Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus -3,15% -1,76% -3,23% -1,39% +16,78% +26,08%    
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych -0,53% +1,12% -0,57% +3,58% +22,37% +25,71% +21,71% +28,07%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny -2,25% -2,72% -5,69% -5,41% +7,18% +11,38% +6,58% +1,50%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek -1,87% -0,76% -3,43% -1,95% +12,89% +9,82% +4,76% -5,85%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji -2,62% -0,07% -1,90% +1,07% +17,77% +13,33% +5,53% -1,72%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny -2,64% -0,09% -1,94% +0,79% +17,41% +15,91% +9,94% +8,15%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji -0,07% +2,52% +0,71% +5,98% +25,07% +27,57% +27,45% +28,34%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Short +0,97% -4,29% -3,50% -7,26% -24,92% -19,60% -15,68% -11,37%
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + +1,53% +2,08% +2,13% +4,37%        
Amundi Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny -2,10% +1,23% -0,84% +2,01% +25,02% +23,55% +16,07% +13,93%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -0,60% +2,65% +1,48% +5,15% +26,67% +25,96% +18,79% +15,99%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich -1,61% +1,20% -0,54% +2,35% +21,44% +24,07% +17,42% +32,42%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek -2,70% -1,89% -3,33% -2,23% +4,07% +7,66% +8,13% +10,34%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji -1,97%   -0,66% +2,77% +17,95% +22,30% +19,37% +17,66%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny -1,34% +1,81% +1,37% +6,79% +30,84% +31,84% +27,55% +25,84%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych -2,44% +1,07% +1,11% +5,48% +23,22% +26,54% +26,15% +25,10%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji -2,58% +0,74% -0,85% +3,20% +24,48% +23,65% +13,37% +6,49%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Selektywny Akcji Polskich -2,31% +0,97% -0,78% +3,28% +25,65% +25,41% +15,63% +10,65%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania -1,49% +1,89% +0,86% +4,87% +25,09% +28,27%    
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji -1,63% +1,59% +0,57% +4,82% +25,36% +26,97% +18,61% +18,12%
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -2,80% +0,61% -0,79% +0,81% +22,13% +18,24% +11,07% +12,81%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -2,44%              
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Polskich -3,04% -3,70% -5,29% -9,90% +0,25% +2,38% +3,25% -0,19%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,16% -1,71% -3,87% -7,14% -0,36% +5,55% +5,42% +10,72%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spółek Wzrostowych -3,48% -2,89% -5,28% -8,16% -1,82% +3,56% +4,13% +12,07%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny -1,42% +2,16% +1,46% +7,19% +29,95% +34,66% +30,87% +39,56%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny -0,32% +1,45% +0,46% +4,20% +18,14% +22,18% +18,50% +25,06%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -2,26% +1,02% +0,12% +3,49% +22,73% +19,27% +20,03% +25,09%
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -6,76% -6,76% -5,73% -4,59% +1,28% +19,33% +12,76% +7,08%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Akcji -0,16% +1,55% +0,99% +6,82% +21,85% +19,95% +13,00% +4,70%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 -1,28% +4,57% +4,12% +10,12% +41,42% +25,60%    
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji -0,08% +5,13% +3,38% +9,36% +29,40% +43,35% +38,23% +58,90%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych -0,64% +3,82% +3,24% +10,67% +29,97% +28,52% +21,54% +17,39%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -3,10% -0,99% -2,70% +0,12% +18,83% +18,12% +14,68% +13,40%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity +1,34% -5,76% -4,45% -10,40% -33,62% -29,51% -26,49% -20,40%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Akcyjny -1,86% +2,82% +1,32% +5,51% +21,26% +25,43% +15,56% +15,25%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcyjny -1,15% +4,01% +2,51% +6,35% +24,57% +18,70% +6,69% +3,55%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji -2,22% +0,11% -1,12% +2,68% +25,25% +22,46% +13,32% +6,86%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Polskich -3,03% -1,76% -2,61%   +20,90% +19,40% +11,46% +8,93%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,95% +0,50% -0,94% +1,11% +19,47% +18,27% +11,97% +8,91%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,42% +5,10% +4,75% +7,81% +25,22% +36,02% +31,99% +34,17%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,14% +1,46% +0,95% +5,81% +27,07% +26,36% +21,16% +23,13%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Selektywny +1,18% -4,45% -3,18% -1,58% -12,43% -6,69% -7,67% +11,57%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji 2 -1,07% +2,24% +1,74% +7,15% +29,82% +30,97% +25,23% +26,20%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -0,14% +2,14% +0,96% +4,55% +25,88% +25,15% +16,96% +15,66%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji -1,78% +3,04% +2,08% +10,33% +52,78% +34,84% +17,28% +0,96%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +0,09% +2,43% +1,22% +6,73% +23,39% +25,26% +14,05% +8,60%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji +0,10% +5,03% +2,87% +9,39% +39,17% +24,32% +15,30% +3,51%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja -1,73% +2,35% +1,89% +6,48% +26,56% +23,53% +17,88% +7,69%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich -1,43% +2,37% +1,47% +5,55% +24,79% +22,45% +16,27% +2,50%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus -0,01% +2,91% +2,36% +7,95% +27,66% +26,95% +22,54% +29,56%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak -1,79% -2,44% -2,83% -0,67% +16,16% +17,30% +10,88% +3,85%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Nowa Europa -0,04% +1,00% +2,67% +6,16% +9,92% +11,33% +8,98% +5,73%
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych -3,06% -4,50% -4,61% -4,92% +10,77% +22,75% +33,86% +52,94%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny -3,14% -1,28% -2,62% -1,48% +14,71% +15,70% +13,90% +18,36%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev -2,24% +9,63% +7,06% +18,52% +93,05% +56,01% +29,52% -2,89%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short +0,78% -5,86% -4,81% -10,91% -33,55% -28,47% -25,75% -20,13%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji -2,30% -1,39% -0,85% +3,54% +19,73% +19,87% +18,56%  
Rockbrodge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbrodge Subfundusz Akcji -2,62% -2,04% -2,52% -0,02% +13,23% +12,48% +8,26% +5,66%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty -0,37% +2,10% +1,21% +6,01% +21,12% +27,75% +18,73% +19,11%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja -0,38% +4,04% +3,08% +8,21% +31,67% +37,29% +25,71% +24,28%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji +2,42% +7,65% +9,13% +14,81% +22,72% +15,04% +10,15% +8,43%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 -0,01% +3,17% +1,84% +6,29% +22,50% +23,34% +18,93% +20,12%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny -2,79% -1,39% -3,86% -3,94% +4,87% +0,39% -3,85% +0,04%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji -2,14% +2,11% +0,13% +1,67% +6,81% +2,24% -1,98% +7,55%
UniBessa +0,10% -0,57% -0,58% -0,15% -1,26% -0,90%    
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje Wzrostu -1,03% +2,53% +1,07% +3,53% +21,79% +24,54% +26,20% +26,09%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Akcje -0,84% +2,16% +1,92% +5,89% +24,27% +25,29% +22,06% +15,69%
Data aktualizacji: 2017-10-20, Źródło danych: Notoria