Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
technologie
19.11.2019 07:42

Grupa WP miała 20,41 mln zł zysku netto, 51,6 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

Grupa WP odnotowała 20,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 21,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zysk operacyjny wyniósł 30,9 mln zł wobec 28,91 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA (wg MSSF 16) wyniosła 51,61 mln zł wobec 43,01 mln zł rok wcześniej (wg MSR 17), a skorygowaną EBITDA (wg MSSF 16) - w wysokości odpowiednio: 55,27 mln zł wobec 45,34 mln zł (wg MSR 17).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,53 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 143,8 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 42,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,41 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 519,04 mln zł w porównaniu z 393,85 mln zł rok wcześniej.

EBITDA (wg MSSF 16) wyniosła 145,13 mln zł wobec 116,06 mln zł rok wcześniej (wg MSR 17), a skorygowaną EBITDA (wg MSSF 16) - w wysokości odpowiednio: 150,2 mln zł wobec 121,3 mln zł (wg MSR 17).

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w trzech kwartałach 2019 roku o 121 709 tys. zł, tj. o 31,8% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 121 339 tys. zł, tj. 33,1%. W samym trzecim kwartale 2019 wzrost przychodów ogółem wyniósł 38 965 tys. zł., tj. 27,8% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 38 807 tys. zł, tj. 28,9%. W analizowanych okresach transakcje rozliczane gotówkowo stanowiły większość przychodów grupy ze sprzedaży, a ich udział w przychodach grupy wyniósł 97% w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku oraz 96% w analogicznym okresie roku 2018" - czytamy w raporcie.

W trakcie 9 miesięcy 2019 roku wzrosła wartość zarówno skorygowanej i jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 22 815 tys. i 23 012 tys. zł. Wzrost poziomu EBITDA przełożył się na wzrost łącznego zysku na działalności operacyjnej grupy, który w analizowanym okresie wzrósł o 11 190 tys. zł, pomimo wzrostu amortyzacji o 10 493 tys. zł (zgodnej z MSR 17) w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez grupę, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które weszły w skład grupy w trakcie roku 2018 i 2019 roku (łącznie 4 940 tys. zł dodatkowej amortyzacji), wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 23,3 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz