Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -0,50% -6,38% -9,94% -16,78% -14,27% -12,16% -6,47% -9,94%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +0,08% -1,74% -0,67% -2,71% -0,50% +2,78% +9,23% +1,72%
Data aktualizacji: 2018-07-20, Źródło danych: Notoria