Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
QRS Dłużny Krótkoterminowy
Inwestycje funduszu: QRS Dłużny Krótkoterminowy
Typ funduszu Krajowy - obligacji / uniwersalny (Europa)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 90%) aktywów w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. (Do 50%) aktywów subfundusz inwestuje w depozyty i jednostki uczestnictwa. Termin wykupu lokat wchodzących w skład portfela nie może być dłuższy niż rok.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
QRS Dłużny Krótkoterminowy -0,10% +0,25% +0,45% +0,66% +1,82% +3,33% +5,07% -19,24%
Prowizje pobierane przez fundusz: Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 50000,00 PLN 1,00 %
50000,00 250000,00 PLN 0,75 %
250000,00 1000000,00 PLN 0,50 %
1000000,00 - PLN 0,25 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 50000,00 PLN -
50000,00 250000,00 PLN -
250000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.