Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych +0,66% -0,10% +0,18% +0,04% +4,93% -3,21% -13,51% -8,72%
Data aktualizacji: 2020-02-19, Źródło danych: Notoria