Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Obligacji Europejskich
Inwestycje funduszu: Santander Obligacji Europejskich
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, obligacje skarbowe i gwarantowane przez SP, bony skarbowe, obligacje, których emitentem są inne państwa niż RP, obligacje korporacyjne, obligacje municypalne, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz inwestuje (od 75%) aktywów w papiery wartościowe denominowane w euro.
Minimalna wpłata 250 EUR lub równowartość tej kwoty w PLN
Opłata za zarządzanie 2,2% lub 1,9% lub 1,6%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Obligacji Europejskich +0,41% +0,69% +1,20% +0,46% +3,21% +2,10% +3,45% +8,21%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.