Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) -0,68% -1,09% -3,04% -0,28% +10,25% +6,69% +6,47% +7,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) +0,20% -2,91% +0,12% +8,72% +15,73% +14,47% +14,65% +39,60%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) -1,04% -1,75% -0,90% +0,84% +9,37% +7,55% +5,31% +6,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,80% +1,64% +3,48% +3,41% +17,94% +14,20% +14,36% +22,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) -0,68% -1,09% +0,06% +2,91% +13,78% +14,24% +13,99% +19,94%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) -0,63% -0,98% +0,22% +3,22% +11,13% +11,91% +12,01% +18,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) -0,63% -0,99% -3,45% -0,56% +7,04% +3,36% +3,43% +4,45%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) -0,60% -0,99% -0,56% +1,39% +7,06% +6,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) -0,60% -0,93% +0,30% +3,38% +11,47% +12,42% +12,69% +19,63%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +0,91% +2,25% +4,44% +2,72% +3,92% +1,33% +5,52% +12,78%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) +1,74% +3,71% +5,31% +4,24% +3,10% +3,19% +8,66% +20,23%
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) +0,89% +2,22% +4,42% +2,58% +3,66% +0,93% +5,00% +11,94%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +1,59% +0,14% -1,17% -2,19% +0,19% +0,02% +0,20% +7,49%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +1,52% +0,02% -1,34% -2,47% -0,43% -0,88% -1,01% +5,53%
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond +0,66% +1,16% +3,67% +2,64% +4,30% +2,48% +5,60% +9,99%
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) -0,55% -0,48% -0,81% -0,83% +1,59% +9,65% +15,93% +18,42%
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) +1,17% +1,95% +4,63% +2,36% +4,51% +2,40% +6,08% +11,72%
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) +1,35% +2,65% +4,87% +1,08% +3,86% +1,99% +5,84% +14,96%
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) +0,14% +1,43% +3,61% -3,13% -1,41% -5,39% -4,09% -1,05%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria