Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,22% +0,41% +0,49% +1,38% +0,75% +0,12% -0,79% +0,36%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,41% +0,51% +0,66% +0,96% +1,01% +0,44% -0,32% +0,82%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3   -0,03% -0,02% +0,05% +0,62% +0,62% +0,62% +0,44%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,05% +0,05% +0,05% +0,29% +0,37% +0,20% +0,76% -0,13%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 -0,02% +0,03% +0,03% +0,12% -0,28% -0,61% +0,03% -0,35%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 -0,02% +0,06% +0,06% +0,15% -0,12% -0,43% -0,28% -1,11%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,06% +0,26% +0,40% +1,09% +1,65% +2,29% +3,19% +5,54%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu -0,48% +0,12%   +0,36% +0,61% -0,60% -5,90% -11,23%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału +0,56% +0,08% +0,14%          
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,09% +0,27% +0,53% +1,25% +0,53% +1,34% +1,25% +0,71%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji   +0,16% +0,64% +1,61% -0,94% -0,08% -1,41% -1,33%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,20% +1,20% +2,94% +2,94% +3,49% +3,12% +3,36% +2,85%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,09% +0,21% +0,62% +1,17% +1,64% +2,91% +2,87% +5,14%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,20% +0,38% +0,58% +1,16% +2,35% +3,62% +4,72% +7,85%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria