Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany
Inwestycje funduszu: Rockbridge FIO Akcji Lewarowany
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Inwestycje w poszczególne lokaty podejmowane są z uwzględnieniem dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. Fundusz inwestuje aktywa w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz (od 50 do 250%) w kontrakty terminowe na ten indeks. Pozostałą część aktywów stanowią instrumenty dłużne i udziałowe .
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany -3,01% +10,29% -9,99% -14,75% -19,21% -25,33% -26,34% -20,42%
Prowizje pobierane przez fundusz: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.