Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Gamma Portfel Obligacyjny
Inwestycje funduszu: Gamma Portfel Obligacyjny
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 100%) aktywów w skarbowe oraz korporacyjne dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty. Subfundusz nie inwestuje w akcje.
Minimalna wpłata 500 PLN
Opłata za zarządzanie 0.9%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Gamma Portfel Obligacyjny +1,65% +1,77% +3,16% +2,28% +1,91% +3,39% +6,83% +7,45%
Prowizje pobierane przez fundusz: Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.