Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - mieszany / mieszany (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AT (H2-PLN) (PLN) +1,55% +2,34% +3,21%          
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income USD A2 Acc (USD) +1,08% +0,85% -2,59% +1,77% -1,61% +16,14% +25,63% +25,74%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria