Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) +3,12% -0,28% -0,70% -4,60% -2,34% -2,25% -3,83% +0,17%
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund A Acc USD (USD) +4,24% +0,85% +0,75% -0,21% +9,07% +4,55% -4,08% +2,43%
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc EUR (H) (EUR) +3,00% -0,48% -0,91% -5,09% -3,25% -3,48% -5,28% -2,04%
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) +3,13% +0,29% -0,10% -3,22% -3,95% -1,54% +0,39% +7,92%
Franklin Templeton Investment Funds K2 Alternative Strategies Fund N Acc USD (USD) +4,15% +0,59% +0,48% -0,66% +8,18% +3,40% -5,53% +0,10%
Data aktualizacji: 2019-10-14, Źródło danych: Notoria