Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz SFIO China A-Shares -6,32% -4,33% -3,42% -16,01% +17,43% +16,21% +28,71% +15,56%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +6,22% +8,17% +11,66% +10,89% +44,33% +32,95% +39,03% +21,41%
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich -2,47% -4,56% -2,43% -2,68% +9,43% +0,79%    
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -3,61% -1,50% +2,69% -8,19% +22,89% +19,03% +31,40% +24,99%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich -6,41% -7,06% -3,78% -16,24% +11,49% +17,34% +31,58% +23,02%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -1,20% -3,64% -0,14% +0,30% +27,20% +10,57% +26,09% +9,41%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu -9,89% -10,98% -8,84% -21,72% +4,25% +8,88% +23,10% +12,78%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -0,91% -2,85% +2,11% -3,34% +19,82% +13,74% +30,76% +19,71%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria