Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) -0,68% -1,09% -3,04% -0,28% +10,25% +6,69% +6,47% +7,22%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) +0,20% -2,91% +0,12% +8,72% +15,73% +14,47% +14,65% +39,60%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) -1,04% -1,75% -0,90% +0,84% +9,37% +7,55% +5,31% +6,62%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) +0,80% +1,64% +3,48% +3,41% +17,94% +14,20% +14,36% +22,90%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) -0,68% -1,09% +0,06% +2,91% +13,78% +14,24% +13,99% +19,94%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) -0,63% -0,98% +0,22% +3,22% +11,13% +11,91% +12,01% +18,56%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) -0,63% -0,99% -3,45% -0,56% +7,04% +3,36% +3,43% +4,45%
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) -0,60% -0,99% -0,56% +1,39% +7,06% +6,05%    
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) -0,60% -0,93% +0,30% +3,38% +11,47% +12,42% +12,69% +19,63%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) -0,49% +1,00% +2,88% +4,02% +5,25% +11,06% +14,44% +16,78%
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) +0,85% +1,88% +2,67% +5,30% +9,56% +16,18%    
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) -0,50% +0,95% +2,82% +3,88% +5,03% +10,64% +13,87% +15,93%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) -0,59% +0,52% +2,22% +3,18% +3,77% +8,14% +11,43% +14,25%
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) -0,63% +0,40% +2,03% +2,83% +3,10% +7,12% +10,04% +12,14%
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond -0,73% +0,30% +1,94% +2,92% +2,80% +6,83% +11,50% +13,44%
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) +1,08% +1,86% +2,48% +5,14% +12,17% +18,77% +21,91% +27,03%
Raiffeisen Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) -0,23% +0,75% +2,79% +3,59% +4,20% +9,11% +13,33% +15,83%
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc EUR (EUR) -0,54% +0,99% +3,04% +3,88% +6,03% +12,54% +17,12% +23,55%
Schroder International Selection EURO High Yield A Inc EUR (EUR) -1,69% -0,18% +1,85% +1,48% +1,10% +4,42% +6,09% +6,41%
Data aktualizacji: 2017-10-20, Źródło danych: Notoria