Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich +0,80% +1,30% +1,92% +2,53% +2,31% +2,33% +3,13% +2,56%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Nowa Europa -1,26% -2,70% -0,14% +4,55% -3,43% -7,66% -7,05% -10,56%
Data aktualizacji: 2019-04-18, Źródło danych: Notoria