Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +0,31% +8,76% +6,22% +11,09% -5,49% -1,86% +0,82%  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Rynków Wschodzących +1,39% +4,06% +6,30% +7,14% -14,59% -14,09% -0,58% +5,70%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny +2,11% +7,04% +9,57% +15,78% +8,44% +4,01% +7,25% +26,99%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Akcji Chińskich i Azjatyckich +2,75% +6,75% +9,21% +11,89% -9,14% -7,29% +5,57% +13,96%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) +2,79% +2,06% +4,61% -3,77% -7,23% -4,42% +11,52% +23,00%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +2,35% +4,49% +7,76% +12,41% -0,69% +0,54% +15,47% +25,22%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +2,35% +5,70% +8,79% +9,75% -9,73% -7,73% +10,47% +20,29%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego +2,48% +3,32% +6,26% -1,77% -3,51% -2,58% +8,41% +12,10%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +3,04% +2,78% +7,05% +13,03% +2,07% +0,88% +0,90% +20,56%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria