Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - mieszany / zrównoważony (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Metlife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa -0,08% +1,89% +2,24% +4,22% +11,89% +9,92% +11,05% +8,51%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego +1,26% +2,39% +1,01% +2,21% +9,48% +11,41% +9,68% +17,51%
Data aktualizacji: 2017-10-16, Źródło danych: Notoria