MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Metlife Akcji Polskich
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w akcje. Subfundusz inwestuje w akcje dużych i średnich spółek notowanych na GPW.
Minimalna wpłata 1000 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Metlife Akcji Polskich +10,00% +6,51% +5,03% +7,27% +13,51% +6,51% +4,31% -7,63%
Prowizje pobierane przez fundusz: MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 5000,00 PLN 4,00 %
5000,01 10000,00 PLN 3,50 %
10000,00 25000,00 PLN 3,00 %
25000,00 50000,00 PLN 2,50 %
50000,00 100000,00 PLN 2,00 %
100000,00 250000,00 PLN 1,50 %
250000,00 - PLN 1,00 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 5000,00 PLN -
5000,01 10000,00 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.