Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Dochodowy Plus +0,26% +0,35% +0,53% +1,04% +1,71% +2,18% +2,91% +2,95%
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,32% +0,32% +0,96% +2,61% +4,67% +5,72% +8,65% +11,74%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,45% -0,62% +0,69% +2,15% +4,50% +3,32% +4,56% +6,42%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return +0,71% +1,86% +0,77% +2,22% +4,10% +6,12% +3,09% +5,68%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,73% -0,59% +0,72% +2,38% +3,78% +3,56% +6,03% +6,76%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,50% -0,41% +0,94% +2,52% +4,71% +4,54% +7,15% +8,38%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,55% -0,48% +1,08% +2,78% +4,64% +4,41% +6,41% +7,18%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta -0,57% -0,69% -0,79% -0,47% +0,72% -0,04% -0,34% +0,08%
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje +0,98% +0,32% +1,63% +3,90% +5,97% +4,90% +7,19% +9,36%
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie                
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,48% +0,48% +0,78% +1,66% +2,81% +3,20% +5,14% +12,40%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,45% +0,10% +0,79% +1,61% +2,65% +3,17% +5,24% +10,68%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,70% +0,24% +1,41% +2,74% +4,34% +5,15% +8,61% +10,65%
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,54% -0,67% +1,14% +2,93% +3,89% +2,55% +5,28% +6,65%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,63% -0,06% +2,36% +4,62% +6,79% +7,31% +9,38% +12,38%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,33% +0,37% +2,56% +5,92% +7,63% +7,46% +8,60% +9,45%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,18% -0,21% +0,57% +1,72% +1,87% -0,96% -3,63% -7,86%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,10% -0,79% -0,40% -0,10% +0,50% -0,79% +0,10% -2,14%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,48% -0,29% +0,97% +2,11% +4,16% +4,34% +6,74% +8,84%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,03% +0,02% +0,11% +0,33% +0,36% +0,52% +0,88% +1,62%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +1,63% +1,64% +2,45% +5,57% +8,71% +8,71% +10,59% +12,19%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +1,27% +1,29% +2,61% +5,56% +8,37% +8,33% +10,98%  
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych +0,44% -0,18% +0,62% +1,48% +3,67% +3,06% +5,71% +6,91%
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych +0,48% -0,14% +0,73% +1,60% +3,84% +3,36% +6,04% +7,54%
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,20% +0,69% -0,23% +0,03% +0,09% -0,67% -1,01% -0,36%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja -0,40% +0,16% +0,65% +2,66% +4,07% +4,40% +6,97% +9,42%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
Data aktualizacji: 2019-10-16, Źródło danych: Notoria