Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału -0,06% +0,47% +0,73% +1,69% +2,94% +3,53% +4,09% +5,28%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu -0,96% -2,60% -1,56% -1,79% -0,72% +0,61% -2,02% -10,35%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału +0,17% -0,17% -0,07% -1,49%        
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji +0,39% +0,39% +0,71% +1,03% +2,49% +0,63% +0,63% -1,99%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,35% +0,62% +1,34% +0,53% +1,25% +1,16% +0,44%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,20% +0,20% +0,20% +2,70% +5,09% +4,88% +4,85% +3,91%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,08% +0,58% +0,72% +1,27% +2,78% +3,32% +4,14% +4,92%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,22% +0,50% +0,61% +1,26% +2,46% +3,65% +4,93% +7,38%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 -0,03% +0,02% -0,24% +0,52% +1,73% +1,28% +0,64% -0,90%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,29% +0,55% +0,42% +0,92% +1,77% +1,94% +1,37% -0,30%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,24% +0,37% +0,38% +0,50% +0,50% +1,13% +1,13% -0,23%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 -0,06% +0,05% -0,05% +0,08% +0,27% +0,45% +0,28% -0,12%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 -0,16% -0,16% -0,26% -0,17% +0,02% -0,45% -0,77% -0,93%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 -0,15% +0,01% -0,11% +0,03% +0,24% -0,10% -0,41% -1,15%
Data aktualizacji: 2018-03-22, Źródło danych: Notoria