Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europe Equity Growth Select +1,67% +4,63% +1,93% +3,30% +12,57%      
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich +1,31% +2,53% +1,79% +4,58% +11,43%      
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -1,23% -0,19% -0,20% +10,02% +23,40% +20,47% +23,83% +20,09%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy -0,59% -0,11% -0,75% +8,64% +19,31%      
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich +1,75% +2,29% +1,92% +6,14% +17,47%      
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +0,60% +1,72% +1,51% +11,55% +21,19% +25,05% +36,25% +41,18%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +1,28% +1,60% +0,03% +0,94% +6,85%      
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji -1,22% -2,94% -3,68% -4,02% +2,93% +0,27% +1,95% -10,21%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych -0,07% +3,63% +2,81% +6,18% +13,53% +12,47% +11,16% +8,61%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +0,85% +6,89% +6,74% +15,14% +35,20% +53,57% +50,38% +58,40%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich -0,93% -5,47% -8,98% -1,17% -1,77% -7,89% +8,83% +14,78%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy -0,17% +0,97% +0,66% +7,58% +21,23% +20,27% +22,75% +18,76%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +2,01% +3,65% +2,66% +7,94% +20,79% +22,50%    
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa -0,21% +2,30% +2,64% +6,14% +18,85% +17,06% +17,65% +12,41%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych +2,02% +3,45% +1,25% +3,98% +10,52% +13,46% +21,47% +37,59%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich -1,09% -0,84% -0,72% +10,27% +19,33% +13,71% +17,53% +17,80%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +1,68% +3,33% +0,81% +4,78% +16,40% +13,72% +7,75% +18,03%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich -0,18% +2,03% +1,61% +3,79% +10,04% +8,13% +4,77% +23,37%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -0,02% +2,22% +2,56% +6,11% +17,60% +14,89% +19,53% +28,64%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego +1,51% +3,51% +2,78% +6,08% +16,42% +15,68% +11,12%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja +1,42% +8,47% +7,96% +4,74% +18,57% +36,60% +42,06% +28,07%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja -1,26% -0,96% -1,65% +10,27% +13,39% +2,39% +25,09% +9,93%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek -0,17% +7,03% +8,41% +18,20% +33,61% +45,63% +36,83% +39,21%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +0,66% +7,59% +7,24% +18,95% +35,90% +50,80% +40,91% +55,14%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Dywidendowy -0,31% +1,98% +1,07% +3,23% +13,14% +12,75% +21,22% +17,08%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Nowa Europa -0,42% +2,45% +3,51% +9,11% +20,14% +20,91% +29,59% +39,36%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Turcja -0,40% -2,66% -4,65% +5,46% +4,93% -5,86% +5,60% -6,44%
Data aktualizacji: 2017-10-20, Źródło danych: Notoria