Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej -0,17% -1,77% -2,10% +1,75% +3,46% +11,70% +16,38% +8,47%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +0,42% -0,42% +0,67% +0,50% +5,84% +12,62% +10,13% +16,12%
Data aktualizacji: 2017-12-15, Źródło danych: Notoria