Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus +0,25% +0,10% +0,28% +0,52% +0,47% +1,28% +1,38%  
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,34% +1,02% +2,05% +3,47% +5,67% +7,58% +11,19%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,38% -0,89% -0,55% -0,18% +0,89% +2,56% +3,10% +5,79%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return +0,52% +1,28% +1,86% -1,09% -0,45% +0,81% +1,24%  
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +0,92% -0,14% +0,60% +1,44% +2,58% +4,80% +3,90% +6,85%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +0,90% -0,11% +0,60% +1,47% +2,75% +5,10% +4,29% +7,82%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,52% -0,20% +0,60% +1,50% +2,34% +3,95% +3,26% +5,64%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,56% -0,06% +0,82% +1,75% +2,39% +4,37% +3,84% +6,27%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji +0,70% -0,12% +0,52% +1,28% +2,00% +3,61% +2,23% +4,77%
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta +0,26% +0,49% +0,50% +0,64% +0,24% +1,01% +0,36% +1,41%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,15% -0,04% +0,36% +1,27% +2,91% +4,27% +10,38% -3,87%
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,98% +0,21% +0,71% +1,82% +3,64% +5,48%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +1,03% +0,15% +1,22% +2,50% +4,01% +7,22% +6,39% +13,31%
KBC Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)                
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych +0,52% -0,51% -0,19% +0,42% +1,38% +3,09% +3,39% +6,02%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,63% +0,29% +1,11% +1,94% +2,52% +5,86% +5,95% +10,60%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,72% +0,22% +0,54% +1,39% +1,36% +2,46% +2,43% +5,89%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,09% -1,63% -2,17% -2,10% -6,80% -6,90% -9,11% -7,03%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,20% -0,59% -0,30% +0,30% -0,30% -0,69% -2,14% -1,76%
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,58% -0,14% +0,69% +1,61% +2,97% +4,95% +4,90% +7,47%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,05% +0,02% +0,07% +0,31% +0,71% +1,09%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,48% -0,34% +0,50% +1,23% +0,63% +3,84% +3,13% +5,98%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,97% -0,25% +1,01% +2,00% +1,09% +4,04%    
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +1,28% -0,02% +0,63% +1,55% +3,86% +6,67% +6,28% +8,61%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,42% +0,42% +2,37% +5,96% +6,24% +9,89% +14,44%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,24% -0,67% -0,40% -0,67% -0,49% +0,38% -0,12% +2,19%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje +0,26% -1,04% -0,34% +0,64% +1,77% +4,44% +3,67% +5,28%
Data aktualizacji: 2018-06-22, Źródło danych: Notoria