Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator +0,03% +0,05% +0,17%          
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,32% +0,25% +0,23% +0,52% +0,51% +2,24% +3,56% +4,86%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu +0,25% +0,25% -0,25% +0,62% -1,58% -3,80% -2,18% -3,46%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału -0,60% -0,32% -0,51% -0,98%        
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji   -0,08% -0,16%   -0,08% +1,03% +2,15% +0,87%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) +0,10% +0,10% +0,10% +1,09% +1020,10% +3,82% +6,24% +6,00%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,17% +0,20% +0,34% +0,71% +0,99% +2,31% +3,69% +5,49%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,23% +0,39% +0,57% +1,07% +2,15% +3,40% +4,62% +7,14%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 -0,03% +0,13% +0,02% -0,35% -0,29% +1,37% +0,69% -0,13%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 -0,15% -0,15% -0,08% +0,04% -0,60% +0,32% +1,16% +0,76%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,08% +0,15% +0,15% +0,35% +0,82% +0,85% +1,48% +1,48%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 -0,12% -0,12% +0,60% +0,89% +0,94% +1,03% +1,21% +1,23%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 -0,20% -0,20% +0,52% +0,70% +0,96% +0,79% +0,99% +0,18%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,20% +0,20% +0,39% +0,26% -0,06% +0,02% +0,12% -0,40%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria