Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator +0,03% +0,05% +0,17%          
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału -0,47% +0,05% +0,50% +1,09% +1,53% +1,34% +3,40% +5,24%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu   +0,25% +0,25% +0,13% +0,25% -1,25% -1,12% -2,22%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału -0,60% -0,32% -0,51% -0,98%        
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji   -0,08% -0,23% -1,05% -1,49% +2,73% +2,81% +3,13%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,10% +0,10% +0,10% +1,09% +1020,10% +3,82% +6,24% +6,00%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,16% +0,18% +0,24% -0,01% +0,85% +1,37% +2,48% +4,27%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,11% +0,40% +0,58% +0,80% +1,58% +2,32% +3,50% +5,75%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 -0,03% +0,13% +0,02% -0,35% -0,29% +1,37% +0,69% -0,13%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,13% -0,03% -0,16% -0,31% +0,32% +0,36% -0,28% +1,49%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,08% +0,15% +0,15% +0,35% +0,82% +0,85% +1,48% +1,48%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,26% +0,18% +0,09% +0,38% +1,15% +2,04% +2,10% +2,37%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,20% +0,07% -0,05% +0,16% +0,73% +1,44% +1,70% +1,72%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,20% +0,20% +0,39% +0,26% -0,06% +0,02% +0,12% -0,40%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria