Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,13% +0,53% +0,58% +1,44% +2,83% +3,40% +4,80% +8,34%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,21% +0,57% +0,78% +1,92% +3,41% +4,61% +6,15% +10,06%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,21% +0,25% +0,47% +1,13% +2,85% +4,80% +6,89% +6,14%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,38% +0,53% +0,78% +1,61% +4,19% +5,66% +7,35% +8,68%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,40% +0,56% +0,82% +1,67% +4,35% +5,77% +7,44% +9,66%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,15% +0,27% +0,48% +1,24% +3,07% +5,40% +7,33% +9,97%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,34% +0,63% +0,90% +1,96% +4,66% +7,46% +9,66% +13,48%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,13% +0,22% +0,32% +0,59% +1,84% +3,34% +4,63% +5,01%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,06% +0,46% +0,71% +1,28% +3,59% +4,48% +6,21% +9,62%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,41% +0,82% +0,41% +0,98% +3,17% +3,69% +5,92% +6,37%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny   +0,17% +0,25% +0,58% +1,60% +3,17% +3,79% +6,74%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,30% +0,88% +1,24% +1,32% +3,12% +4,77% +6,08% +8,32%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,44% +0,20% +0,25%          
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,34% +0,61% +0,85% +2,18% +4,16% +6,03% +8,07% +12,60%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw +0,51% -0,55% -1,44% -1,78% -1,46% -1,84% +0,26% +1,39%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,07% +0,24% +0,36% +0,62% +1,69% +2,24% +3,09% +4,81%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,30% +0,30% +0,30% +1,27%        
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,28% +0,63% +0,84% +1,69% +3,52% +4,27% +5,72% +8,26%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,22% +0,43% +0,60% +1,22% +2,39% +3,29% +4,22% +6,49%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus +0,21% +0,43% +0,61% +1,20% +2,29% +3,33% +4,42% +7,02%
Data aktualizacji: 2017-12-18, Źródło danych: Notoria