Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa +1,64% +2,58% +4,46% -1,85% +1,79% -0,42% -1,43% +17,35%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich +0,41% +0,69% +1,20% +0,46% +3,21% +2,10% +3,45% +8,21%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria