Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) -0,68% -1,09% -3,04% -0,28% +10,25% +6,69% +6,47% +7,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) +0,20% -2,91% +0,12% +8,72% +15,73% +14,47% +14,65% +39,60%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) -1,04% -1,75% -0,90% +0,84% +9,37% +7,55% +5,31% +6,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,80% +1,64% +3,48% +3,41% +17,94% +14,20% +14,36% +22,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) -0,68% -1,09% +0,06% +2,91% +13,78% +14,24% +13,99% +19,94%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) -0,63% -0,98% +0,22% +3,22% +11,13% +11,91% +12,01% +18,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) -0,63% -0,99% -3,45% -0,56% +7,04% +3,36% +3,43% +4,45%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) -0,60% -0,99% -0,56% +1,39% +7,06% +6,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) -0,60% -0,93% +0,30% +3,38% +11,47% +12,42% +12,69% +19,63%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +0,16% +1,38% +2,30% +3,67% +13,42% +11,80% +15,25% +22,67%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) +0,43% +0,64% +1,59% +2,40% +9,58% +4,84% +11,67% +20,36%
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) +0,17% +1,37% +2,27% +3,54% +13,12% +11,43% +14,69% +21,79%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) +0,05% +1,14% +1,80% +2,68% +10,79% +10,00% +17,54% +15,37%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) +0,03% +1,01% +1,65% +2,38% +10,14% +9,06% +15,80% +13,33%
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond +0,92% +2,32% +4,36% +5,64% +6,37% +7,95% +7,69% +10,02%
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) -0,55% -0,48% -0,81% -0,83% +1,59% +9,65% +15,93% +18,42%
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) +1,04% +2,37% +4,09% +5,09% +5,06% +7,12% +6,51% +9,59%
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) +0,23% +1,37% +2,49% +4,30% +17,84% +15,42% +18,62% +20,45%
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) +0,23% +0,35% +1,46% +2,10% +12,71% +7,73% +8,16% +4,40%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria