Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

GUS skorygował wzrost PKB za 2018 rok do 5,3%, za 2019 bez zmian: 4,1%

0
Podziel się

Wzrost produktu krajowego brutto w 2018 r. był wyższy o 0,2 pkt proc. niż szacowano wcześniej i wyniósł 5,3%, zaś wzrost realny PKB za 2019 r. pozostał bez zmian i wyniósł 4,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

GUS skorygował wzrost PKB za 2018 rok do 5,3%, za 2019 bez zmian: 4,1%
bEpxuIQB

"Według ostatecznego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2018 r. wzrósł realnie o 5,3%, w porównaniu z 2017 r., wobec wcześniej opublikowanego wzrostu o 5,1%. Wzrost realny PKB w 2019 r. nie zmienił się i wyniósł 4,1%" - czytamy w komunikacie.

"W świetle ostatecznego szacunku PKB za 2018 r. zanotowano szybszy niż wcześniej szacowano, wzrost gospodarczy. We wszystkich kwartałach zmiana realnego wzrostu PKB była taka sama i wyniosła, in plus 0,2%. Wzrost PKB wyniósł odpowiednio: w I kwartale 2018 r. - 5,4% (wobec 5,2%), w II kwartale 2018 r. - 5,5% (wobec 5,3%), w III kwartale 2018 r. - 5,4% (wobec 5,2%), w IV kwartale 2018 r. - 5,1% (wobec 4,9%). W całym 2018 r. wzrost gospodarczy wyniósł 5,3% (wobec 5,1%)" - czytamy dalej.

W I, II i IV kwartale 2019 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., zanotowano taki sam wzrost PKB, jak wcześniej szacowano i wyniósł on odpowiednio: 4,8%, 4,6% oraz 3,2 %. W III kwartale 2019 r. wzrost PKB był nieco szybszy i wyniósł 4% (wobec 3,9%). W całym 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego pozostało bez zmian i wyniosło 4,1%, podał też GUS.

bEpxuIQD

"W 2019 r. odnotowano wzrost dynamiki realnej nakładów brutto na środki trwałe, większy w stosunku do danych przyjętych we wstępnym szacunku, który wyniósł 7,2 % (wobec 6,9 %). W I, II i III kwartale zanotowano słabszy wzrost w porównaniu z poprzednim szacunkiem, nakłady brutto na środki trwałe wzrosły odpowiednio o: 11,6% (wobec 12,2%), 8,8% (wobec 9,1%), 4,6% (wobec 4,7%). W IV kwartale natomiast wzrost był szybszy niż poprzednio szacowany i wyniósł 6,1 % (wobec 4,9 %). Zmiany te wynikają głównie z dostosowania danych o nakładach inwestycyjnych na środki trwałe dla przedsiębiorstw do ostatecznej wersji za 2018 r., zaktualizowania szacunku nakładów dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz nakładów na wartości niematerialne i prawne" - czytamy także w komunikacie.

"W całym 2019 r. nie odnotowano zmian w skali wpływu popytu konsumpcyjnego na wzrost PKB. Zanotowano nieznaczne osłabienie wpływu popytu konsumpcyjnego w I kwartale, natomiast w III kwartale 2019 r. ten wpływ był nieco wyższy. W przypadku popytu inwestycyjnego zanotowano nieznaczne osłabienie skali wpływu w II kwartale oraz większą poprawę w IV kwartale, natomiast w całym roku 2019 skala wpływu pozostała bez zmian. W przypadku popytu zagranicznego zwiększenie skali wpływu na wzrost PKB odnotowano w trzech kwartałach: I, III, IV i w całym roku, z wyjątkiem II kwartału, gdzie skala wpływu pozostała na niezmienionym poziomie" - podał Urząd.

bEpxuIRe
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)