Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +3,56% +6,24% +8,31% +9,28% +25,53%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +7,99% +6,49% +4,99% +10,68% +28,13% +24,51% +43,18%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +3,36% +1,61% +3,21% +6,77% +16,14% +18,51% +30,11% +10,21%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +6,73% +4,47% +7,05% +12,90% +30,68% +28,44% +42,84% +30,80%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +5,97% +7,75% +11,42% +17,94% +26,76% +46,60% +31,44% +33,79%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +4,80% +3,76% +4,68% +10,75% +26,03% +28,74% +47,24% +20,59%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +8,51% +6,06% +8,01% +17,07% +36,08% +39,48% +51,55% +30,04%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku +5,91% +4,89% +6,47% +11,13% +24,46% +25,51% +43,35% +20,20%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +5,14% +6,36% +9,51% +15,18% +20,01% +29,12% +22,04% +17,65%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +2,84% +4,31% +4,47% +4,78% +11,08% +16,27% +35,75% +19,21%
Data aktualizacji: 2018-01-18, Źródło danych: Notoria