Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Inwestycje funduszu: Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 60%) aktywów w akcje spółek z rynków wschodzących, obejmujących kraje ujęte w indeksie MSCI Emerging Markets. (Do 30%) aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w fundusze dłużne. (Do 10%) aktywów będzie walucie innej niż PLN.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących +8,25% +9,44% +7,06% +20,13% +9,22% +13,87% +14,17% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.