Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
Data aktualizacji: 2018-01-18, Źródło danych: Notoria