Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,36% +0,28% +0,38% +1,02% +2,43% +4,53% +4,58% +7,46%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,18% +0,17% +0,28% +1,15% +3,08% +5,45% +6,07% +9,20%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,22% +0,23% -0,31% -0,41% +0,72% +2,13% +3,71% +4,04%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,24% +0,16% -0,30%   +1,86% +4,16% +5,53% +7,46%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,26% +0,18% -0,31% +0,02% +1,92% +4,34% +5,73% +7,67%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny -0,07% -0,28% -1,00%          
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,17% +0,02% -0,02% +0,26% +1,67% +3,43% +5,12% +8,63%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,35% +0,48% +0,56% +1,02% +3,21% +5,60% +7,67% +12,79%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,15% +0,28% +0,24% +0,47% +1,16% +2,22% +3,10% +4,54%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,13% +0,24% -0,58% -1,11% +0,34% +2,99% +4,02% +6,27%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,24% +0,24% -0,08% +0,57% +1,39% +3,50% +3,76% +7,26%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny -0,08% -0,25% -0,33% -0,50% -0,08% +0,76% +2,31% +4,27%
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych -0,27% -0,77% -0,13% +0,46% +1,89% +2,90% +4,59% +6,54%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,10% -0,37% -1,39% -2,00% -1,04%      
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,45% +0,72% +1,56% +3,83% +5,74% +7,62% +11,98%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw +0,24% -0,45% -1,21% -0,92% -2,63% -0,44% -2,79% -1,22%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,14% +0,18% -1,63% -1,26% -0,70% +0,39% +0,86% +2,25%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,76% -0,28% -1,31% -1,45% -1,07% +1,06%    
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,35% -0,07% -0,76% -0,21% +1,62% +3,59% +3,74% +6,65%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,18% +0,37% +0,57% +1,23% +2,39% +3,67% +4,60% +6,47%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus +0,20% +0,41% +0,62% +1,28% +2,50% +3,63% +4,69% +6,97%
Data aktualizacji: 2018-07-20, Źródło danych: Notoria