Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,18% +0,50% +0,64% +1,51% +2,27% +3,46% +4,79% +8,75%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,30% +0,64% +1,00% +2,07% +3,10% +4,56% +6,11% +10,22%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,29% +0,65% +0,92% +1,51% +2,86% +5,29% +4,15% +6,40%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,26% +0,67% +1,10% +2,17% +3,37% +5,70% +6,98% +8,86%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,27% +0,68% +1,11% +2,24% +3,50% +5,73% +7,10% +9,80%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,18% +0,52% +0,70% +1,74% +2,79% +5,92% +7,37% +10,28%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,29% +0,72% +1,21% +2,29% +3,94% +7,64% +9,76% +13,46%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,15% +0,34% +0,45% +0,93% +1,71% +3,34% +4,31% +5,06%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,28% +0,58% +0,68% +1,32% +3,22% +4,96% +5,85% +10,17%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,16% +0,24% +0,33% +0,99% +1,91% +3,98% +6,41% +5,95%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,08% +0,17% +0,33% +0,67% +1,86% +3,44% +3,80% +6,94%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,31% +0,58% +1,00% +1,00% +2,88% +4,31% +5,22% +7,80%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,09% +0,42% +0,62%          
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,32% +0,64% +1,20% +2,23% +4,12% +6,05% +8,20% +12,65%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,53% -0,17% -1,23% -1,85% -1,87% -1,18% +0,94% +1,60%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,04% +0,22% +0,13% +0,62% +1,24% +2,01% +2,57% +4,84%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,30% +0,30% +0,30% +1,27%        
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,28% +0,56% +0,91% +1,85% +2,65% +4,06% +5,36% +8,55%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,19% +0,28% +0,53% +1,21% +2,26% +3,22% +4,08% +6,59%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus +0,20% +0,40% +0,58% +1,14% +2,23% +3,26% +4,38% +7,18%
Data aktualizacji: 2017-10-20, Źródło danych: Notoria