Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select -1,92% -3,39% -3,88% +4,61%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich +0,04% -0,70% -0,83% +6,27%        
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,63% +3,00% +5,02% +10,60% +26,50% +35,72% +22,58% +20,23%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -0,70% +2,78% +4,55% +9,25%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich -1,02% -1,03% -2,49% +6,37% +16,31%      
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -0,19% +3,49% +5,69% +13,43% +27,37% +37,95% +33,19% +36,21%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -2,01% -2,23% -3,76% +1,30%        
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji -0,90% -0,41% +0,68% -1,86% +8,97% +12,73% +1,26% -5,76%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych -1,25% -0,76% -0,04% -0,20% +12,53% +15,26% +3,11% +2,13%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich -0,87% +0,30% +3,50% +11,50% +34,46% +51,24% +37,77% +43,54%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -3,64% -2,24% +1,59% +8,41% +3,19% +13,19% +12,70% +21,55%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -0,33% +3,47% +4,16% +10,44% +26,28% +33,26% +19,23% +15,69%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU -1,41% -2,01% -1,48% +7,89% +19,41% +27,35%    
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa +0,44% +3,88% +2,36% +0,22% +16,50% +28,13% +14,45% +10,16%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych -1,88% -2,00% -0,38% +0,51% +6,95% +17,69% +13,28% +32,38%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich +0,23% +3,72% +6,47% +10,34% +22,83% +27,13% +16,13% +19,51%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) -2,05% -1,80% -2,69% +4,63% +15,18% +18,48% -3,38% +9,06%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -0,59% -1,42% -1,24% +1,44% +8,88% +10,95% -2,24% +16,76%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa +1,12% +4,49% +2,59% +2,19% +17,28% +25,72% +19,46% +22,39%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego -0,92% -1,18% -1,75% +5,43% +14,05% +17,31% +2,05%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja +0,01% +3,36% -3,62% -7,91% +14,78% +49,66% +36,86% +13,62%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja -0,43% +3,61% +8,12% +17,50% +14,99% +20,95% +24,91% +6,70%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +1,88% +3,55% +5,01% +15,12% +28,32% +44,34% +27,36% +30,81%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +1,08% +2,05% +6,02% +15,98% +30,42% +53,83% +22,16% +43,21%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy -1,11% -0,49% +0,04% +1,78% +15,69% +24,30% +12,40% +19,76%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa +1,63% +3,96% +7,82% +7,17% +21,55% +30,56% +24,09% +39,04%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -0,26% +2,30% +8,44% +11,46% +7,95% +15,04% +8,43% -2,89%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria