Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) -2,68% -1,66% -7,38% -16,98% -27,14% -34,47% -39,03% -33,61%
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio B Acc USD (USD) -2,93% -2,64% -7,61% -17,63% -28,13% -35,89% -40,42% -35,92%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria