Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej +4,73% +5,28% +10,33% +13,36% +41,87% +15,22% +19,36% +23,68%
Pekao Ekologiczny subfundusz                
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +2,27% +3,84% +6,03% +9,20% +18,89% +6,70% +16,74% +15,54%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria