Fundusze zagraniczne: całkowitej stopy zwrotu - uniwersalny (Azja i Pacyfik)
mies.