Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,24% +0,64% +0,90% +1,35% +2,81% +3,21% +4,10% +5,65%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu -0,36% -0,95% -0,60% +0,72% +2,20% +1,33% -0,12% -9,34%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału   -1,05% -1,16% -0,28%        
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji +0,08% +0,32% +0,24% +0,79% +2,01% +1,52% +1,36% -1,63%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,28% +1,28% +2,49% +4,26% +4,82% +4,44% +4,69% +4,17%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,13% +0,49% +0,53% +1,09% +2,61% +3,80% +3,93% +5,14%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,22% +0,45% +0,65% +1,23% +2,39% +3,67% +4,92% +7,62%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,18% +0,18% +0,50% +0,99% +1,97% +0,81% +0,48% -0,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,15% +0,15% +0,37% +1,04% +1,57% +0,95% +0,65% -0,88%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,18% +0,18% +0,14% +0,11% +0,22% +0,76% +0,76% -0,49%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 -0,02% -0,02% +0,03% +0,08% +0,50% +0,17% +0,35% -0,53%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 -0,06% -0,06% -0,01% +0,02% +0,09% -0,67% -0,57% -1,17%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 -0,02% -0,02% +0,02% +0,08% +0,19% -0,44% -0,34% -1,44%
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria