Notowania

BIOERG: strona spółki
27.12.2016, 21:39

BER Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów- korekta.

Zarząd spółki Bioerg S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ,,Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 grudnia 2016 roku otrzymał drogą elektroniczną korektę zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 75% od spółki Delmont Capital LLC. Pełna treść zawiadomienia w załączniku do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty