,68% +25,38%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek -3,82% -5,98% -4,41% -1,91% +2,44% +2,11% +1,22% -0,39%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony -1,18% -1,70% -1,76% +0,96% +15,08% +16,19% +13,97% +12,30%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum +0,12% -0,90% -0,41% -1,81% +1,92%      
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu -0,62% -0,34% -0,40% +0,92% +4,76% +4,51% +3,53% +3,04%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony -1,33% -0,89% -0,89% +0,45% +7,25% +6,22% +3,26% +0,91%
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Income Fund Polska +1,54% +2,73% +2,30% +4,58% +8,94%      
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Macro Opportunities Fund Polska +3,83% +7,93% +6,61% +15,67% +9,81%      
Skarbiec - Multiasset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,35% +0,52% +0,45% -0,90%        
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,10% +0,77% +0,28% +2,58% +9,47% +14,17% +12,27% +13,11%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar +0,20% +1,84% +1,57% +4,22% +13,33% +16,58% +14,01% +12,78%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga +0,27% +2,79% +2,39% +6,12% +15,78% +19,06% +14,26% +13,65%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji +0,19% +1,58% +1,00% +2,45% +7,62% +6,11% +3,63% +3,17%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Subfundusz Superfund Red +2,41% +2,39% -0,09% +0,99% +0,99% -11,14% +1,28% -21,57%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Blue -0,87% -2,46% -5,30% -5,98% -9,04% -21,32% -16,89% -11,28%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green +5,73% +9,50% +9,61% +11,37% +6,64% -9,08% -4,38%  
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +5,55% +9,18% +9,24% +10,51% +5,13% -11,08% -6,14% -2,24%
Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +5,48% +9,23% +9,30% +10,68% +5,18% -10,96% -6,22% -2,95%
Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +5,76% +9,70% +9,97% +12,17% +8,11%      
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Zrównoważony -0,61% +2,06% +1,14% +3,71% +14,84% +14,80% +14,34% +10,42%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAbsolute Return Uniwersalny -0,49% -0,39% -0,29% -1,39% +2,76% -0,56% -5,94%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniStrategie Dynamiczny -0,30% +0,39% +1,00% +7,57% +8,44% +1,53% -2,25%  
UniStabilny Wzrost -0,10% +1,83% +1,52% +4,30% +10,36% +9,75% +8,95% +6,80%
Data aktualizacji: 2017-10-19, Źródło danych: Notoria