Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,29% +0,43% +0,63% +1,09% +3,26%      
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,23% +0,40% +0,64% +1,18% +2,74% +3,59% +5,03% +5,35%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny -0,05%   +0,31% +1,04% +2,32% +3,22% +4,92% +5,98%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,16% +0,40% +0,55% +1,05% +2,14% +2,66% +3,60% +5,11%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,17% +0,50% +0,74% +1,31% +2,52% +2,84% +3,94% +4,95%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,17% +0,52% +0,80% +1,38% +2,65% +2,95% +3,99% +4,80%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,06% +0,36% +0,56% +0,96% +2,04% +2,14% +2,83% +3,26%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,10% +0,41% +0,61% +1,26% +2,61% +3,31% +4,38% +6,11%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,20% +0,58% +0,75% +1,24% +2,50% +3,16% +4,34% +5,70%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,30% +0,79% +1,06% +1,64% +3,31% +3,63%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,03% +0,40% +0,70% +1,09% +3,58% +3,97% +5,15% +7,03%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,16% +0,49% +0,69%          
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,03% +0,41% +0,71% +1,18% +4,19% +4,57% +5,82% +8,43%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,11% +0,38% +0,58% +0,96% +1,65% +1,76% +2,25% +2,19%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Esaliens Subfundusz Pieniężny +0,23% +0,52% +0,77% +1,12% +2,25% +2,71% +3,62% +4,85%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,20% +0,49% +0,76% +1,43% +3,16% +4,44% +6,05% +7,24%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,25% +0,69% +0,97% +1,45% +2,87% +3,11% +3,96% +4,36%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,28% +0,87% +1,08% +1,55% +3,55% +4,29% +5,13% +6,54%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,58% +1,38% +2,00% +2,50% +4,39% +6,07% +7,29% +9,34%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,30% +0,87% +1,18% +2,05% +3,73% +5,11% +6,14% +8,04%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,37% +1,09% +1,55% +2,64% +4,84% +6,68% +7,92% +10,68%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy MetLife Subfundusz Pieniężny +0,36% +0,96% +1,26% +1,63% +3,12% +3,82% +4,60% +6,25%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Lokacyjny +0,27% +0,88% +1,15% +1,64% +3,12% +3,84% +4,71% +6,59%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,25% +0,44% +0,61% +1,25% +2,76% +3,92% +4,95% +5,98%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,44% +0,87% +0,99% +1,71% +4,05% +4,86% +6,79% +7,42%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,04% +0,28% +0,41% +0,82% +1,61% +2,00% +2,88% +3,75%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,04% +0,28% +0,42% +0,82% +1,61% +2,01% +2,85% +3,55%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,19% +0,64% +0,96% +1,55% +3,33% +4,23% +5,20% +5,64%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,43% -0,54% -1,48% -0,27% +0,93% -0,29% +1,34% +2,61%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,24% -0,16% -0,47% +0,24% +1,35% +0,47% +1,84% +2,82%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy +0,10% -0,20% -0,40% -0,30% -0,30% -1,58% -2,36% -3,02%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,18% +0,47% +0,77% +1,35% +2,52% +2,98% +3,58% +4,66%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,24% +0,49% +0,73% +1,15% +2,32% +2,83% +3,44% +4,75%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Skarbowy +0,40% +0,62% +0,80% +1,32% +3,35% +4,10% +5,30% +5,94%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,20% +0,26% +0,39% +0,98% +1,52% +2,19% +2,87% +4,19%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,69% +0,78% +1,30% +3,54% +4,19% +5,50% +6,95%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,30% +0,83% +1,02% +1,36% +2,83%      
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,17% +0,52% +0,57% +1,32% +3,11% +3,80% +4,85% +5,96%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania -0,17% -0,31% -0,04% +0,45% +1,88% +2,07% +3,60% +4,03%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Pieniężny +0,34% +0,74% +1,01% +1,75% +3,06% +3,50% +4,58% +6,16%
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Skarbowy +0,28% +0,65% +0,91% +1,42% +2,53% +2,83% +3,42% +3,99%
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny +0,29% +0,60% +0,80% +1,59% +3,00% +3,88% +5,06%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,28% +0,63% +0,91% +1,51% +3,06% +3,53% +4,53% +5,72%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,06% +0,12% +0,24% +0,60% +2,31% +2,45% +3,38% +3,87%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,14% -0,33% +0,17% +0,67% +1,42% +2,53% +3,39% +3,28%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,37% +0,89% +1,24% +2,11% +4,16% +4,71% +5,63% +8,90%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,42% +0,92% +1,35% +2,24% +4,13% +5,08% +6,18% +9,68%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Pieniężny +0,39% +0,66% +0,90% +1,87% +4,43% +5,48% +6,84% +8,35%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,33% +0,76% +1,04% +1,84% +3,77% +4,64% +6,03% +7,51%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,42% +0,85% +1,13% +2,07% +4,44% +6,42%    
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria