Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,22% +0,60% +0,53% +1,27% +2,04% +2,53% +3,56% +4,63%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu +0,36% +1,44% +1,32% +1,93% +3,18% +0,60% -2,99% -9,55%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału -0,63% -0,05% +0,51%          
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji -0,08% +0,40% +0,32% +1,20% +0,24% -0,16% -0,86% -2,24%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,28% +1,28% +2,49% +4,26% +4,82% +4,44% +4,69% +4,17%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,11% +0,49% +0,51% +1,42% +2,07% +2,98% +3,28% +4,98%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,21% +0,41% +0,59% +1,18% +2,36% +3,62% +4,79% +7,69%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,32% +0,54% +0,74% +1,52% +0,84% +0,49% +0,02% -0,16%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,22% +0,63% +0,73% +1,06% +1,24% +0,66% +0,25% -0,02%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 -0,04% -0,04% -0,07% -0,05% +0,58% +0,58% +0,58% -0,11%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,06% +0,11% +0,11% +0,24% +0,35% +0,04% +1,02% -0,29%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,05% +0,03% +0,08% +0,24% -0,26% -0,76% +0,10% -0,78%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,04% +0,02% +0,10% +0,25% -0,12% -0,57% -0,21% -1,23%
Data aktualizacji: 2017-10-16, Źródło danych: Notoria