Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +0,48% +0,78% +2,17% +4,22% -6,15% -12,27% -8,55% -4,25%
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +1,71% +3,74% +5,96% +4,47% +0,17% -0,75% +1,88% +10,37%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria