Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Allianz Małych Spółek Europejskich
Inwestycje funduszu: Allianz Małych Spółek Europejskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów w tytuły funduszu Allianz Europe Small Cap Equity. (Do 40%) aktywów inwestowanych jest w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, depozyty bankowe. Subfundusz inwestuje w obligacjach krajów zaliczanych do rynków wschodzących oraz firm mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w tych krajach. Subbfundusz inwestuje w akcje europejskich emitentów o małej wartości rynkowej.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Małych Spółek Europejskich +14,80% +9,98% +6,77% +15,26% +2,12% +10,19% +21,01% +12,17%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Małych Spółek Europejskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 4,00 %
10000,00 25000,00 PLN 3,00 %
25000,00 50000,00 PLN 2,50 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 250000,00 PLN 1,75 %
250000,00 500000,00 PLN 1,25 %
500000,00 - PLN 0,75 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.