Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,30% +0,42% +0,67% +1,51% +2,48% +3,15% +4,56% +6,96%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,26% +0,54% +1,02% -1,38% +0,22% +1,02% +2,86% +5,95%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,18% +0,21% +0,33% +0,92% +2,28% +2,28% +2,37% +5,28%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor +0,20% +0,36% +0,46% +0,98% +3,34% +1,83% +0,04% +2,40%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,10% +0,63% +0,77% +1,72% +3,30% +3,59% +4,55% +7,46%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,20% +0,53% +1,23% +2,64% +4,71% +5,78% +7,33% +11,48%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,19% +0,38% +0,90% +1,75% +2,22% +2,69% +4,39%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,22% +0,42% +0,63% +5,98% +6,73% +4,65% +4,99% +8,35%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,24% -0,08% +0,40% +0,88% +1,45% +1,53% +2,85% +4,56%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,42% +0,25% +0,17% -0,17% -0,25% +0,42% +1,70% +3,63%
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -2,49% -2,46% -2,46% -0,89% +2,42% +5,68% +9,89%  
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych +0,21% +0,30% +0,43% -0,43% +2,14% +3,04% +4,04% +7,11%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy +0,19% +0,32% +0,52% +0,95% +1,96% +3,08% +4,40% +6,76%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus +0,21% +0,34% +0,53% +0,96% +2,03% +3,25% +4,58% +6,90%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,04% +0,71% +0,16% +0,14% +1,97% -0,24% -0,48%  
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy -0,50% -0,45% -0,01% +1,41% +2,40% +1,28% +1,75% +1,10%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,60% -0,36% +0,24% +1,77% +3,67% +1,91% +1,70% -0,44%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,23% +0,26% +0,28% +0,47% +0,56% -1,87% -1,14% +0,13%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,20%              
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,47% +0,67% +1,08% +1,83% +3,59% +3,23% +4,74% +7,44%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych +0,18% +0,39% +0,68% +1,75% +3,24% +2,80% +3,88% +7,27%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,19% +0,40% +0,69% +1,80% +3,41% +2,98% +4,12% +7,67%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny +0,01% -0,41% +0,63% +2,08% +4,27% +2,04%    
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria