Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: QRS lev
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Pozostałe aktywa są inwestowane w instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje (do 20%) aktywów w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
QRS lev +43,86% +11,23% -3,69% +7,37% -40,33% -42,50% -46,56% -54,29%
Prowizje pobierane przez fundusz: Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 50000,00 PLN 3,80 %
50000,00 250000,00 PLN 2,80 %
250000,00 1000000,00 PLN 1,80 %
1000000,00 - PLN 1,00 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 50000,00 PLN -
50000,00 250000,00 PLN -
250000,00 1000000,00 PLN -
1000000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.