Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,14% +0,54% +0,91% +1,74% +2,06% +3,54% +4,77% +9,12%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,35% +0,70% +1,17% +2,31% +3,05% +4,56% +6,00% +10,45%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,33% +0,33% +0,61% +1,30% +2,60% +6,50% +3,65%  
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,44% +0,42% +0,86% +2,00% +3,12% +6,38% +5,98% +8,45%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,47% +0,46% +0,90% +2,09% +3,24% +6,47% +6,11% +9,42%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,20% +0,45% +0,69% +1,62% +2,84% +7,24% +6,97% +9,48%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,51% +0,63% +1,10% +2,18% +3,93% +8,15% +9,42% +13,47%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,13% +0,08% +0,31% +0,86% +1,68% +4,34% +3,74% +5,11%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,35% +0,56% +0,85% +1,71% +2,22% +4,47% +5,01% +8,61%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,03% +0,13% +0,29% +1,96% +2,92% +5,29% +5,80% +10,24%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji     +0,49% +2,17% +2,00% +3,82% +5,15% +6,07%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,25% +0,33% +0,84% +2,30% +3,27% +3,90% +7,14%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,38% -0,05% +0,04% +1,00% +2,81% +4,58% +4,82% +11,11%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,22%              
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,56% +0,94% +1,33% +2,30% +4,24% +6,29% +8,19%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,93% -1,24% -0,23% -0,45% -1,64% +0,01% +1,64% +2,61%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,10% +0,17% +0,41% +0,96% +1,35% +2,35% +2,95% +5,59%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,83% +0,83% +0,96% +2,16%        
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,26% +0,53% +0,74% +1,31% +2,37% +3,21% +4,07% +6,89%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus +0,19% +0,40% +0,57% +1,11% +2,21% +3,19% +4,37% +7,42%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria