Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus   +0,25% +0,22% +0,56% +1,39% +0,36% +1,09%  
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,68% +1,03% +2,08% +3,89% +4,63% +7,30% +9,70%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych -0,22% -0,06% +0,11% +0,84% +2,92% +1,87% +3,50% +2,62%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return -3,37% -3,51% -3,71% -3,16% -2,18% -1,10%    
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +0,09% +0,23% +0,75% +1,50% +5,01% +0,98% +2,66% +2,42%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +0,07% +0,25% +0,78% +1,56% +5,29% +1,39% +3,18% +3,13%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,17% +0,43% +0,89% +1,37% +3,41% +0,80% +1,94% +2,92%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,04% +0,23% +0,63% +1,01% +3,60% +0,93% +2,29% +2,62%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji -0,03% +0,05% +0,40% +0,76% +3,53% -0,29% +1,03% +0,29%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta +0,05% +0,14% +0,50% +0,90% +0,82% -0,61% -0,86% -1,20%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,45% +0,78% +1,11% +2,00% +3,64% +8,09% +14,32%  
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,29% +0,53% +0,96% +1,47% +4,28% +7,00%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,23% +0,60% +1,26% +1,97% +5,96% +2,62% +5,57%  
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,09% +0,28% +0,71% +1,38% +3,70% +1,62% +3,40% +3,90%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,23% +0,47% +1,07% +0,87% +4,73% +2,44% +5,52% +5,81%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,41% +0,39% +0,62% +0,33% +1,68% +0,74% +1,64% +2,52%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,81% +0,78% +1,88% -2,17% -3,48% -6,85% -6,04% -6,63%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,30% +0,30% +0,90% +0,20% +0,60% -3,27% -2,52% -3,08%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,12% +0,35% +0,73% +1,29% +4,19% +2,20% +3,83% +4,39%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,03% +0,16% +0,05% +0,39% +0,89%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,17% +0,24% +0,50% -0,22% +3,09% -0,29% +0,53% +1,91%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,23% +0,31% +0,63% -0,25% +3,02%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +0,22% +0,63% +1,20% +2,49% +6,42% +3,75% +5,91% +5,86%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,17% +0,88% +1,23% +3,07% +5,89% +6,53% +9,87% +14,65%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,01% -0,01% -0,05% -0,09% +1,43% +0,33% +0,33% +0,52%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje +0,33% +0,67% +1,12% +1,58% +4,76% +2,51% +3,48% +3,62%
Data aktualizacji: 2018-02-23, Źródło danych: Notoria