Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,21% +0,39% +0,78% +1,31% +3,08% +3,57% +4,88% +7,97%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,28% +0,51% +0,84% +1,62% +4,01% +4,73% +6,40% +9,72%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus -0,07% -0,31% -0,22% +0,17% +1,74% +3,03% +5,74% +4,74%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,06% +89,98% +0,30% +0,99% +3,24% +4,31% +6,91% +7,62%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,05% -0,05% +0,34% +1,03% +3,34% +4,49% +7,01% +7,99%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych Globalny                
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych -0,05% +0,05% +0,37% +0,92% +2,67% +3,71% +7,40% +8,90%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,24% +0,31% +0,59% +1,51% +3,93% +5,38% +9,54% +12,57%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,05% +0,08% +0,27% +0,44% +1,48% +2,23% +4,14% +4,12%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,47% +0,13% +0,58% +1,29% +3,03% +4,47% +6,67% +9,35%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,65% +0,57% +0,49% +1,22% +3,07% +3,16% +5,08% +6,07%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny   -0,08% -0,17% +0,08% +0,84% +2,12% +3,18% +6,47%
GAMMA Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz GAMMA Obligacji Korporacyjnych +0,12% +0,54% +0,73% +1,26% +2,30% +4,21% +5,67% +6,95%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,12% -0,32% -0,28% +0,08%        
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,29% +0,60% +0,83% +1,68% +4,05% +5,89% +8,07% +12,26%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,26% +0,27% +0,41% -0,63% -1,39% -2,37% -0,78% -0,33%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,06% +0,31% +0,36% +0,76% +1,60% +2,06% +2,88% +4,23%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,30% +0,30% +0,30% +1,27%        
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,14% +0,28% +0,62% +1,40% +3,35% +3,87% +5,68% +7,72%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,18% +0,43% +0,65% +1,26% +2,49% +3,56% +4,46% +6,47%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID Plus +0,20% +0,41% +0,63% +1,25% +2,39% +3,49% +4,52% +6,92%
Data aktualizacji: 2018-03-23, Źródło danych: Notoria