Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus +0,23% +0,09% +0,34% +0,33% +0,71% +0,87%    
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,30% +0,47% +0,74% +1,37% +2,90% +3,46% +3,79% +3,30%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,10% +0,34% +0,57% +1,04% +2,39%      
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +0,42% +0,56% +0,75% +1,52% +3,38% +1,85% +2,34% +2,63%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +0,43% +0,61% +0,78% +1,64% +3,63% +2,35% +2,95% +3,20%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,35% +0,35% +0,48% +0,87% +2,10% +1,07% +1,91% +1,94%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,34% +0,30% +0,38% +1,05% +2,51% +1,59% +2,11% +2,59%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Obligacji +0,25% +0,34% +0,36% +1,13% +2,55% +0,69% +1,04% +0,38%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,30% +0,56% +0,89% +1,58% +5,45% +9,92% +2,50%  
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,13% +0,26% +0,50% +1,74% +5,42%      
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +0,59% +0,89% +0,70% +1,89% +4,86% +3,48% +5,47%  
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,69% +1,04% +1,75% +3,56% +5,05% +6,59% +9,81%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta +0,50% +0,79% +0,40% -0,73% +0,41% -0,95% +0,02% +2,52%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Obligacji Skarbowych +0,43% +0,48% +0,67% +1,05% +3,02% +2,52% +2,77% +3,98%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,01% -0,25% -0,20% +1,04% +3,86% +3,62% +4,98% +5,52%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,36% -0,38% -0,29% +0,19% +1,34% +1,00% +1,98% +2,57%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -2,40% -3,81% -3,98% -4,26% -5,79% -7,68% -8,28% -7,55%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji -0,50% -0,80% -0,70% -0,60% -1,19% -2,92% -3,58% -3,95%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,26% +0,33% +0,56% +1,64% +3,34% +2,84% +3,36% +3,95%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,18% +0,26% +0,34% +0,58% +0,92%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez -0,06% -0,81% -0,72% +0,27% +2,43% +0,76% +0,63% +3,34%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,04% -0,80% -0,88% +0,12% +1,80%      
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +0,35% +0,63% +1,27% +2,33% +4,58% +4,11% +4,52% +5,68%
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,87% +1,46% +1,82% +3,89% +4,16% +8,03% +9,84% +15,44%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji -0,40% -0,34% -0,05% +0,26% +1,88% +0,07% +0,89% +1,45%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Obligacje +0,26% +0,36% +0,45% +1,37% +3,14% +2,33% +2,90% +3,33%
Data aktualizacji: 2017-11-23, Źródło danych: Notoria