Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select +1,47% -0,58% +1,75% -0,69% +13,57%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich +3,00% -0,35% +1,48% +0,35% +8,87%      
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,23% -3,00% -4,27% -0,50% +16,43% +25,17% +28,95% +14,84%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +1,91% -2,70% -3,82% -0,38% +14,47%      
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich +0,13% -2,28% -0,34% -2,35% +9,13%      
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +0,06% -2,50% -4,05% +0,92% +17,62% +28,26% +32,13% +33,05%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +1,37% +0,01% +0,99% -1,72% +4,37%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji +1,04% -3,06% -2,51% -3,77% -2,09% +4,17% +7,12% -9,32%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych -2,17% -5,34% -3,38% -0,90% +7,67% +14,51% +15,53% +2,00%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +1,04% -0,67% +3,71% +9,03% +27,92% +58,22% +52,45% +64,52%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich +0,17% -3,12% -9,40% -11,07% +2,57% -6,53% +6,67% +2,17%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +3,02% -0,96% -2,03% +2,75% +19,81% +28,30% +28,57% +16,60%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +0,28% -0,35% +2,25% +1,34% +14,68% +31,34% +16,40%  
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa   -2,44% -2,65% +4,08% +8,77% +23,55% +30,77% +15,04%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych +2,23% +1,73% +3,65% +2,87% +8,56% +18,90% +21,53% +32,48%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich -2,28% -3,82% -6,02% -0,60% +14,74% +20,70% +23,71% +10,14%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +1,77% -0,46% +1,80% +0,33% +9,75% +22,35% +13,53% +16,97%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +0,20% -1,93% -0,61% +0,28% +3,04% +11,68% +4,87% +17,63%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa   -2,18% -2,60% +4,16% +7,47% +20,46% +26,48% +26,63%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego -0,25% -1,65% +0,14% +0,27% +10,61% +20,83% +12,44%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja +1,49% +1,29% +3,38% +13,26% +4,75% +37,14% +58,59% +62,70%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja -1,16% -2,99% -8,95% -1,45% +19,88% +7,04% +20,38% -4,29%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek -0,95% -0,52% +2,37% +11,90% +33,44% +49,51% +40,37% +37,32%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych -3,80% -0,30% +2,14% +9,86% +38,16% +52,46% +45,50% +46,82%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy +0,08% -4,75% -3,62% -2,37% +6,21% +16,40% +23,92% +10,23%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa +1,02% -2,46% -2,67% +3,86% +16,49% +25,81% +36,27% +31,81%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -1,10% -2,23% -9,27% -5,01% +7,52% -2,36% +8,28% -15,88%
Data aktualizacji: 2017-12-18, Źródło danych: Notoria