Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus +0,23% -0,10% -0,14% +0,72% +0,05% +0,82%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,21% +0,38% +0,46% +1,81% +1,36% +2,49% +4,01% +4,75%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,23% +0,34% +0,53% +1,23% +2,37%      
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych   +0,09% +0,05% +2,50% +0,09% +0,90% +2,60% +3,50%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych   +0,15% +0,12% +2,69% +0,37% +1,22% +3,19% +4,75%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji -0,07% -0,02% +0,01% +1,34% -0,01% +0,35% +2,29% +2,61%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji -0,07% -0,02% -0,01% +1,96% +0,56% +0,95% +2,70% +3,81%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Obligacji -0,14% -0,05% +0,07% +1,90% -0,42% -0,34% +1,56% +2,30%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,31% +0,56% +0,75% +1,63% +6,34% +8,19% +3,51%  
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,17% +0,59% +1,12% +2,25% +4,16%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny -0,39% -0,32% -0,06% +2,66% +0,90% +2,42% +5,92%  
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +0,70% +0,35% +2,12% +2,85% +5,09% +7,04% +9,89%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta -0,48% -0,95% -1,54% -0,50% -1,29% -1,96% -0,54% +5,04%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Obligacji Skarbowych +0,14% +0,14%   +1,55% +0,77% +1,74% +3,14% +5,52%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,06% +0,15% +0,28% +2,59% +2,08% +3,72% +6,57% +7,85%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,08% +0,17% +0,22% +1,12% +0,64% +1,18% +2,87% +4,84%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,26% -1,13% -2,11% -0,73% -5,09% -4,16% -1,52% -1,79%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,10% -0,10% -0,20% +0,30% -2,71% -2,90% -1,95% -3,18%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,14% +0,56% +0,61% +2,34% +1,40% +2,21% +3,73% +4,73%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,07% +0,16% +0,23% +0,44% +0,64%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,14% +0,25% +0,05% +3,06% +1,03% +0,46% +4,08% +6,31%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny -0,02% -0,12% -0,27% +2,58%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +0,36% +0,48% +0,91% +3,33% +2,21% +3,37% +4,33% +6,50%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,36% +0,97% +2,09% +2,91% +3,38% +6,73% +8,70% +14,58%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,33% +0,31% +0,58% +1,23% +0,58% +0,38% +1,93% +3,18%
UniKorona Obligacje +0,04% +0,18% +0,31% +2,55% +1,37% +1,78% +3,24% +4,12%
Data aktualizacji: 2017-09-22, Źródło danych: Notoria