Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus +0,15% +0,55% +0,68% +0,16% +1,10% +2,02% +3,07% +4,59%
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty       +0,61% +1,85% +4,10% +5,43% +10,37%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,19% -0,26% +0,08% -1,77% -0,26% +4,97% +3,49% +9,06%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji   +1,85% +3,66% -1,94% -42,01% -40,11% -39,11% -39,32%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny   -0,61% -0,37% -3,12% -1,99% +1,53% +0,23% +4,84%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,21% +0,42% +0,63% -1,37% -0,21% +4,18% +3,20% +8,63%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje +0,31% +0,52% +1,14% -1,60% +0,66% +3,80% +5,34% +11,88%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie +0,94%              
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,14% +0,18% +0,68% +0,06% +2,22% +2,27% +3,45% +5,95%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,62% +0,08% +0,57% -1,68% -0,42% +2,93% +3,48% +6,65%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,61% +0,07% +0,76% -2,57% -1,37% +2,02% +2,16% +6,67%
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,18% +0,62% +1,33% -0,39% +0,62% +3,03% +2,06% +7,15%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,02% +0,53% +0,74% -0,58% +1,36% +7,36% +7,01% +14,69%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,48% +0,78% +1,64% -1,40% +1,04% +6,04% +7,16% +14,95%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,43% +0,88% +1,51% -2,47% -0,36% +0,74% +0,47% +1,89%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,20% -0,10% -0,30% -3,36% -1,66% -0,40% -0,59% +0,60%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,27% +0,49% +1,05% -0,66% +0,35% +4,03% +3,48% +8,31%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,13% +0,15% +0,10% -0,10% -0,63% -0,03% +0,13% +0,57%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,31% +0,41% +0,68% -1,97% +0,31% +1,80% +5,68% +13,48%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,34% +0,55% +1,02% -1,77% +1,21% +1,72% +4,53% +11,93%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych +0,34% +0,55% +1,49% -0,87% +0,51% +5,48% +5,11% +9,15%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych +0,42% +0,65% +1,56% -0,80% +0,69% +5,68% +5,47% +9,66%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,01% -0,86% -2,43% -2,45% -1,98% -1,91% -2,35% -2,16%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,05% +0,08% +0,18% -1,76% -2,53%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja +0,72% +0,44% -0,04% -2,39% -1,60% +2,92% +1,81% +7,24%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji +0,23% +0,52% +0,82% -1,32% -0,76% +3,53% +2,50% +7,96%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria