Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,18% +0,99% -0,82% -0,85% +1,56% +2,49% +3,55% +6,67%
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty -0,06% +0,40% +0,90% +1,69% +4,46% +7,29% +9,42% +15,88%
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,62% +1,23% +2,08% +4,47%        
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,95% +1,23% +1,90% +3,74% +7,63% +11,06% +15,97% +28,99%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,53% +1,10% +1,77% +3,78% +7,84% +11,28% +16,55% +26,27%
Data aktualizacji: 2017-08-18, Źródło danych: Notoria