Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Oszczędnościowy Plus +0,20% +0,28% +0,30% +0,67% +1,14% +1,88% +2,03% +2,44%
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,66% +0,66% +0,99% +1,99% +3,37% +5,86% +7,72% +11,23%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,12% -0,19% +0,30% +2,35% +1,27% +2,36% +3,74% +5,31%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return +0,24% +0,91% +1,49% +1,23% +3,43% +0,88% +2,12%  
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,03% -0,18% +0,12% +1,30% +1,23% +3,62% +4,54% +4,38%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji -0,12% -0,20% +0,32% +1,94% +2,25% +4,60% +5,73% +5,97%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji -0,11% -0,25% +0,24% +1,66% +1,80% +3,62% +5,01% +4,03%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,40% +0,50% +0,76% +1,17% +1,57% +3,48% +5,08% +10,53%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,17% +0,19% +0,51% +0,96% +1,50% +3,60% +5,45%  
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny -0,01% -0,22% +0,07% +1,43% +2,26% +5,74% +7,86% +8,90%
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,42% -0,09% +0,05% +0,94% +0,37% +2,18% +3,26% +4,36%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,44% -0,03% +0,51% +2,06% +2,53% +4,64% +6,11% +8,58%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,44% -0,47% +0,56% +1,70% +1,87% +2,79% +3,44% +4,24%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,55% -0,98% -0,73% +0,24% -2,62% -4,47% -8,05% -10,46%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji -0,20% -0,59% -0,30% +0,50% -0,69% +0,20% -0,30% -2,52%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus -0,02% -0,08% +0,37% +1,88% +2,40% +4,58% +6,41% +7,27%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku -0,03% -0,07% -0,10% +0,02% +0,18% +0,54% +1,00%  
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez -0,12% +0,11% +0,90% +2,89% +2,91% +4,88% +6,02% +5,20%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,13% +0,26% +1,02% +2,49% +2,47% +5,28% +5,74%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych +0,22% +0,09% +0,36% +2,11% +2,01% +4,35% +6,04% +5,99%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych +0,24% +0,15% +0,39% +2,13% +2,15% +4,50% +6,33% +6,55%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,44% +0,04% -0,03% +0,21% -0,56% -0,91% +0,07% -0,49%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja +0,07% +0,01% +0,63% +1,35% +1,60% +4,08% +7,03% +8,23%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje +0,17% -0,31% +0,18% +1,84% +0,99% +3,40% +4,98% +5,44%
Data aktualizacji: 2019-04-24, Źródło danych: Notoria