Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus -0,04% +0,35% +0,46% +1,44% +0,56%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,07% +0,49% +0,75% +2,21% +1,43% +3,93% +3,69% +5,53%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,19% +0,33% +0,61% +1,16% +1,80%      
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych -0,05% +0,76% +1,24% +3,35% +0,38% +1,96% +2,50% +4,93%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych -0,04% +0,79% +1,27% +3,45% +0,66% +2,37% +3,14% +6,31%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,03% +0,43% +0,75% +1,85% +0,30% +1,60% +2,37% +4,33%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,02% +0,71% +1,04% +2,61% +0,89% +2,36% +2,55% +5,35%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,12% +0,76% +1,20% +2,57% -0,26% +1,37% +1,58% +4,37%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,19% +0,44% +0,68% +1,51% +4,68% +14,40% -6,00%  
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,53% +0,85% +1,05% +2,73% +7,49%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,26% +1,18% +1,86% +3,96% +1,63% +4,95% +7,15%  
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,35% +0,35% +0,70% +2,14% +2,87% +4,36% +6,30% +10,81%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta -0,63% -0,76% -0,30% +0,60% -0,60% +0,60% +0,05% +7,57%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych -0,14% +0,38% +0,77% +2,24% +1,30% +2,49% +3,09% +7,09%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,13% +1,14% +1,27% +4,21% +2,61% +6,00% +6,12% +9,03%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,05% +0,37% +0,49% +1,56% +0,56% +1,96% +2,85% +6,50%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,92% +0,52% -1,01% +1,98% -2,83% -2,24% -2,10% +0,43%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji -0,10% +0,40% -0,10% +0,90% -2,42% -1,47% -2,33% -2,04%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,05% +0,71% +1,01% +2,44% +1,26% +3,05% +3,32% +5,42%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,07% +0,15% +0,18% +0,41%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez -0,20% +0,88% +1,61% +3,04% +1,74% +1,11% +3,36% +7,43%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny -0,16% +1,08% +1,48% +2,97%        
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +0,44% +1,08% +1,86% +3,48% +1,96% +3,97% +4,24% +7,40%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,40% +1,40% +1,92% +2,33% +4,91% +6,95% +8,21% +14,41%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,27% +0,23% +0,73% +1,25% +0,99% +1,55% +1,58% +3,45%
UniKorona Obligacje +0,12% +0,78% +1,22% +2,98% +1,48% +2,29% +2,94% +4,64%
Data aktualizacji: 2017-07-24, Źródło danych: Notoria