Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Noble Fund Africa and Frontier
Inwestycje funduszu: Noble Fund Africa and Frontier
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70%) aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych rynków akcji spółek działających w Afryce (Maroko, Egipt, Nigeria i Tunezja). Subfundusz inwestuje w instrumenty finansowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozwalają osiągnąć ekspozycję na rynkach afrykańskich. Subfundusz inwestuje (do 30%) aktywów w kategorie wskazane w statucie.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Noble Fund Africa and Frontier +7,84% +13,48% +9,83% +17,51% -9,16% -3,24% +0,40% -12,46%
Prowizje pobierane przez fundusz: Noble Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Africa and Frontier
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,00 PLN 4,00 %
10000,00 24999,00 PLN 3,50 %
25000,00 49999,00 PLN 3,00 %
50000,00 99999,00 PLN 2,50 %
100000,00 249999,00 PLN 2,00 %
250000,00 499999,00 PLN 1,50 %
500000,00 699999,00 PLN 1,00 %
700000,00 999999,00 PLN 1,00 %
1000000,00 - PLN 0,75 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,00 PLN -
10000,00 24999,00 PLN -
25000,00 49999,00 PLN -
50000,00 99999,00 PLN -
100000,00 249999,00 PLN -
250000,00 499999,00 PLN -
500000,00 699999,00 PLN -
700000,00 999999,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.