Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,02% +0,22% +0,39% +1,99%        
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,12% +0,30% +0,48% +1,27% +1,84% +3,54% +3,23% +5,37%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,01% +0,59% +0,59% +1,35% +2,43% +3,85% +4,22% +6,66%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,09% +0,29% +0,47% +0,98% +1,65% +2,37% +3,37% +5,08%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,07% +0,30% +0,44% +0,98% +1,53% +2,34% +2,94% +4,63%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,06% +0,32% +0,43% +1,03% +1,53% +2,21% +2,87% +4,38%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,04% +0,20% +0,34% +0,96% +1,01% +1,49% +1,72% +2,34%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,13% +0,37% +0,61% +1,38% +1,90% +2,61% +3,76% +6,25%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,11% +0,25% +0,52% +1,11% +1,66% +2,84% +3,43% +5,42%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,11% +0,35% +0,56% +1,33% +1,92%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,42% +0,59% +1,38% +1,57% +2,82% +3,41% +6,02%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Skarbowy +0,06% +0,23% +0,34% +1,03% +1,00% +1,88% +2,11% +3,49%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A +0,17% +0,43% +0,60% +1,35% +2,11% +3,19% +4,18%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny -0,13% +0,02% +0,10% +1,50% +2,15% +4,36% +4,20% +6,87%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy -0,26% -0,11% -0,06% +2,01% +2,85% +4,86% +5,27% +8,54%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,02% +0,16% +0,19% +0,51% +0,81% +1,07% +1,17% +1,93%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny +0,03% +0,22% +0,39% +0,92% +1,56% +2,06% +3,01% +4,65%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,16% +0,36% +0,61% +1,50% +2,50% +4,56% +4,95% +7,03%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy -0,01% +0,24% +0,34% +1,08% +1,48% +2,10% +2,53% +3,75%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,19% +0,31% +0,43% +1,09% +2,22% +3,39% +4,07% +6,26%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,25% +0,44% +0,43% +1,35% +3,40% +4,96% +5,45% +9,63%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,34% +0,63% +0,67% +1,59% +3,00% +4,55% +5,27% +7,79%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,90% +0,96% +1,00% +2,26% +4,19% +5,85% +6,52% +11,07%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny -0,06% +0,18% +0,48% +1,47% +1,59% +2,72% +3,43% +6,07%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny -0,07% +0,20% +0,48% +1,38% +1,73% +2,95% +3,60% +6,22%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,19% +0,40% +0,59% +1,31% +2,39% +3,61% +4,19% +5,85%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,25% +0,42% +0,62% +1,48% +2,39% +4,94% +4,65% +7,11%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,09% +0,26% +0,37% +0,71% +1,24% +1,65% +2,32% +3,93%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,10% +0,26% +0,36% +0,71% +1,24% +1,62% +2,27% +3,74%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,07% +0,29% +0,53% +1,53% +2,14% +3,33% +3,52% +5,23%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,37% +0,16% +1,23% +1,95% -0,24% +1,12% +2,17% +4,04%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,16% +0,08% +0,71% +1,51%   +1,35% +2,00% +4,00%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy -0,10% -0,10% -0,10% -0,10% -1,78% -1,87% -2,45% -2,35%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,16% +0,30% +0,43% +1,04% +1,48% +2,44% +2,75% +4,39%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,08% +0,25% +0,41% +0,99% +1,66% +2,34% +2,77% +4,53%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,07% +0,19% +0,31% +0,88% +1,43% +2,14% +2,73% +4,16%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy +0,17% +0,38% +0,61% +1,92% +2,10% +3,34% +4,13% +5,76%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,17% +0,43% +0,69% +2,11% +2,29% +3,39% +4,50% +7,11%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,04% +0,15% +0,22% +0,69%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,14% +0,38% +0,75% +1,54% +1,96% +3,23% +3,76% +5,86%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania -0,06% +0,46% +0,37% +1,15% +1,77% +2,97% +3,23% +5,39%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,07% +0,28% +0,47% +1,26% +1,89% +2,73% +3,50% +5,09%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,02% +0,26% +0,45% +1,21% +1,86% +2,19% +2,82% +4,26%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,06% +0,47% +0,36% +1,01% +1,93% +2,69% +2,43% +3,92%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,11% +0,45% +0,68% +2,30% +2,74% +3,72% +4,52% +8,01%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,19% +0,58% +0,82% +2,27% +3,03% +4,21% +5,11% +8,89%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny +0,32% +0,62% +0,97% +2,18% +3,15% +5,53% +5,53% +8,18%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,16% +0,44% +0,64% +1,60% +2,44% +4,19% +4,71% +6,99%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,17% +0,47% +0,75% +1,85% +3,79% +5,40%    
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria