Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN)
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN)
Zarząd i akcjonariusze funduszu: Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN)
Zarządzający funduszem -
Prezes zarządu -
Kapitał akcyjny firmy zarządzającej -
Akcjonariusze -
Informacje o akcjonariuszach -
Agent transferowy -
Bank depozytariusz -
mies.