Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +1,55% +4,79% -3,04% -6,68% +5,30% -11,91% -8,36%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +0,27% +3,35% -3,89% -6,41% +0,97% -21,51% -19,46% -6,90%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich +0,29%              
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje: Daleki Wschód +0,36% +3,03% -1,47% -2,04% +10,00% +0,12% -1,19% +6,71%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -1,49% +1,43% -1,30% -5,05% +9,59% +1,78% -0,40% +8,24%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +2,84% -3,41% -1,28% -4,21% -2,60% -17,50% -11,99% +0,96%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +1,99% +11,69% +7,02% +0,38% -3,40% -6,88% -4,06% +20,91%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +0,87% +4,59% -1,12% -5,96% +5,71% -6,61% -5,45% +12,79%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +0,32% +3,07% -1,88% -6,29% +2,74% -16,16% -13,30% +5,98%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +1,72% +9,52% +5,47% +1,84% +0,39% -1,11% -1,02% +13,48%
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria