Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,17% +0,46% +0,59% +0,59% +1,48% +2,16% +3,51% +5,72%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał -0,14% +1,44% +1,61% +2,12% +3,76% +2,34% +3,74% +3,51%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,03% +0,05% +0,38% +0,72% +2,54% +1,39% +2,46% +4,61%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor +0,04% -0,09% -0,09% -0,69% +0,18% +0,91% +1,80% +3,64%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,01% +0,14% +0,38% +0,41% +3,59% +2,19% +4,40% +6,96%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,11% +0,33% +0,73% +0,58% +3,22% +3,40% +5,29% +9,73%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,11% +0,39% +0,54% +0,39% -0,11% -0,54% +0,44% +7,08%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji +0,08% -0,46% -0,92% -1,90% -1,15% +1,90% +2,30% +3,79%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,42% +0,25% +0,17% -0,17% -0,25% +0,42% +1,70% +3,63%
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +2,18% +2,18% +2,76% +3,86% +5,94% +7,13% +5,60% +5,30%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,44% +0,86% +1,67% +3,98% +3,94% +3,49% +7,10%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy +0,05% +0,20% +0,42% +0,47% +2,31% +2,56% +4,02% +6,08%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus +0,03% +0,24% +0,57% +0,77% +2,63% +1,67% +3,10% +5,21%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,24% -0,11% +0,31% +0,33% +2,08% -0,11% +1,61% +3,06%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +1,56% +2,12% +2,81% +4,00% +22,36% +22,36%    
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy +0,29% +0,36% +0,66% -1,37% +0,80% +1,92% +3,56% +7,92%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw +0,10% -0,07% +0,03% -1,97% -0,37% -0,06% +2,11% +7,44%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny -0,02% -0,91% -1,00% -1,72% -1,56% -2,10% -3,62% -1,95%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,32% +0,13% +0,76% +0,13% +3,26% +4,62% +5,95% +9,92%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych +0,27% +0,49% +0,93% +0,69% +3,79% +1,82% +3,62% +6,11%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,29% +0,49% +0,94% +0,70% +3,97% +1,96% +3,74% +6,41%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,01% +0,01% +0,30% -0,71% -0,04% +0,29% +0,94% +2,61%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria