Notowania

finanse
14.08.2019 17:52

Ipopema TFI ma umowę o przejęcie od Altus TFI zarządzania Waskulit FIZ 

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę o przejęcie przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 870, podał Altus. 

Podziel się
Dodaj komentarz

"Na podstawie umowy Altus TFI przeniesie nieodpłatnie na Ipopema TFI, a Ipopema TFI przejmie zarządzanie Funduszem. Skutek w postaci przejęcia zarządzania nastąpi (...) z dniem wejścia w życie zmiany statutu Funduszu, polegającej na wskazaniu Ipopema TFI, jako towarzystwa zarządzającego Funduszem, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1) podjęcie przez uczestników Funduszu uchwały Zgromadzenia Inwestorów Funduszu wyrażającej zgodę na (i) zmiany do Statutu Funduszu, o których mowa w art. 238a ust. 2 pkt 3) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2) Ustawy, tj, firmy, siedziby i adresu towarzystwa oraz strony internetowej służącej do dokonywania ogłoszeń o zmianie treści Statutu Funduszu, a także (ii) skrócenie terminu wejścia w życie ogłoszonych zmian Statutu Funduszu w związku z przejęciem zarządzania zgodnie z art. 24 ust. 8 pkt. 1b) w związku z ust. 8d Ustawy, z tym zastrzeżeniem, że w/w zmiany Statutu zostaną ogłoszone przez Altus TFI po przekazaniu do Altus TFI przez Ipopema TFI oświadczenia o którym mowa poniżej w pkt 2 - 3;

2) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyda decyzję zawierającą zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Ipopema TFI zarządzania Funduszem albo upłynie termin, w którym Prezes UOKiK jest zobligowany do wydania decyzji w sprawie koncentracji przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo Prezes UOKiK zwróci zgłoszenie zamiaru koncentracji z uwagi na fakt, że koncentracja nie podlega zgłoszeniu;

3) Rada nadzorcza Ipopema TFI wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania Funduszem" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz