Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select -0,46% -4,72% -2,62% -0,92% +2,69%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich -1,17% -7,96% -4,55% -3,13% +0,62%      
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,82% -1,64% -2,43% -0,73% +15,88% +26,60% +25,87% +11,43%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +0,53% -2,10% +1,90% -2,00% +7,76% +22,03%    
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich +0,46% -3,93% -1,98% -2,31% +1,57% +13,96%    
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +0,80% -1,10% +1,23% -2,87% +11,06% +25,64% +29,60% +26,09%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +0,20% -4,99% -3,76% -2,81% -2,14% +1,59%    
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +1,70% -1,16% +2,17% -0,57% -5,43% +5,82% +4,83% -4,29%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych -1,09% -4,65% -0,72% -4,28% -0,39% +9,08% +10,96% -5,28%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +5,88% +5,34% +9,92% +14,00% +28,76% +56,46% +76,15% +64,15%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,63% -5,39% -1,50% -10,57% -3,67% -6,94% -5,27% -2,88%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +0,68% -0,68% +2,77% +0,68% +10,62% +28,62% +29,17% +15,53%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +0,05% -4,40% -2,95% +0,13% +6,11% +23,05% +23,34%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Europejskich                
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Nowa Europa -2,41% -6,50% -2,30% -5,21% -1,00% +16,45% +17,99% +5,56%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych -0,36% -3,19% -0,73% +3,67% +3,67% +13,73% +18,16% +12,02%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich -2,11% -5,23% -1,28% -7,72% +3,61% +16,59% +13,71% +5,29%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) -0,54% -5,55% -3,12% -1,27% +1,72% +14,56% +12,92% -4,54%
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +0,67% -4,23% -2,25% -2,57% -1,08% +7,73% +7,06% -3,75%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -3,73% -5,13% +0,41% -2,74% +2,02% +17,49% +17,56% +19,31%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +0,23% -4,80% -3,36% -2,59% +1,38% +13,68% +12,09%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja +0,72% -0,79% +3,83% +7,54% +9,30% +33,94% +57,52% +56,49%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja -0,09% -1,19% +0,75% -8,95% +9,20% +11,38% +8,46% +0,84%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +2,29% +2,99% +9,43% +12,91% +32,57% +52,01% +64,19% +47,72%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +6,28% +11,08% +16,23% +19,38% +39,64% +59,10% +84,01% +58,34%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy -0,20% -4,66% -0,34% -3,40% -0,40% +12,00% +15,52% +3,94%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa -2,14% -4,34% -0,04% -1,72% +6,20% +21,07% +24,83% +23,35%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -1,06% -2,14% -0,03% -5,16% +3,11% +3,35% -1,85% -15,44%
Data aktualizacji: 2018-03-19, Źródło danych: Notoria